Månad: maj 2013

När demon-kreatur kallas demokrati.

Jag har länge varit engagerad i att skriva min syn på olika politiska frågor på min facebook sida i mina försök att få folk att tänka på de paradigm som de baserar sina politiska åsikter på. Jag försöker få människor att inse att det inte finns någon realpolitisk skillnad mellan höger och vänster. Jag försöker få människor […]

Allt är 1 oavsett hur det glimmar.

Ingen gång genom historien så har en nations ekonomi havererat baserat på att landets valuta har varit för stark. Ett påstående om sådant är närmast patologiskt dumt, det finns helt enkelt inte i verkligheten. I ett kreditsystem så saknar själva namnet, på skulden som funktion, helt och hållet all betydelse, så åsikten om att mer […]

Stagflationsdraken och samhället

Det finns en självdestruktiv mekanism inbyggd i vårt monetära bytessystem, alltså vårt system med hur pengar skapas och får sitt värde, det är konsekvenserna av detta vi nu ser i lågornas sken . Ett samhälle utan fungerande bytessystem till handel blir ett samhälle utan fungerande arbetsdelning och är i en akut existentiell kris. Nuvarande penningsystem […]

Ur askan i elden.

Grunderna till människors upplevda vanmakt att påverka sin egen situation är följande. Det är ett obestridligt faktum att systemet för handel med varor och tjänster nu havererar på rent matematiskt betingade grunder, detta är inte en fråga om enskilt tyckande. Det blir allt svårare att försörja sig för allt fler medan allt färre blir väldigt […]

Tänka fritt är alltid större.

Jag skulle kunna börja med att säga att det upplevda tvånget att rösta på ett av de två stora blocken är ett intellektuellt misslyckande av det fria tänkandet, ett misslyckande att klart se andra långsiktiga möjligheter för omvandling av svensk politik … och detta skulle vara sant. Vi är fångar i den polariserande kulissens tankemönster […]

Att bli rökt kan kosta på.

Så otroligt många annars normalt intelligenta människor tror, säger och gör dumma saker. När en så stor del av befolkningen beter sig på det viset, så ruttnar nationen från insidan och får ge vika för yttre påverkande krafter. Det är tyvärr helt oundvikligt att den som sår i vind får skörda storm Jag har därför inte […]

Knock on Wood

Trummorna mullrar takten till Knock on Wood och tiden för försöket till en ny global monetär pakt flyttar sig allt närmare. Detta är hur det fungerar långt upp i maktens stratosfär av stora pengar där topp-globalisterna befinner sig. Arbetet förbereds. Planen har givetvis alltid sedan 1931 varit en global valuta. Och detta marscherar nu närmare […]

Påven och korset

Påven kan ju ifall han menar allvar med sitt utspel om av avsluta penningens religion, sätta verkligheten som insats bakom orden och på riktigt börja pressa på för förändringen, med papperen om förintelsen å ena sidan och med pedofilinformationen å andra sidan, för att minska lusten till maktbevarande interventioner från de som kontrollerar det kreditbaserade valutafinansiella […]

The empire strikes back.

Att publicera valda delar av sanningen med opinionsbildande syfte är den ledstjärna som mediernas ledningsdirektiv nu anammar så till den milda grad att de skapar en polariserande kuliss inom ramen för sig själva, medier mot medier i media. Nu måste den politiska adeln snart välja och aversionen i befolkningen växer nu exponentiellt med tiden och […]

No run 4 fun.

What is the common denominator for the financial, ecological and social crisis? All these crises are now accelerating caused by a dysfunctional monetary system, or more popularly expressed, the financial system. Since money rules economy and politics is of no value without economic fundamentals, the money of the banks rules it all. The basis for […]

Pyramid i Ghaza

De i dag principiellt allt överskuggande finanserna och den ekonomi, vilka är beskrivande uttryck för utvecklingen inte bara inom, utan även emellan civilisationer, kan emellertid inte alls härledas från skötsel av finanser eller ekonomi i enskilda länder, utan bara ifrån den internationella finansarkitekturen. Det kan liknas vid en pyramid av små pyramider, som inte sällan […]

Märk mina ord.

Jag får lite olika påstötningar angående varför jag uppehåller mig vid dessa frågor om Judar och utrotningsläger, med avseende på att detta smutsar ner min trovärdighet i övrigt. Jag vill nog påstå att så länge saklighet råder över trosmässighet så borde ingen bli smutsig av detta. Allt är ett och att även dessa frågor är […]

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram