Månad: mars 2010

Tragedy&hope avseende BIS och IMF

"It is from us that the all-engulfing terror proceeds. We have in our service persons of all opinions, of all doctrines... demagogues, socialists, communists, and utopian dreamers of every kind.   We have harnessed them all to the task; each one of them on his own account is boring away at the last remnants of […]

FILOSOFIE-RING

Summan av alla förevarande skeendens konsekvenser utgör som bekant vårt nu. Makt är möjligheten att exekvera förlopp emot vilja, eller kraft att bryta motstånd. Kunskap utgör därför makt. Detta implicerar att: Kunskap är förmåga att exekvera förlopp emot vilja, när kunskap är makt. Vilket i detta därför även beskriver att om någon tycker avvikande emot […]

Ringar man skall tänka på.

År 1931, så hette den virtuelle diktatorn av finansvärlden, Montague Normand Ring(BOE) One Ring to rule them all, one Ring to find them. One Ring to bring them all, and in the darkness bind them. Denna saga beskriver metaforiskt banksystemet med IMF (International monetary found) och BIS (Bank of international settlements), med de internationella centralbankerna […]

Varför inte inflationen har hunnit ifatt oss ännu.

Den globala penningmängden har expanderat på ett absolut aldrig tidigare skådat sätt. Så varför upplever vi då inte en skenande inflation? Varför faller exempelvis inte den amerikanska dollarn bara rakt igenom golvet? Jo, verkligheten är att alla dessa nya pengar som har kommit in i det globala finansiella systemet inte hamnar i händerna på företag och […]

En viktig kunskap på ett fåtal rader.

Att det valutafinansiellsystemet måste och kommer att haverera, det beror på att räntan som valutabelopp inte ingår i valutans värdebärande del som skuld, och därför hela tiden kräven en valutatillväxt och ökad skuldsättningsgrad för att överhuvutaget göra möjligt att betala räntan på tidigare bildade skulder. Efter skuldmättnadspunkten så åtgår en allt större del av det bildade valutabeloppet till att betala räntekostnader […]

Det viktigaste dokument som du har läst.(skuldfällans megaformat)

Det dilemma som skapats av att vår skuld utgör grunden för pengarnas struktur kommer inom kort att tvingas försvinna. Detta beror i sin tur på att eftersom alla pengar värdesäkras upp av en skuld, och en ränta på skulden, så garanterar detta matematiskt att systemet kommer att bli förlorare, och att systemet så småningom når den […]

Skuldens paradigmskifte.

  Om man tar förändringen i BNP och delar den med förändringen av statsskulden. Så visar detta hur mycket produktivitet som vunnits genom infusion av ännu en valutaenhet i skuld ytterligare, i förhållande till vårt skuldvärde baserade penningsystem i övrigt. I början av 1960-talet så illustrerade exempelvis varje utgiven dollar av ny skuld nästan en […]

Systematiserad dumhet

Att återkommande rusta ned försvaret i stället för att upprätthålla en acceptabel lägsta nivå allt i syfte att gynna det militärindutriella komplexet, börjar nu ta sig ännu mer korkade dimensioner är på Alfried Krupps dagar då man skulle kringå Versaillestraktaten "Det här är en väldigt stor order för oss. Och viktig. Det bekräftar att systemet […]

Sena eller tidiga tankar.

Vi måste motstå frestelsen att koncentrera oss på oss själva och att ignorera den grymhet som står utanför vår dörr. Aleksandr Herzen, talar för ett sekel sedan till en grupp anarkister om hur man skulle störta tsaren och han påminde åhörarna om att det inte var deras jobb att rädda ett döende system utan att […]

Den Turkiska Greken eller Grekiska Turken

Grekland spenderar mer av sin bruttonationalprodukt på militära utgifter och matriel än något annat land i Europeiska unionen, främst på grund av långvariga spänningar med sin granne, historiska rival och Nato-allierade Turkiet, vars ÉU medlemskap således inte saknar varken politiska eller ekonomiska poänger i detta. Om EU menade allvar med någonting, så kunde man ju […]

Historien bakom Tyskland, Frankrike och även Grekland av idag.

Versaillessystemet efter WWI, var redan ifrån början ägnat att kollapsa, därav deltagarna Dawes och Young i kommittéväsendet, detta hade kommitté ligan (Dulles, Wallenberg, Schacht, Young , Dawes) alltså otvivelaktigt ifrån början föresatt sig, vilket det också som bekant sedermera gjorde; och sedan efter detta haveri så skulle det införas ett nytt finanssystem, vilket det alltså […]

Affärernas pris betalar det Grekiska folket, känns melodin bekant?

En lite annorlunda vinkel på den grekiska skuldkrisen är att Frankrike och Tyskland tvingar Grekland att köpa krigsfartyg och stridsflygplan, samtidigt som de uppmanar den Grekiska regeringen att minska de offentliga utgifterna och minska sitt underskott. Grekiska tjänstemän säger privat till olika media att Paris och Berlin använder krisen som en hävstång för att driva igenom vapen avtal eller betala […]

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram