Kategori: Själsligt

Kultur Utan Självinsikt

Vi som individer, som en kultur och som ett samhälle, är bara så sjukt som våra egna djupaste mörkaste hemligheter och lögner. Och alla dessa är begravda som outtalade lögner vilka omger oss som ett ändlöst omärkt och outforskat minfält. Ovanpå det, finns lögnerna vi säger till oss själva som ursäkt för att kunna hålla […]

Tid Att Sluta Låtsas

Låt oss sluta låtsas. Låt oss sluta acceptera det härskande etablissemangets lögner. Och låt oss sluta ljuga för oss själva. Samhället har förändrats. Det brukade se ut att vara en slag moralisk standard, en uppsättning lagar, en uppsättning regler. Nu finns det två av allt - minst. Den enda uppsättningen regler för normala människor är […]

Platsen För Den Första Tanken

Jo då, jag vet absolut att jag har sagt det förut, men det behövs ändå sägas igen eftersom oavsett om de är lärare, akademiker, människor i serviceyrken eller snabbmatsarbetare, verkligheten är nu den att det finns en hel del människor där ute som faktiskt verkar ha mentalt flippat ut helt och närmast totalt förefaller ha […]

Ansvarsredo?

Grewe Conny i natt. "Det är ingen som förnekar att vi har ett skuldproblem i dagens ekonomiska system och inte heller är det någon som inte begriper att mer skuld omöjligen kan vara lösningen på detta problem. Inte heller förnekas det längre någonstans att det allmänna betalningsmedlet – pengar – idag skapas som räntebelastade skulder […]

Mitt I Det Moderna Kriget

Bästaste Fränden: "Det moderna kriget sägs bestå av 80% informationshantering, 15% ekonomi och 5% konventionell krigföring.Det där har alla inte riktigt hajat vad som egentligen avses, de egna försöken att bilda perspektiv på detta lider av ett underskott som fler måste försöka fylla i sina tankar om omvärlden.Alltså vad det faktiskt betyder i reella termer […]

Extrema Förhållanden Över Tid

Extrema förhållanden tar ofta med tiden fram det bästa hos människor. Visdom är ju som bekant bara helat lidande – att kunna hantera och förstå de värderingsmässiga grunderna till sina känslor. Visst i vissa fall tar det fram det värsta, om man går åt fel håll i sig själv och blir mer filosofiskt materialistiskt orienterad, […]

Ordvrängande Hycklare

Med något avseende på min egen språkliga förmåga, så kan jag ju vid tillfällen av viss klarhet i tanken, se min egen roll i dagens tillvaro som någonting som tillkommit utifrån att mycket nu med stor nödvändighet står inför stora förändringar. Det gäller kort sagt att montera ner ordvrängerierna ur det språkliga perspektivet och detta […]

Total Inre Förändring

En total förändring av vår emotionella konstitution och av våra perspektiv på verkligheten sker nu. Medvetandet kan inte existera utan tanken och nu gör verkligheten sig obönhörligt påmind Det är verkligen i slutändan ett omvälvande skifte i livsstil att bli mer medvetet medveten - ökad metakognition. Eller det borde vara så i alla fall. Men […]

Slutet På Indelningsepok

Välkommen till slutet på det tidevarv som markerar en epok av människans självpåhittade indelningskulisser, nåja, eller kanske mer precist beskrivet de kulisser som alltid har använts som verktyg för att hålla människor indelade och upptagna med att kriga mot varandra. Det har varit den tidsålder då tortyr har blivit ”förbättrade förhörsmetoder”; när de rika är […]

Lösningen Till Att Bryta Mönstret

Ord styr tankar så i den växande ordfattigdomens alltmer karga landskap råder bistra tider inför den intellektuellt språkliga konkursen. Alltså att till givna förutsättningar upprepa beteende och förvänta olika utfall… Men till den verkliga självbildningens djupare och därmed vidare insikter kommer sig som bekant därför ingen genom utbildningens nålsöga till förståelse och ökat medvetet medvetande […]

Födda Att Skapa

    Om vi verkligen menar allvar med att ta kontroll över våra liv så är tiden för detta nu. Det är alltid nu, Verkligheten existerar bara nu och det är bara nu som vi kan uppleva våra känslor, som är verkliga. Men det är ändå mer nu än någonsin förr, alltså om du letar […]

Ovilja Inför Möjlighet

I en tidsanda av alltmer påtaglig finansekonomisk dysfunktion – när osanning, vanföreställningar och bedrägeri är regel – då politik bara är vilseledande reklam, det vill säga ytans skimmer spelar på allmänhetens önskan – uppfyllelse av fantasier, så sparkas burken bara vidare längs gatan. Det är en ond religion i döende. Problemet just nu i historien, […]

1 2 3 7
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram