Märk mina ord.

2013-05-09

1,5 miljoner4 miljoner

Jag får lite olika påstötningar angående varför jag uppehåller mig vid dessa frågor om Judar och utrotningsläger, med avseende på att detta smutsar ner min trovärdighet i övrigt. Jag vill nog påstå att så länge saklighet råder över trosmässighet så borde ingen bli smutsig av detta. Allt är ett och att även dessa frågor är en del av alltet, med en historisk koppling till maktens ringar idag, som inte kan anses särskilt fjär.

Det är därför viktigt att sakligt grundade argument och omständigheter beskriver historien, så att inte maktens eller vinnarens historia ensam får gälla eftersom denna historia ovillkorligen är en ren partsinlaga, för att bara inte tala om vad den blir om makten är starkt egennyttigt syftande. Det finns faktiskt bara människor och det finns bara beteenden och ingen kan säga att den inte ser hur makten korrumperar människor.

Jag känner till Ahnenerbe projektet mycket väl och jag känner till vem som finansierade den rasideologiska forskningen, sionisterna Rockefeller - Rothschild. Jag känner till de bakomliggande syftena kring detta i allt från den rasideologiska grunden från Uppsala via Kaiser Wilhelm institutet och Harriman Eugenics Congress i New York 16-23 Aug. 1932 till Ernst Rudins rasideologiska manifest (1933) på uppdrag av Wilhelm Frick för att kunna starta Ariseringsprocessen tillsammans - samtidigt med Transfer Agreement. Detta är en sak eller ett perspektiv.

Men det fanns alltså vid Nürnberg rättegångarna även en anstiftansdel mot ett antal multinationella företagsledare - bankirer inom IG Farben (http://en.wikipedia.org/wiki/IG_Farben) som då var världen största företag, för anstiftande av världskrig, där ett antal av dessa fälldes för detta anstiftande. Detta talar vinnarna av historiens skrivarpenna ogärna om, eftersom detta handlade om dem själva. Detta företag IG Farben, drev och ägde (SOU 1999:20) alltså (Auschwitz.http://www.wollheim-memorial.de/en/was_sollte_fabrik_produzieren)

Men följande gäller därför också tyvärr på saklig grund ur ett annat perspektiv - angående historien om förintelselägren - nämligen att:

Omfattningen av kolmonoxidgasning är alltså funktionsmässigt inte på långa vägar tekniskt möjlig som den som enligt vittnesmål beskrivs ha ägt rum, dessutom så är kolmonoxidutsläppen från dieselförbränning, kanske snarast någonting att fundera på för den som påstår att denna har ägt rum som förgiftningsmetod. Sotlunga? (Dieselförbränning ger ju alltså knappt alls någon kolmonoxid) Googla gärna!

Vilket alltså snarare reser detta den märkliga frågan om varför någon skulle ställa dit dieselmotorer och sedan anfäkta att dessa skulle ha använts med syfte att massavrätta människor genom kolmonoxidförgiftning?

Utrotningslägrens tekniska utformning gör vidare obevekligen gällande att det har förekommit gaskammare för användning av Zyklon B (http://www.nazigassings.com/zyklondelousing.html) i ett antal av dessa läger. De tekniska och kemiska förutsättningarna för detta som möjlig metod för massavrättningar genom dessa funktioner föreligger dock uppenbarligen inte, precis som med kolmonoxiden och dieselmotorer, detta ÄR en rent faktisk omständigheter i sak.

Borrkärnor (1500-2000 stycken) från de uppgivna massgravarna påvisar alltså inga belägg för den påstådda verksamhetens omfattning, alltså avseende rester ifråga om mängden kroppar som det ovillkorligen måste finnas spår efter. Så är det bara.

Omfattningen av antalet döda i övrigt är absolut enorm, vilket alltså ökar vikten av saklighet vid beskrivning för att undvika upprepningar, detta är viktigt! Vi kan alltså inte låta felaktiga beskrivningar ligga till grund för beskrivningen av verkligheten om vi vill undvika upprepning.

Motiven finns alltså möjligen, men de förefaller oklara med avseende på vem som uppges ha haft motiven till dessa massavrättningar, metoden för avrättningar av den beskrivna omfattningen finns inte, vittnesmål finns, men belägg för kropparna finns inte. Det är alltså av vikt för historieskrivningen att den riktiga bilden av detta förmedlas och att sakligt grundade förklaringar med bäring på verkligheten ligger till grund för den vidare utvecklingen. Och det kan rimligtvis aldrig vara farligt för verkligheten att bli betraktad!

Jag kan väl möjligen för eget vidkommande konstatera att jag själv inte har någonting alls att vinna på att klarlägga detta och att ytterligare framställa mig själv som en foliehatt, men eftersom jag står helt utanför systemet och att jag aldrig lär bli en del av detta system igen, det har jag ju insett, så föreligger det därför inte heller någon anledning till att låta bli att klarlägga alla förhållanden kring detta på sakliga grunder med avseende på samhällets efterkommande generationer.

- Med avseende på den vikt som tillmäts ämnet - som är straffbelagt att ifrågasätta i flera länder - så förefaller ju en tekniskt grundad bevisning för fastställandet av förloppet vara fullkomligt nödvändigt inte bara för rättssäkerheten, utan även för att i det vidare slippa onödig social friktion. -

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram