Månad: april 2011

Yin&Yang ibland stjärnor av trianglar.

Med tanke på tid som begrepp och som sekventiellt perspektiv så kan man göra följande lilla betraktelse av förlopp som mekaniskt följer ovillkorligen på annat. Sedan kan man ta hela denna kaka som för enkelhetens skull har markerats i blått, för säkerhets skull och se om mönstret skulle kunna appliceras i någon tidpunkt som vi […]

666`s nature is the beast.

Många banker är egentligen insolventa, men dessa får likafullt stanna kvar i sin sekteristiska verksamhet som en konsekvens av den lindrigt uttryckt obskyra banklagstiftningen. Att bankerna tillåts att i det närmaste föra dubbla böcker skymmer ju dessutom deras verkliga problem med egendomsbaserad lånebildning. Den kommunala finansieringsinrättningen (Kommuninvest) som lånar ut kreditexpanderade pengar till exempelvis byggandet […]

Att vara ljuset.

Detta är inte direkt skrivet betingat av ren njutningslystnad. I djupet av den finansiella krisen, pekade många analytiker på rollen som ekonomin spelar i att orsaka fiasko. De hade rätt i fråga om att det fanns ett samband, men de tänkte funktionsmässigt baklänges. Sedan dess har allt medan bankirerna har varit föremål för ständiga trakasserier […]

Alla rider runt i Ring

För att förstå detta med Central Banking måste du veta och förstå att den verkliga makten I Centralbanksystemet ligger i dess primära återförsäljarnäts toppar, INTE stollar som Stefan"Jävla Åsa NIsse" Ingves. Om du är obekant med dessa 18  primära bankerna på toppen av den amerikanska privata banksystemet, eftersom där är Fed privatägt och fungerar som avtappningsventil av värde ut […]

Från Westphalen till Leviathans död

Västvärldens  historia och politiska etos handlar om frihet, därför att friheten är ovillkorlig och baserad på antingen tillit eller ensamhet, en tyvärr ännu hos alltför många, inte helt färdigtänkt tanke. Men ingen kan vara fri i annat än ensamhet eller tillit.  Frihet beskriver lite förenklat att liv, frihet och strävan efter lycka, det är omistliga mänskliga rättigheter, […]

Det brinner bak i Ringen.

Skrattar åt vansinnets högsta potens som idag uttrycks av A. Cervenka i följande mening, även om han själv inte avser framställa detta som ett skämt. "Till och med allianskollegor anklagar nu öppet finansministern för att ha drabbats av en svår form av utgiftsfobi. Pengarna borde sättas i arbete istället för att läggas på hög." Men […]

Even a golden chain is Rings.

Nyligen tipsades den Amerikanska skattemyndigheten av ett litet företags revisor att hans arbetsgivare blåste regeringen på skatt. Han belönades med en stor fet check på $ 4,5 miljoner dollar (minus givetvis en 28 % federal förskottsinnehållning, förstås). Jag är säker på att den Amerikanska regeringen eller vilken annan regering som helst, anser att denna belöning […]

Förtydligande!

Med avseende på dagens drapa vill jag göra följande klarläggande eftersom jag fick antytt för mig av E24 att jag snott artikeln  av LaRoucherörelsen, så är icke fallet. Den betydande delen av artikeln och den information som återfinns däri är hämtad från  Svensk Uppslagsbok 29:e bandet 1936 års upplaga Kolum 161 och framåt, att EAP har […]

En tidig historias aktualitet idag.

I Sveriges ekonomiska historia framträder i huvudsak två inriktningar. En utgörs av nätverk och individer vars främsta bekymmer i livet är att säkerställa ett fortsatt maktinnehav för finansaristokratin och ett alltmera framväxande avtalsfrälse. Det var ur denna inriktning som en synarkistisk ordning växte fram, från och med andra hälften av 1800-talet, i och med att […]

Euro fie Ring

Allas blickar är nu inriktade på den offentliga skulden som kärnan i problemet. Och siffrorna är verkligen skrämmande, för de systemiskt rättroende skall det väl då rätteligen tilläggas Den skuld som andel av BNP är på över 140 % i Grekland. Det är faktiskt omöjligt för Grekland för att justera denna skuld genom finanspolitisk åtstramning. […]

Soul of my suite/suite of my soul

VAB vård av sjukt barn, som möjligen skulle kunna skrivas som vådan av att ha sjuka barn gör att vi just vaknade, mitt på dagen. Så jag tänkte att jag skulle ge ett fritt skrivet exempel på mina tankar innan jag har hunnit fästa mitt fokus på någonting särskilt. Att aldrig alls lita på någon, […]

Skymning över Vikingaland

Regeringen på Island försökte alltså att få folket med på båten, till att de kommer att dels ge understödjande kapitaltillskott till dess drabbade banker med en $ 2,1 miljarder i form av regeringsstödda obligationslån, och därigenom bilda grunden för denna överenskommelse med fordringsägarna på ytterligare mer än det dubbla beloppet, detta då för att reglera […]

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram