Månad: januari 2012

Et tu Brute, för folket likt Sisyphos under stenen.

Det var ju en gång så att en viss Herr Julius Ceasar utrotade bankerna och därför mördades. Penningsystem är ju inte av ondo i sig själva, eftersom det i dessa är själva myntet som bär sitt eget värde. Ansiktet på myntet var bara ett sigill över riktigheten avseende påstoden av värdet. Men i dagens läge […]

FisheRing

One ring of banks to rule them all one ring of banks to find them, one ring of banks to bring them all and in the darkness bind them. Så skrev en klok man en gång samtidigt som andra kloka män hade svårt att få gehör för sina tankar. En av dessa andra hette Irving Fisher, […]

My mind my debt.

SKULDKRISEN CARL NORBERG OM SKULDKRISEN Krisen beror på dåligt fungerande finanssystem1 Skulden roll har aldrig haft en större betydelse för det dagliga livet, likafullt tänker bara fåtalet av oss på vad skulder egentligenhar med ekonomi och pengar att göra. Vad har den finansiella, den ekologiska och den sociala humanistiska krisen som gemensam nämnare? Alla dessa […]

Att bero på vad andra uttrycks tycka i sak.

DEBATT: Opinionsinstituten vill vinstmaximera verksamheten Montage: Politikerbloggen.se DEBATT. Carl Noberg skriver i dag om opinionsinstitutens möjligheter att manipulera undersökningarna som okritiskt publicerades av medierna inför EU-valet.   Med anledning av det just avslutade valet till Europaparlamentet, synes det vara på sin plats med några eftertankar och reflexioner kring den roll som media har i förhållande till de […]

Dagens Nät verk.

Jag har av någon anledning som för mig framstår som alltmera uppenbar, alltid tyckt lika bra om Katrine Kielos som jag har tyckt om Anders Lindberg, två individer som riktig känns som att de hungrar efter uppmärksamheten och det är nog utifrån den genuina känsla av pålitlighet som dessa därför sprider omkring sig som jag […]

Bedårade barn av vår tid.

Vi lever nu genom dödsryckningarna av ett imperium där en gång solen aldrig gick ner. För de människor som förstår vad det är som sker, så är processen likt den att bli instängd i en taxi där taxametern är på och Taxin bara kör på i en oändlig fart. Vi kan inte komma ut och vi kommer […]

Det finansiella systemets illusioner om frihet och skuld

Som anslag i denna artikel så tar vi exemplet med det räntekostnadsfria kreditkortet, som ett tankeväckande exempel och vilket incitament som banken skulle kunna tänkas kunna ha för att betala för att låna ut pengar. För det är väl så det måste vara om de lånar de pengar som de lånar ut, eller? Men i […]

E-24 och jag idag.

Hej Carl Så som jag förstår dessa processer. En banks kreditskapande, de får en fordran på låntagaren, matchas ju av en skuld till någon annan. Om det gäller en bostadskredit så är det säljaren till bostaden som i slutändan är den nye fordringsägaren på marginalen, förutsatt att köpeskillingen var högre än tidigare lån. Staten och […]

Mina sinnen i mig

Jag läste i dag ett blogginlägg om det som tydligen kallas att vara en HSP, highly sensitive person, en person som är mera öppen för intryck från omgivningen, som har en högre sinnelig närvaro och som därför ser detaljer fortare och enklare, samt som processuellt behandlar information på ett djupare och även andra plan än de […]

Ljusbringartraditionens kung.

      I begynnelsen var Ordet allt, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud som är allt. Detta var i begynnelsen hos allt. Genom ordet har allt blivit till, och utan ordet så har intet blivit till, som är till. I det var liv, och livet var människornas medvetande. Och medvetandet lyser […]

Sv.Orcher i det själsliga mörkret

  Fnissar åt SvT:s egen Sv.orcher som nu skall förklara medvetenheten om den själsliga tomheten som nu börjar tränga in i befolkningen och som tar sig uttryck i olika formar av destruktiva beteenden. Dansken sade för länge sedan någonting i stil med att Jeppe super, men ingen frågar varför Jeppe super. Sverker är som en […]

Tiden rinner som sand när jag skriver i vatten.

Denna tid som kallas den andra Svenska storhetstiden var den tid då detta nu havererande finansiella system, avlades i synd och föddes till skuld, tiden dominerades av en Ivar Kreuger som var en svensk entreprenör som organiserade och förmedlade kreditflöden oberoende av bankerna, och använde dessa kreditflöden för att bygga upp nationalstaternas försvarsmöjligheter mot Versaillessystemets överstatlighet, […]

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram