Månad: oktober 2010

Resa i Ringar

För att känna sin nutida belägenhet, så måste man känna vad som förevarit, och detta för att ens göra möjligt att veta varthän man nu färdas. Denna del av vår historia har alltid höljts i dunkel, av skäl som blir alltmera uppenbara ju mera man läser om dem. Och detta förlopp tar sin begynnelse i […]

Ekonomiska värden är inte finansiell värde-Ring

En sak som framstår som alltmera obegriplig för mig ju längre tiden går, är hur semantiken i debatten, alltså ordvalen, på något vis tycks hindra folk ifrån att tänka efter själva, på vad det är som de egentligen läser för någonting och vad detta egentligen innebär för dem själva dels i smått och vidare för samhället i stort. […]

IMF-ie-Ringen

Medan många människor mycket väl förstår vad som ägde rum, när exempelvis historiska händelser som den amerikanska revolutionen utkämpades, så är ändå inte särskilt många medvetna om dessa händelsers parallella ekonomiska förlopp. Inte minst gäller detta den permanenta finansekonomiska revolution som utkämpats över världens monetära system, sedan år 1694 då Bank of England skapades. Vid […]

Informe-Ring

Utvecklingen av det mänskliga samhället är helt beroende av den stadiga och tillgängliga distributionen av information till individerna. Kvaliteten på denna information, dess riktighet och dess ärlighet, fastställer den övergripande hälsan hos de kulturer vi skapar. När en informationskälla blir äventyrad av ohälsosamma politiska ambitioner, sociala dogmer eller hamnar händerna på elitism, då är informationen […]

Tiden rinner som sand och jag skriver i vatten.

Vid denna kulna tid är det ju i år igen säsong att påminna sig om vårt historiska arv, och nu kanske ännu mera än annars med avseende på de tider som stundar och vad detta kommer sig ur. Många idag drar ju paralleller till 1929 års händelser, och detta äger givetvis sina poänger. Men hur detta egentligen mera […]

Fund-e-Ring mer än någonsin.

  Efter det sista kvartalet 2008, och dess efterföljande hänsynslösa valutakrigföring, som har drivits av de viktigaste globala ekonomierna, och detta medan denna konkurrens har hittills varit icke-antagonistisk, så kommer denna konkurrens nu snart bli ännu mera antagonistisk på grund av inneboende ekonomiska skillnader emellan ekonomierna som är oförenliga. Konsekvenserna för den globala ekonomin kommer […]

Läsvärd korrespondens

Korrespondensen som följer nedan är inte min utan en Ulf Sandmark som  tillskrivit vår kära Riksbank och Finansinspektionen om Baselreglernas tredje upplaga, och som fått ett svar enligt följande. Den 21 oktober 2010 per epost Hej Ulf! I debatten kring finansiella regelverk, och Basel III i synnerhet, tycks det ibland finnas två läger om dess inverkan […]

Ringar runt jorden

Jag får en alltmera växande känsla av att vårt västerländska samhälle nu skakar i sina grundvalar. Det finansiella system som beskriver våra ekonomiska förehavanden glider allt längre ut på fisens mosse och inte bara riskerar att sjunka i ett äckligt moln av finansiella avgaser och finansiell ingeniörskonstlig sörja. För att hålla blicken fästad på vår Europeiska kontinent, […]

Varför banker?

Centralbanksystemet med BIS har egentligen sedan dag ett egentligen kommit att helt kontrollera våra pengar. Varför då? För kunna äga makt och kontroll. Som Amstel Rothschild uttryckte dettaen gång, "Tillåt mig att fullständigt utfärda och kontrollera pengar åt en nation, och jag bryr mig inte alls om vem som stiftar dess lagar." Fullständig kontroll innebär […]

Lite om affärer, betalningsmoral och alkoholtillstånd

From: Carl Norberg Sent: Wednesday, October 20, 2010 3:33 PM To: jorgen.berglund@hsa.se ; Robert@roseclub.se ; parra ; anders.haregard@saf.stockholm.se ; elisabeth.brandt-ygeman@lo.se Subject: Slutläge avseende Rose Nattklubb och Robert Hållstrand.  Hej Jörgen, Med anledning av att du vid vår senaste kontakt uttryckte att du skulle svara mig per mail, samt vidare efter samtal med Tomas Parra, där […]

Kriga bör man, ändå dör man?

Sverige är skrämmande likt USA, i någon lite underlig förminskad, men ändå förstärkt form. För att enklare kunna lokalisera sin egen belägenhet kan det därför vara bra att hålla uppmärksamheten riktad mot olika Amerikanska företeelser som påverkat Sverige under samma tidsperiod. Finns det någon som minns det lilla enkla krig, som skulle vara som längst […]

Det blåser på månen igen.

 Ekonomi kan finnas utan pengar och ett finansiellt beskrivande system, medan pengar i sig själv helt och hållet saknar all betydelse utan en ekonomi att beskriva. Alldeles för många individer älskar pengar. Även människor som jag själv har ju gjort det, individer som nu avskyr pengar, det finansiella systemet med sin handel, individer som nu förstår den bedrägliga karaktären av […]

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram