Att bli rökt kan kosta på.

2013-05-18

smokin skull

Så otroligt många annars normalt intelligenta människor tror, säger och gör dumma saker. När en så stor del av befolkningen beter sig på det viset, så ruttnar nationen från insidan och får ge vika för yttre påverkande krafter. Det är tyvärr helt oundvikligt att den som sår i vind får skörda storm

Jag har därför inte sällan sökt efter det enklaste, men ändå bästa sättet att förklara vad jag ser som en systematiskt medveten minskning av varje aspekt av den redan initialt korrumperade statens, värnande om individen, då särskilt genom dess politiska system och offentliga förvaltning. Läs igen och tänk efter, men Jag kommer tillbaka till detta. Följdriktigt så innebär detta att en stor del av individerna i samhället, oavsett utbildning, ekonomisk status eller politisk åskådning måste lida av grava vanföreställningar. Denna situation av villfarelse skapar förnekelse om enormt viktiga och fullkomligt centrala ämnen och frågor för individen och för samhället. Som till exempel vad pengar är för någonting, vilken inneboende funktion som pengar har och vilka konsekvenser som denna funktion för med sig för individer och samhällen.

Som en fysikalisk lag betraktat, så gör denna kombination att människor framstår så som varandes otroligt intellektuellt dumma, genom att de bara synes förmå att hålla med andra och inte strida alls för sina egna positioner. Dumma, eftersom de inte kan acceptera fakta och sanningar som så uppenbart krockar med deras egentliga åsikter, och ännu lite värre eftersom de inte har kurage nog att stå upp ens för sin egen skull eller sina egna tankar och ifrågasätta det uppenbart felaktiga och logiskt tvivelaktiga, så drar de andra likadana människor med sig i fallet

Denna speciella typ av socialstrukturellt betingad dumhet är oberoende av individens inneboende intelligens. I detta fall är den mentala kapaciteten hos individen överväldigad av en psykologisk brist, nämligen självbedrägeriet i sin värsta form eftersom detta inte alls sällan utgår ifrån individens egen brist på självkänsla. Så viljan att tillhöra, den gör att individen är beredd att likt en lämmel blint följa flocken, i trygg förvissning om att i det fall som någonting går fel, så blir i alla händelser inte individen ensam om eländet.

Denna villfarelse är alltså inte genetiskt producerad eller betingad, utan är istället främst ett resultat av yttre påverkan, alldeles särskilt då avseende den information som är av politisk, regeringsmässig, medial och propagandamässig natur, vilken regelmässigt och avsiktligt utformats för att producera vanföreställningar inom både tro och tänkande hos individen. Så vem gör då detta ondsinta verk av förledande? Svaret är alla typer av kommersiella och politiska intressen som agerar i eget nyttosyfte. Även public servicehar ju för all del ett utbildningsuppdrag, och det är inte att skapa tänkande och ifrågasättande individer.

Resultatet är istället en serie fördomar och block, som likt kognitiv dissonans, förvränger objektiva fakta och information och som skapar förnekelse om mycket viktiga förhållanden som påverkar planeten, nationen och enskilda individer. Människor lider på jorden av denna dödliga kombination och framstår dessutom som direkt dumma, för att de individer som står utanför dessa mentala getton, som inte sällan förstår nyttan med och att de andra dessutom gärna lever tillsammans med liknande mentalt drabbade och inställda människor.

Nationella enheter bryter därför ner otaliga mentala gettons gränser som annars spänner över ekonomiska, politiska och geografiska gränser.

Konservativa ser ur det internationella perspektivet inte sällan liberaler som dumma och vice versa. Liberaler ser socialister som dumma och vice versa. De som ser klimatförändringarna och den globala uppvärmningen som allvarliga företeelser som utgör verkliga hot, de ser förnekare av klimatproblemen som dumskallar. Människor som ger hög prioritet åt skattesänkningar som främst gynnar de rika verkar dumma som påstår att de anser att de rikaste individerna har kapat ekonomin, vilket otvivelaktig framgår av den ändlösa statistik som avslöjar deras förmånliga ekonomiska fördelar gentemot andra.

De som avvisar religioner anser att de religiösa är dumma och utsatta för makt. Människor som skyr sociala nätverkssajter ser de som är beroende av dessa som dumma. Allt fler överviktiga människor verkar kanske inse att detta är dumt, så de börjar istället äta hälsosamt och utöva regelbundet motionerande för att nå en hälsosam vikt. Lite elakt kan det ju misstänkas att eftersom samma industri som skapar efterfråga på hälsosamhet, även har vinstintressen i hälsoindustrin, så är väl måhända inte motiven alldeles helt snövita där heller.

Ett annars utmärkt exempel på ett mental gettofiering är ihop klumpandet av radikala och terrorister med muslimer, för deras magemensam tilltro till hat och våld, vilket helt blockerar lärorna från autentiska muslimer om fred och kärlek.

Alla kan säkert tänka sig olika klasser av människor som verkar dumma, på grund av en viss tro eller åsikt snarare än av en övergripande styrning utifrån begränsad intelligens. Genom samtal som har något att göra med andra individers situation (eller kanske flera), skulle de flesta av oss troligen tänka att de flesta andra människor som de samtalade med, var rimligt intelligenta och smarta, inte främst dumma. Med andra ord så är nog dumhet oftare ett ämne som en konsekvens av någonting yttre än vad det är en förutsättning hos individen. Dum är helt enkelt den som gör dumt.

Här är två av de vanligaste exemplen på vad som kan kallar psykologisk dumhet, med sina kraftiga konsekvenser för att förstå varför nationer är på fel spår genom att så många medborgare inte kan sluta upp bakom egentliga och riktiga lösningar.

Det finns ju inget mysterium i varför 20 procent av en befolkning i fråga om välstånd röstar konservativt, eftersom de vill behålla sina tillgångar, men dessa är likafullt inte tillräckligt många för att vinna val. Vad som då gör mycket men i en mindre mening av välstånd, är därför att många fler ur medelklassen röstar på de konservativa. De verkar ju egentligen annars lite dumt att rösta mot sina egna ekonomiska intressen, eftersom de konservativa för en politik som företrädesvis belönar de rikaste medborgarna eftersom de redan är just rikast.

Detta beteende kan bara förklaras av framgången för konservativ propaganda (främst dravlet att välståndet sipprar ner), lögner och svek för att ingjuta en uppsättning av fördomar och föreställningar, som gör att de konservativa kan vinna val. Ett paradexempel är att få ett brett stöd för att hålla skattetrycket på riktigt rika människor lågt. Eftersom då håller folk gärna med, om det är så att de själva vill bli rika.

Å andra sidan, så finns det miljontals människor som röstar på Socialdemokraterna, eftersom de har sålt en retorik om att reformera det offentliga systemet, Precis som vore det att som Socialdemokraterna inte också satt i fickorna på ett antal särskilda intressen, som verkligen inte någonsin kommer att acceptera att det verkligen behövs långtgående reformer. Alltså exakt samma individer som uppmuntrar medelklassen att se sig själv som rik och utifrån detta rösta konservativt.

Även om en avgående vice riksbankschef yttrar sig så här ”Det finansiella systemet kan påverka den reala ekonomin mycket starkt. Då kan man inte ha en modell som är underlag för penningpolitiska beslut där den sektorn inte finns med”, så utgör inte detta skäl för särskilt många att ifrågasätta vad som egentligen pågår med den accelererande krisen!

Varför har vi till exempel inte sett någon bestraffning av de många människor och företag inom bankerna och den finansiella sektorn som orsakade den ekonomiska krisen? Det är dels därför att politikerna har fått bidrag från dem, men ännu värre så gäller att ju bankernas pengar styr den ekonomi som kontrollerar politiken och att politikerna sedan vidare dessutom omgivit sig med kadrar av tjänstemän och rådgivare från dessa led, så är det här och så är det på de flesta håll. Så bankerna styr och bestämmer allt genom sin makt att styra penningmängdenoch ingen förefaller begripa någonting om något.

Annars intelligenta människor röstar inte så sällan på Socialdemokraterna på grund av sin psykologiska dumhet, som då bygger på falska löften om förändringar och reformer, som de alltså har fallit offer för. det är Kejsarens nya kläder 2.013.

Psykologisk dumhet har därvidlag blivit en slags socialkulturell epidemi som ingen tar upp, så den blir därför bara värre efterhand som den breder ut sig. Den uppmanar till manipulation och den fortsatta korrosion och korruption av regeringen som alltmera börjar framträda i den västerländska världen.

De rika och mäktiga vet hur man utnyttjar denna dumhet som metod, till att få regeringens politik och program dit de vill, sälja produkter och tjänster som konsumenterna ändå inte kan dra nytta av och därigenom ta tag i mer av respektive lands rikedomar.

De som lider av denna socialpsykologiska dumhet kommer även sannolikt också att uppvisa påtagliga tendenser till en syn på sin egen moraliska överlägsenhet, vilket gör det ännu svårare att ha intelligenta och produktiva samtal med dem. Sådan arrogans stärker dessutom deras försvar mot fakta och information som strider mot deras omhuldade åsikter. De umgås därför gärna med andra som har exakt samma åsikter och därför bara får information från likasinnade mediala källor.

Karl Gerhard såg detta redan då det begav sig förra gången och skrev kupletter, Till exempel: Han är ett bedårande barn av sin tid, behöver det tilläggas att samma krafter som verkade då som nu och som såg till att förbjuda uppförandet.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram