Månad: september 2010

Kost-rådande

Viktrelaterad ohälsa-  är ju ett ganska komplext problem. Om ni frågar mig - en gammel sportfåne med ett utpräglat intresse för sin egen kropp - så vet vi ju att det åtminstone ur minst ett perspektiv, handlar om obalanser, med den bakterieflora som vi härbärgerar i våra kroppar. Det finns tydliga tecken på att även detta kan vara fallet för andra sjukdomar […]

Snart alldeles i dagen.

Undrar hur många Cementbilar som det skulle behöva köras in i vårt Svenska parlament innan folket vaknade? Ledande politiker går ju ut med att det faktiskt var fackföreningar som demonstrerade i Bryssel i går, precis som vore detta själva huvudfrågan vem som demonstrerade och inte för vad, ibland är det mera tungt än annars att vara […]

Med mycket dollar i balanserna.

Med avseende på vilken mängddollarvaluta som det Svenska banksystemet håller sig med, samt att man nu vidare anser sig vara överviktade i guld, så kan det ju konstateras var de statsfinansiella lojaliteterna ligger någonstans. Med avseende på detta så kan det ju vara en god idé med att ta ett historiskt perspektiv på de statsfinansiella förhållanden som […]

Det här med att ha underskott i handelsbalansen

Under normala omständigheter får sådana underskott inte så stor  betydelse. Visserligen dränerar de på sikt efterfrågan, eftersom de minskar inkomsterna - med utgifter för en import som överstiger intäkterna från exporten. Ändå har regeringar och centralbanker i regel ett sätt att motverka denna minskade efterfrågan genom en starkt expansiv finanspolitik eller penningpolitik. Men saker och ting […]

Från det ena till det andra i Ring.

För att känna sin nutida belägenhet, så måste man känna vad som förevarit, och detta för att ens göra möjligt att veta varthän man nu färdas. Denna del av vår historia har alltid höljts i dunkel, av skäl som blir alltmera uppenbara ju mera man läser om dem. Och detta förlopp tar sin begynnelse i […]

Ras-ism.

Jag tycker att det är dags att bringa lite ordning i det mentala moras som utgör den Svenska folksjälens uppfattning om begreppet rasism, alltså en på biologiska grunder skapad indelning i grupper vilka sedan tillmäts en ekonomisk fördelning utifrån detta. Vem kan idag ta något sådant på allvar utan att dra på mungiporna, svaret är […]

Så här gör vi istället för att slippa världskrig.

  Med hänsyn till det rådande och kommande ekonomiska läget i världen i allmänhet och landet i synnerhet, så krävs en ny samhällsekonomisk inriktning, avseende det finansiella system som skall beskriva ekonomin och utgöra mätverktyg på värde för att möjliggöra handel, vilken bygger på en analys som vilar på relevanta och reala grunder och inte […]

Fredagsfrågan

Paul Krugman kommer att vara den sista personen i USA som fortfarande anser att ytterligare högar av " stimulans " kommer att göra susen, är detta ställningstagande från Krugman svårt att förstå?

X-ploate-Ring

I snart sex år har jag inte ryggat tillbaka en millimeter ifrån min prognos om att den massiva skulduppbyggnaden genom valutabildningsmekanismen, av den senaste generationen, skulle falla ut som en socialpolitisk krasch. Detta kommer ovillkorligen att hända inom kort Det är alltså vad jag absolut räknar med, även om jag nu tror att det sannolikt […]

Ingen är så blind som den som inget har sett.

Ingen är så blind som de som inte kommer att se kan man kanske också uttrycka det som. Jag har en lite annorlunda, men kanske ändå tänkvärd förklaring till den blinda dumhet som keynesianska "ekonomer” och deras förmåga att ha fel uppvisar. Under 1933 gav regeringar och centralbanker runt världen, kommersiella banker det särskilda privilegiet att […]

G&S i Iran...

 Det blir alltså inget krig i den geografiska regionen, om detta inte är en maskirovka vill säga. En sak som talar för fred är ju att oljeutvinningen skall fungera. En annan sak som däremot talar emot fred är att ett bondeoffer förklätt till drottning ger en annan opinionsbildning än verkligheten. Så utifrån denna ståndpunkt är […]

Tiden rinner som sand och jag skriver i vatten.

På någons begäran denna i repris. Vid denna kulna tid är det ju säsong att påminna sig om vårt historiska arv, och nu kanske ännu mera än annars med avseende på de tider som stundar och vad detta kommer sig ur. Många idag drar ju paralleller till 1929 års händelser, och detta äger givetvis sina poänger. Men hur […]

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram