Månad: juli 2014

Inducera rädsla för att styra

Vi måste var och en för alltid lära oss att undvika, övervinna och överskrida inducerad rädsla, att vända oss inåt och att söka tryggheten i oss själva och vår egen förmåga till att tänka rationellt och att värdera efter den rationella tankens process och att detta det ligger väl inom någons fattningsförmåga. Fred är dyrbar […]

Livets träd och ekorrar

"Normal" är ett relativt begrepp, inte någon statisk mätning och både kropp och själ snabbt blir vana vid det "nya" normala när valmöjligheter tyck s vara begränsade för oss och värderingarna flyttar till nya betesmarker. Men detta betyder inte att resultaten av socialt tryck och generationskonditionering - kulturell kognitiv formatering -dikteras av den mänskliga naturen, […]

Vad som leder och skapar mörkret

Som moderna människor av idag ärver vi sociala egenskaper som vi accepterar som obeveklig sanning och som villkoras till oss under vår "utveckling," som människor i samhället, för vad vi tror vara samhällets utveckling till någonting obestämbart som är till det bättre. Oundvikligen blir detta vår uppfattade gemensamma verklighet. Där det alltså är själva varseblivningsprocessen […]

Bidrag till fortsatt bloggande - skrivande.

Trycket ökar så donationer kan givetvis skickas direkt eller som rek till mig på postadress Co Nielsen Ekflygeln Kåreholm 610 27 Vikbolandet.

Leva ensam tillsammans

"Om vi inte lever tillsammans, vi kommer att dö ensamma." Vid någon tidpunkt i våra liv, blev vi vilseledda att tro att vi ensamma är de enda upprätthållarna av våra liv. Detta är inte sant. Vi har alla blivit inlotsade i institutionaliserad utbildning, etablerad religion, politiska ståndpunkter och sociala hierarkier - allt med ett kognitivt […]

Medvetandets Tsunami växer

Kärleken är det villkorslösa givandet. När vi ger, så får vi. Universum är fantastiskt avseende denna dynamik. Vi ger inte för att få, det bara händer med insikten och den växande emotionella självförståelsen, men det är bra att veta att det gör att vi alltid vill hålla oss lärande och växande, utvecklas och försöka att […]

Kristallklart vatten.

Tyvärr finns det väldigt lite enighet om vad som är lösningarna på våra problem. Som kan jämna ut ytan och skapa denna enighet - enhet. Det är alltså inte att undvika att adressera problemet som skapar lösningarna.  Det är där som indelningen finns, av en anledning. Som land har vi inte längre har en gemensam uppsättning […]

Vägen från dårhuset till framtiden

Den kognitivt formaterande arkitekturen i samhället, riktar virveln av den emotionella intelligensen i vårt medvetande, genom hur de sociala arkitekterna har strukturerat samhället och nu låser in människor i det känslomässigt betingande mönster som idag råder. Utvecklingsriktningen blir ovillkorlig. Ju mer vi söker lyckan utanför oss själva, desto tommare känner vi oss inuti och desto […]

Själavandring från dårhuset

Samma bild idag igen, av en särskild anledning. Det har gått en mycket lång tid sedan människan först hade den insikt som kommer av att gå bortom tid och rum och såg genom den officiella beskrivna versionen av verkligheten. Det var mycket länge sedan det uttrycktes: "det gudomliga ljuset finns alltid inuti människan, presenterar sig […]

Israel - Palestinafrågan

Så mer ljus över verkligheten med PLO's Hanan Ashrawi http://www.youtube.com/watch?v=aqzCWJEqjjI#t=53

Stjäla vandring längs livets väg

S Själen, vår kognitivt formaterade känslodisposition, är vad som upprätthåller vår tillväxt som människor och individer. Så låt oss inte låta något bryta ner vår själ ... och kom ihåg, det är okej att ta en resa in i vårt eget mörker, i oss själva för att granska våra egna brister och förmågor i det […]

"Porosjenko har förrått oss!" 79:e flygburna stormbrigaden är omringad och dess läge är prekärt

Tja, att slåss för sitt liv, fortlevnad och frihet blir ju aldrig detsamma som att strida för löneutbetalningen. så är det ju.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram