Månad: november 2012

För mycket står och faller.

Läsare av detta kan överväga omfattningen av det aktuella problemet i USA genom att inse att enligt US Federal Reserve, är den totala skulden i USA nu ca 353 % av BNP. Vid 5 % ränta måste den skattepliktiga gäldenären arbeta nästan 1 dag per vecka bara för att betala för tidigare konsumtion. ”För mycket” kommer […]

Maktmanual 2.0

Polarisera medborgarna och gör dem till motståndare mot varandra genom att göra dem till "valboskap" som tror att det är beroende av sina respektive herrar. Håll boskapen glad genom att presentera olika charader för dem, i form falska indelande illusioner i form av nationella val varje 4-6 år. Använd dessa falska illusioner av demokratiska val […]

I bankernas skugga

Så finns det då verkligen en kommande finanspolitisk brytpunkt som tillåter, eller skapar förutsättningar för en ytterligare gärna oändlig expansion av bankkredit och som gör så att vi kan lägga det förflutna bakom oss och gå vidare i detta finansiella system? Tja, inte riktigt. Men utöver konventionella banklån i banker så finns det nämligen också […]

http://sv.wikipedia.org/wiki/Molom

  Eftersom EBM i förekommande fall inte alls är så intresserade av att göra sitt jobb för samhället så kan ju följande lilla pikanta detalj vara värd att notera, alltså utöver deras uppenbara motvilja att redovisa varför brottet avsaknad av bokföring lagts ner i brist på bevis, eftersom det EBM upppger att det saknas bokföring. […]

Problemformule-Ring

Vad har den finansiella, den ekologiska och den sociala humanistiska krisen som gemensam nämnare? Alla dessa nu accelererande kriser orsakas av ett dysfunktionellt monetärt penningsystem eller finansiellt system mera populärt uttryckt. Grunden till varför det fortlöpande blir allt svårare att hantera dessa accelererande kriser ligger i själva fundamentet till vårt finansiella system, det vill säga […]

Me nemo impune lacessit

Många människor (inklusive jag själv) har aldrig funnit mycket tröst i samhällsapparaten och dess parad av sin egen betydelse. För mig har de flesta metoder för regeringen alltid varit ett sjukt skämt. Utarbetade konstruktioner och ceremonier, trevliga kostymer och uniformer, pengarna och kändisar, de visar nyheter och pratkvarnar, det är allt kostymerier. Det är en […]

Får bland svanar

Ett får tillbringar merparten av sitt liv njutandes av daglig matning från en omtänksam bonde. Veckorna går och det är samma sak dag in-dag-ut för fåret. Gratis mat. Fritt bete. Goda tider året runt. Tanken hos får kan även förmodas innebära antagandet om att jordbrukaren har ett egenintresse i att hålla får vid liv. För […]

Meningen för samhället

Hur skall man göra för att få följande enkla mening in i folkmedvetandet? Detta är den största enskilda frågan i vår samtid. Alla ekonomiska problem grundas i bankernas kreativa skapande av en fiktiv inlåning som vänder i banken och blir utlåning (kredit) med en utanpåsittande ryggsäck som kallas för ränta, vilket gör att det måste […]

Ett annat perspektiv att dela.

Namnet på spelet är ismer, målet är att döda samhället, dess grundläggande statuter främjar ideologier som avfärdar folkets  suveränitet och individuella friheter. Detta dämpar också föreställningar om en allsmäktig närvaro som står i vägen för vår underdåniga indoktrinering. Världen som vi känner den faller sönder omkring oss. Och inte bara ekonomiskt. Vi har tillåtit iscensatt dödande av […]

Att se är att inse med tid.

Då det internationella banksystemet med centralbanker inom BIS och IMF är som ett system med kommunicerande kärl där pengar är det som flödar genom systemet i form av elektroniska krediter, alltså skulder, så gäller följande: One Ring of banks to rule them all (BIS,IMF), one Ring of banks to find them (centralbankerna). One Ring of […]

Monstret inom oss.

Politik styrs av ekonomi som styrs av pengar. Dessa pengar styrs av den part som skapar pengarna till ett pris. Vi närmar oss slutet av 2012 och vi börjar se fram emot 2013 och därefter. Förhoppningar och drömmar måste alltid mildras av det nakna strålkastarljuset från dagens verklighet. Ingenting kan hända om det inte bygger på dagens […]

Läsa för att bli bekräftad eller utvecklad?

Efter att igår kväll först ha beundrat de eminenta debattörerna angående SD koryféernas äventyr kunde jag därvid konstatera att avhållsamheten från befolkningsmässigt intellektuellt övermod måste ha stärkts ytterligare med avseende på dessa individer som exponent för svensk lynnes art.   Sedan kunde jag vidare konstatera att diskussionen om arbetsmarknaden höll en nivå som närmast klassificerade […]

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram