Månad: mars 2012

Sprickorna i Mordor vidgas

Beslutet av FN: s råd för mänskliga rättigheter att inrätta en undersökande kommitté för att utreda frågan om bosättningarna är inte problemet. Denna kommitté kommer, trots allt, inte upptäcka någonting som den amerikanska administrationen, de länder som utgör kvartetten, EU eller ”alla” Israels vänner inte redan har känt till i flera år. Inga hemlighetsfulla rum kommer plötsligt […]

Divide et impera

Den starka kopplingen mellan Tel Aviv och Paris är givetvis äldre än staten staten, alltså stat två gånger för att markera grunden för, Israel. Poeten Natan Alterman och konstkritikern Haim Gamzu, poeten och översättaren Avraham Shlonsky och "kananéerna", alla andades de en air av det kolonialistiska Frankrike, detta i åratal före införandet av staten Yisrael. Och […]

Saklig huvudsak

Detta är det mycket bra att veta och förstå orsakerna till, om man som individ själv inte förr eller senare vill bli alltför mycket offer för det själsliga mörker som kallas för depression, vilket nu är alternativet som står till buds i kollektiv form för samhället, om vi inte lyckas med att bryta det innevarande […]

Ansiktet av en bok idag.

Alla måste få ha sin tro som individer, så är det ju. Men all den stund som trosmässighet görs till grupptillhörighet så korrumperas beskrivningen av verkligheten per definition, så religion i andra former än enskildhet det är och förblir samhälleligt vansinne och bakåtsträvande. Samhället måste vara öppet och transparent med de samhällsbärande funktionerna hållna utanför […]

Ismer och religioners idé och logi(k).

Vad gäller begreppet kultur är att kulturen utgör förutsättning för det fortsatta samhällsutvecklingsarbetet såväl på individ som på samhällelig nivå. Det är odlingen och utvecklingen av det sedan tidigare varande, det är i sin bästa form vår förädling som människor och samhällen. Utan kulturer så kan man inte utveckla varken individer eller samhällen. Det är […]

Tiden rinner som sand när jag skriver i vatten, då som nu.

Denna tid som kallas den andra Svenska storhetstiden var den tid då detta nu havererande finansiella system, avlades i synd och föddes till skuld, tiden dominerades av en Ivar Kreuger som var en svensk entreprenör som organiserade och förmedlade kreditflöden oberoende av bankerna, och använde dessa kreditflöden för att bygga upp nationalstaternas försvarsmöjligheter mot Versaillessystemets överstatlighet, […]

Religion som sinnets narkotikum.

Människa kan aldrig bli gud i enlighet med figuren på bilden, men med avseende på de diskussioner som uppstått kring olika artiklar och min kanske eventuella kristna kyrkliga bildning, så tänkte jag ta tillfället i akt och belysa frågan med någon vidare grundläggande information i saken, naturligtvis främst till det allmännas fromma, vilket ju som […]

Att gå emot det egna.

Vladimir Putins valseger tillsammans med de utrikespolitiska utvecklings- riktningarna, innebär att Ryssland nu med all sannolikhet står inför ett förnyat angrepp inifrån, som inte osannolikt också har sin mer eller mindre belagda grund i att Vladimir Putin redan har skickat ett hangarfartyg till Syrien och att Rysslands ambassadör sparkats ut ur Qatar, vilket visar på […]

Intellektuell extremism i landet falukorv

För de flesta av oss i Sverige idag, så var barndomen en tid av stora och oantastliga drömmar. Tanken på vad vi kan bli eller vad världen kan bli, var endast begränsad av styrkan i anden, inställning, lite av vädret (mest på TV2), våra idéer, och denna styrka är som alla ungdomar instinktivt vet oändlig. Medan […]

Vem tror på vad och varför?

En tekniker, en kemist och en ekonom spolas iland på en öde ö bestående av bara sand och palmer. Efter några dagar utan mat så svälter de, eller lider i alla händelser av en mycket påtaglig hunger. Men av en slump så snubblar de på en burk Bullens pilsnerkorv på stranden. De tillbringar några förstummade minuter med […]

Den dumme svenskens giriga ensamhet.

Om det ser ut som en anka (skräckslagen), går som en anka (sprider ångest och skräck), kvackar som en anka (sprider skräck genom demagogi), då är det inte sällan en anka (som säger kvack). Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, kan sägas utgöra ett tidsmässigt talande exempel på exponenten för den öppna demokratins moderna lynnesart, som kvackade […]

Sven Grassman i tanken.

S SVEN GRASSMAN Maktens smörjfett De rika och mäktiga i varje samhälle har alltid omgivit sig med en klass av ordvrängare eller så kallade intellektuella. Oftast har den yttersta makten utgått från de ekonomiskt dominerande intressena, även om makten formellt och bitvis även reellt utövats av statsöverhuvuden som ärvt sin makt eller som valts i […]

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram