Månad: december 2011

Nyårsord Ringer.

Gott Nytt år till er alla, önskar jag med följande ord. Det är vårt "själv" eller ego som orsakar de flesta av de konflikter, som vi ser idag. Det utgör källan till allt. Om du inte vet vad självet eller egot är för någonting, så betyder detta att du identifierar dig med en mental position, […]

Maktens kedja från då till nu över tiden

• Finansiella Triggers eller styrmedel, rör sig blixtsnabbt tack vare elektronisk informationsteknik som kan bli avgörande för marknader, valutor och hela länder på bara timmar eller dagar; • Ekonomiska Triggers eller styrmedel, går långsammare: tillverkning av bilar, flygplan, mat, kläder, bygga fabriker och hus tar dagar och månader; • Politiska Triggers eller styrmedel, är knutna […]

Nyårskrönika

I slutet av året är en tid att se tillbaka på de stunder - särskilt de bra - som kom i dagen under de senaste 12 månaderna. När nu världen reflekterar över vad som kom ut av 2011, så visar en ​​ny opinionsundersökning från Gallup att den allmänna uppfattningen av Amerika är att ett fåtal människor verkligen […]

Dagens Cervenka lite klargörande

I början av 1960-talet så medförde varje utgiven krona av ny skuld nästan en krona mätt i landets produktion av varor och tjänster. När fler enheter av kronvalutan kommer in i systemet så innebär detta att till en given produktivitet att den mätande förmågan per valutaenhet minskar. Detta ger en kurva som följer en minskande […]

treojsan
Ojsan2
Ojsanett.
Jul(S)ocker

För ocker döms också den som vid kreditgivning i näringsverksamhet eller i annan verksamhet, som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning, bereder sig ränta eller annan ekonomisk förmån, som står i uppenbart missförhållande till motprestationen. Att skapa pengar ur ingenting i utlåningsögonblicket kan då inte vara lika jobbigt som att arbeta ihop pengarna! Handelsb […]

Jul i tanke.

Till Mosaiska föreningen och Goldman Sachs, en God Jul. Julen hastar och konsumtionen den kastar och banken kontot belastar, när lånen av skuld är som vore den av guld, då Gud ske pris, bankens rikedom snabbt bliva huld. Räkningens dag nu snart bliva till, då kärv bliva mättnad från utfiskad sill, för leva i armod […]

Nu om någongång någonting i Ring.

Pengar och värdet i dessa är rent faktiskt inte vad många egentligen tror att det är för någonting. Alla pratar visserligen om pengar. Men hur är egentligen dessa pengar skapade? Och hur får och behåller pengar sitt värde? En grundläggande och mycket vanlig vanföreställning, i detta är att ekonomi handlar om pengar, ekonomi kan finnas […]

Redan dåtida.

Enligt de forna grekerna så var det Zeus och Prometheus som skapade människorna. Prometheus var en titan; en av de gamla urgudarna, som hjälpt Zeus, när han stred mot Kronos. Prometheus formade de första människorna av lera och lärde dem att gå upprätt. Zeus gav dem livets låga. Zeus som var en maktspelare ville att […]

Allt i Ring är ingenting

Ekonomi kan finnas utan pengar och ett finansiellt beskrivande system, medan pengar i sig själv helt och hållet saknar all betydelse utan en ekonomi att beskriva. Alldeles för många individer älskar pengar. Även människor som jag själv har ju gjort det, individer som nu avskyr pengar, det finansiella systemet med sin handel, individer som nu förstår den bedrägliga karaktären av […]

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram