Månad: februari 2012

Don´t cry 4 Argentina

På det sätt som det nuvarande systemet med BIS och IMF fungerar, när nationella regeringar låter Centralbanker utfärda alltmer valuta, så skapas det mer offentliga skulder på samma gång. I själva verket är det så att i princip alla våra pengar nu är baserade på skulder eller krediter, alltså negativa pengar som är behäftade med […]

Putins rätt långa tal igår.

I mina tidigare artiklar jag har diskuterat några av de viktigaste utländska utmaningar som Ryssland nu står inför. Detta ämne förtjänar en mer detaljerad diskussion och inte bara för att utrikespolitik är en integrerad del av någon regering strategi. Externa utmaningar och den föränderliga världen omkring oss tvingar oss att fatta beslut som har konsekvenser för vår […]

Demokratins teater för dumma kreatur.

Saudis utrikesminister prins Saud al-Faisal kunde ju bara inte dölja sin ilska innan han marscherade ut ur Friends of Syrien konferensen där 70 nationer deltog i Tunis, i Fredags den 24 februari efter att det blev klart med USA: s planer för att undvika direkta åtgärder mot Syriens Bashar Assad. Någon Oscarnominering lär han dock […]

Dummokratur

Varför kan inte grekerna bara acceptera de anledningar som medierna pumpar ut? Vet de något som vi inte? Ja, det gör de. De vet vad som verkligen står på spel och de inte accepterar inte detta. De ser igenom argumenten från Europeiska kommissionen, Europeiska centralbanken, IMF, Världsbanken. Mest av allt ser de genom den ideologiska rökridå av tårgas som deras bankmannaledda […]

Tro, vetande och Ismer.

Ismer är rent sakligt sett generaliseringar och oprecisa beskrivningar av människors ställningstagande till bedömda sakförhållanden utifrån individens perspektiv, de utgör faktiskt själva definitionen på den bipartisana politiska opinionsbildningsagendan och Ismernas uppkomst är inte på ett enda sätt slumpmässigt tillkommen i tiden för när behovet uppstod. Vem som i tiden ägde problemformuleringsinitiativet utifrån informationsassymetrin och vem […]

Run a Ring U fools, Run!

År efter år nu så har nu USA, Storbritannien och Israel hotat Iran med ensidiga militära angrepp över ett icke-existerande kärnvapenhot. Och de skulle aldrig ens drömma om att se åt andra hållet på Israels egna åtgärder i form av färdiga atombomber, israelerna ha aldrig ens brytt sig om att underteckna icke-spridningsavtalet! Irans hot i […]

Socialdemokratiska arv och partiledaruppgifter

Detta underbara krämarbeteende som tycks sitta så djupt i den svenska folksjälen att det snarast måste misstänkas för att vara någon form av defekt beskrivs mycket tydligt av Herr Gustav Krupp von Bohlen såväl som av Alfried Krupp, under förhören med dessa vid Nürnbergprocesserna, där A.K. tillsammans med andra industrialister stod åtalade för anstiftan till WW2. Ur dokument skrivet av Krupps […]

Onda pengars Ringar

One Ring of Banks to rule them all, one Ring of Banks to find them. One Ring of Banks to bring them all and in the darkness bind them. När kreditmaximum för en återbetalningsförmåga av en skuld uppnås i en ekonomi så måste antingen en vidare kreditbildning, eller en minskad ekonomisk verksamhet i övrigt finansiera […]

1919 och självmedvetenheten nu.

Ur Nürnberg Trials: “For the period of transition from 1919 up to rearmament, A. K. [Krupp] had undertaken various tasks, in order to keep up the Company's activity in the field of artillery, in the sense of observing activities in that field in the rest of the world (relation: BOFORS) and then also for the […]

Ringar av makt, kris och skuld

SKULDKRISEN CARL NORBERG OM SKULDKRISEN Krisen beror på dåligt fungerande finanssystem Skulden roll har aldrig haft en större betydelse för det dagliga livet, likafullt tänker bara fåtalet av oss på vad skulder egentligenhar med ekonomi och pengar att göra. Vad har den finansiella, den ekologiska och den sociala humanistiska krisen som gemensam nämnare? Alla dessa […]

While seeing is believing.

Så vi alla är överens om vad som nu sker, så tror jag att öppenheten fyller en roll i saken som kan vara till glädje för saken i detta. Vad ekobrottsåklagaren Thomas Langroth anser eller tror i saken, det återstår fövisso ännu att se, men så mycket torde ju i alla händelser vara uppenbart och […]

En ring av bankers historia.

Med tanke på hur svenska banker numera sägs ha byggt upp bankväsendet i Baltikum, så kan det ju vara värt att veta att det ifrån början var en bankir från Lettland som grundade den allra första affärsbanken i Sverige, den banken hette Stockholms Banco, vilket det kan vara bra att veta så här i systemets […]

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram