Knock on Wood

2013-05-17

552278_10150906274602864_47782246_n

Trummorna mullrar takten till Knock on Wood och tiden för försöket till en ny global monetär pakt flyttar sig allt närmare. Detta är hur det fungerar långt upp i maktens stratosfär av stora pengar där topp-globalisterna befinner sig.

Arbetet förbereds. Planen har givetvis alltid sedan 1931 varit en global valuta. Och detta marscherar nu närmare eftersom allt annat än ett slutligt och evigt globalt skuldslaveri, innebär slutet på den rådande maktstrukturens ordning.

Världen är i en enda röra och säkert är att Bretton Woods-systemet baserat på införandet av BIS och senare IMF, är ansvarigt för detta. Etthundrafemtio centralbanker förvaltar nu världens pengar, alltså under överinseende av den mystiska Bank for International Settlements .”Det finansiella systemet kan påverka den reala ekonomin mycket starkt. Då kan man inte ha en modell som är underlag för penningpolitiska beslut där den sektorn inte finns med”

Oavsett vad som händer i världen ekonomiskt, så är detta en produkt av vad som har hänt tidigare. Med pengarna kontrollerade och organiserade av bankernas vinstmaximering som styrande funktion. Detta är enkel logik. Den fria marknaden existerar ur ett produktionsperspektiv men inte ur en synvinkel baserad på efterfrågan.

Ytterst så är modern industriell efterfråga genererad av bankernas krediter (Förutsatt efterfrågan till att börja med). Inte nog med det, den ackumulerade räntekostnaden - räntor, korta och långa - minskar nu efterfrågan och de produktiva företagen krymper. För mycket krediter som först skapade en blomstrande ekonomi skapar nu istället det omvända och förvandlar allt till en ekonomiskt härdsmälta och det är oundvikligt, det är kreditsystemets inneboende natur.

Det är en centralbankernas värld och det kommer att så förbli, tills att systemet bryter samman under tyngden av sina egna interna funktionsmässiga motsättningar. Men De ansvariga kommer inte att vänta på detta.

De traditionella medierna och politiska åtgärder "kan användas för att motivera en ny global sammankomst”. Detta kommer vi att få se prov på inom kort.

Bretton Woods var verkligen en fascinerande saga, men konferensen var helt säkert inte en triumf för ekonomiskt tänkande och internationell hövlighet, Montague Norman chefen för Bank of England som skapade BIS, var ju trots allt ledande för spektaklet, vilket garanterade konferensen till att vara allt annat än allmännyttig.

Bilden som gavs av en uppåtgående antikoloniala supermakten USA som använde sitt ekonomiska inflytande över en insolvent allierad till kejserliga Europeiska makten, Storbritannien, för att fastställa de villkor genom vilka den kejserliga makten senare skulle avträda sitt krympande herravälde över de regler och normer som kontrollerade utländsk handel och finans. Storbritannien samarbetade, den bilden var alltigenom falsk! Eftersom Detta uttryckta långsiktiga mål var Det Övergripande Målet för Överlevnad, vilket FÖREFÖLL diktera kursen. Så var det alltså inte med facit i hand.

Trots vad denna historia beskriver, så kommer en ny kooperativ monetär struktur inte att dyka upp på den mediala scenen förrän USA, världens största fordringsägande nation på 1940-talet, men nu istället världens största gäldenär och Kina, dagens dominerande borgenär-nation, var för sig på sitt respektive håll drar den gemensamma slutsatsen av de möjliga följderna av vidare sammanblandning dem emellan, till att vara utan möjlighet att korrigera obalansen mellan dem som endemisk, alltså alltför stor.

Det finns alltså ingen anledning att tro på den kommande konferensen som något bättre.

Samma intressen som organiserade Bretton Woods är uppenbarligen planerare för nästa försök.

Huruvida världen kommer att acceptera denna typ av globaliserande planering för det 21-århundradet det återstår att se. Konsekvenserna av den första konferensen blev vad som efter genomförandet, någonting som eftervärlden nu har uttömt som ett massivt misslyckande.

Är folk olyckliga nog ännu? Västvärlden är i vad som verkar vara en slags planerad depression, även om den är ovillkorligt matematiskt betingad av den inneboende naturen av funktionen i kreditsystemet inom BIS och IMF. Förmodligen för att det fanns en anledning för den aktuella fördelningens utveckling.

Tes, antites, syntes.

.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram