Tänka fritt är alltid större.

2013-05-20

rök och speglar

Jag skulle kunna börja med att säga att det upplevda tvånget att rösta på ett av de två stora blocken är ett intellektuellt misslyckande av det fria tänkandet, ett misslyckande att klart se andra långsiktiga möjligheter för omvandling av svensk politik … och detta skulle vara sant. Vi är fångar i den polariserande kulissens tankemönster

Men detta är ändå bara ett litet hörn av det totala kriget mot det fria tänkandet.

Och det är ett krig som på ena sidan förs av propagandaexperter, ja, på ett massivt sätt, men det verkliga kriget utkämpas av människorna själva i deras egna sinnen. Detta är ett grundläggande faktum, och att förbise detta är att ge upp sin egen och vår gemensamma framtid.

Varför? Eftersom förtrycket av det fria tänkandet, människans fantasi, graderar ner essensen av vad den enskilda människan är.

Detta förtryck för oss allt närmare den dag då beställningar från våra ledare kommer att följas blint utan tvekan, eftersom vi bara kan föreställa oss de val som de konstruerar för oss. Vår fantasi och vårt eget fria tänkande har reducerats till att bli någonting som är dåligt och som ligger utanför ramarna av konventioner och stereotypiskt tänkande, för att gynna de styrande.

Välj A eller B. Naturligtvis visar det sig att vår frihet och makt är intecknade antingen-eller val. Och eftersom möjligheten att föreställa sig C till Ö och allt annat därefter blir vagt uppfattat, så samtycker vi. Vi säger A eller vi säger B.

Och vi betalar priset.

Fantasi som fritt tänkande är förmågan att uppfinna realiteter som för närvarande inte finns, som aldrig har existerat. Det är att göra det revolutionerande till det konventionella, det är att utvecklas.

Tillsammans med fritt tänkande kommer modet att genomföra förändringar av den påhittade verkligheten, att göra förändringen till fakta i världen.

Vi kan skylla alla typer av människor och institutioner för vår misslyckade fantasi, vår brist på fritt tänkande, men det ändrar inte vår situation ett jota. Det skjuter bara fram den dagen då vi tar tyglarna till vårt eget öde.

Jag tar här detta ett stort steg vidare. Vi vet inte riktigt vad vi är kapabla att göra, till dess vi lever genom och med fantasi i form av eget fritt tänkande. Då och endast då, kan vi komma in i vårt eget jag, i vårt själv, vårt eget själsliv. Då och endast då faller skygglapparna bort från våra ögon. Först då börjar vi uppleva vår sanna kraft och hur långt denna sträcker sig. Först då kan vi komma i kontakt med våra sanna känslojag. Först med fritt tänkande kan vi betrakta oss själva och vår individuella själ från alla håll

Jag talar nu om den enskilde. Jag hänvisar till det som har kallats talang, hög IQ, paranormal förmåga eller rent av magi. Dessa och andra termer har använts för att beskriva effekten av att leva med sitt eget fria tänkande sin egen fantasi.

Det kan vara svårt att se detta eftersom vi har tittat på livet genom fel ände av teleskopet. Vi ser på oss själva som långt borta, kämpande för att nå upp till någon nivå som vi tycks veta väldigt lite om. Men detta är ett irrationellt och baklänges betraktande, som inte leder oss framåt som människor.

Sanningen är att det fanns en tid då var och en av oss visste vad det innebar att leva genom och med Fritt tänkande. Vi var där, vi hade härvaro. Och när vi var där i vårt eget nu, förstod vi perfekt. Vi förstod att leva genom fantasin som den mest naturliga sak i världen. Det var som att andas.

Det är det egentligen fortfarande, men vi har lyckats skära oss loss från den kunskapen, från det naturliga vetande som skapas genom fritt tänkande. Och därför bekänner vi oss nu till okunnighetens religion vi kan inte längre räkna ut saker och dra slutsatser på samma sätt som vi tidigare kunde. Som är som en fågel som går över en strand och undrar om han någonsin kommer att kunna uppfylla sin dröm om att flyga.

Fantasi eller fritt tänkande är ytterst det som överkommer ett tillstånd av oändlig inre konflikt där ingenting någonsin är ändligt bestämt.

Fantasi som fritt tänkande både kan och kan inte använda alla de energier som normalt ägnas åt konkurrerande sidor i ett tillstånd av konflikt.Det fria tänkandet tar dessa energier som råbränsle för sin eld och förvandlar dem till innehållet i visionen och skapandet av nya förutsättningar i världen.

Även om människor tenderar att tänka på begreppet fantasi eller det fria tänkandet som en leksak för barn, så är den faktiskt, när den används och upplevs intensivt, ett medel för att bygga trappor upp till en helt ny nivå av levande medvetande … varvid en person får tillgång (magiskt, verkar det inte sällan som) till information och förmåga som aldrig fanns tidigare.

Men i själva verket är denna nya nivå av levandet helt naturlig. Den var alltid där. Den var helt enkelt dold och begraven och isolerad under ett virrvarr av döljande berättelser och tankebanor som genereras av personen själv.

Precis som konspiratörer använder polityr och kulisser för att täcka historier, för att dölja sin verksamhet, konspirerar individen mot sin egen makt genom att flytspackla över frånvaron av den egna eftertanken, vilket täcker upp för historier som kan förklara den egna minskande förmågan.

Att försöka reda ut och exponera och katalogisera alla personliga villfarelser, och ”gå till botten av det hela, ” är en fruktlös uppgift. Detta gräver bara individen djupare ner i den grop där det inte går att se upp över kanterna . Det var uppdraget för den psykologiska vetenskapen, och den har skändligen misslyckats på de djupaste av sätt. Människors själsliga välmåga har aldrig varit så dålig som nu under den moderna historien.

Utgångspunkten är fantasin själv. Den lossar alla bojor. Det lindrar vårt behov av att göra undersökande kirurgi på alla hinder som kan hålla oss tillbaka. Fantasin som bärande kraft i det gränslösa fria tänkandet ökar vår härvaro.

Som jag har skrivit tidigare, var den hundra år långa regisserade ”kampen” för att befria mänskligheten från öppet direkt förtryck och etablera individuell frihet som den överordnade principen i tillvaron, steg ett. Steg två för de regisserande var att besluta frihet för vad, inte eget tänkande och ifrågasättande.

De svar vi förutsatts känna till saknar värde, medan de användbara var ofullständiga.

Frihet är för fantasin alltså den omistliga grunden för det fria tänkandet. Frihet är det enda som plattform där gränslös fantasi och fritt tänkande kan lanseras.

Fantasin och fritt tänkande skapar nya framtider. Större och mer spännande framtid.

Mest av allt är inbillning faran längs vägen, längs vilken individen återfår sin naturliga kraft och glädje, och uppnår vad var alltid hans.

Fantasi och fritt tänkande botar inbillning om odödlighet

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram