Månad: juni 2013

En bjälke i ögat.

HUR ser pengars funktion egentligen ut till sin inneboende natur? Är detta bjälken i ögat som ingen vill låtsas om? Ja det är det. Om nu alla pengar utom fysiska kontanter är krediter, så reser ju detta frågor om vad för någonting ÄR dessa pengar, var finns pengar, varifrån och hur kommer pengar till ekonomin? Alla […]

Vår tid är nutid.

I slutfasen av kollapsen av det romerska riket, upplevde folket kanske ingen större belastning, alltså för den genomsnittlige medborgaren, än de extrema skatter som de tvingades att betala. Men redan då så jagade pengar pengar, alltså räntan på gamla pengar krävde att det skapades nya. De skattereformer 'som kejsar Diocletianus genomförde på slutet av 200 […]

Lära av historien.

I dagens läge och med tanke på hur svenska banker numera uttrycks ha byggt upp bankväsendet i Baltikum, så kan det ju vara värt att veta att det ifrån början var en bankir från Lettland som grundade den allra första affärsbanken i Sverige, den banken hette Stockholms Banco. Året för bankpremiären var 1656 och operatören […]

Traditioner om välvningar

Nu har det varit midsommartradition! Det svenska folket är idag ibland de bäst underhållna och de minst informerade och mest opinionsbildade folken på jorden. Och detta har naturligtvis djupgående konsekvenser för en demokrati, eftersom en demokrati inte kan fungera länge utan en välinformerad allmänhet med människor som tänker själva och som engagerar sig i samhällsprocesserna, […]

Så kreddigt.

I en kreditbaserad ekonomi kan inflation kan bara uppstå före skuldmättnad i den reala delen av ekonomin. Efter skuldmättnad så skapar det räntebaserade tillväxtkravet alltid deflation i den reala produktiva och värdebärande delen av en kreditbaserad ekonomi. Denna deflation i den reala delen av ekonomin, skapas av den inflation som driver den finansiella delen av […]

Kredit betyder för troende.

Iglar, fästingar och löss plågade samhällskroppen vars blodomlopp nu är havererat som en konsekvens av detta, men för att det inte skall uppdagas att kroppen är död så används medial parfym, smink och respiratorer för att ge ett sken av att allting är som vanligt. Men oavsett hu mycket dyvelsträck, målarfärg eller defibrillatorer som kommer […]

De vassa knivarna i lådan.

Att våga vara i fråga Illvilja kan närmast sägas definiera ondska och viljemässigt längre bort än från att vilja alla andra människor illa, eller också då omvänt främst eller enbart vilja sig själv väl - att vara filosofiskt materialistiskt orienterad, går det bara inte att komma. Givet blir ju då också att egoism alltså knappast […]

Mindcontrol.

När ett meddelande återupprepat visas i allt omkring dig, tenderar du att acceptera det och ta det för givet. Du befinner dig omgiven av det och ditt undermedvetna absorberar och blir nedsänkt i klimatet av repetitiva idéer. Dessa idéer blir och utgör ursprunget till dina tankar. Det är där dina önskningar, åsikter och perspektiv föds. För att få […]

Proaktiv eller reaktiv.

Att ställas inför fullbordat faktum framför att själva kunna ha handlingsfrihet och göra val är diktaturens grundval som funktion för människor. Man kan snudd på ifrågasätta om inte lobotomeringsförsöksverksamheten som behandlingsmetod i Sverige, under det tidiga förra århundrade egentligen bara var allmänt demokratiskt välmenande provförsök för att få igång den sovande hjärnan på människor? Jag […]

Löpare i kulisserna.

Löpare i kulisserna..

Löpare i kulisserna.

Om 1 % av människorna kontrollerar 99% av tillgångarna och alla 99 % övriga människorna får det sämre i en accelererande takt, då fattar jag inte varför de som förespråkar konkurrens beklagar sig? Samhällets ideologiska fundament kan faktiskt sammanfattas som valet mellan två -ismer. Altruism eller egoism. Så hur det kan komma sig att människor […]

Utan ordet ingenting.

i enlighet med Nyspråkstraditionen av vår tid, kommit att betyda raka motsatsen till det som begreppet innebär och vad som ordet egentligen står för. Denna nya etablerade innebörd är en bekvämt formad och passande definition, en som direkt tjänar målen för den av det finansiella systemet kontrollerade staten, den djuriska institution som presiderar över förslavandet av […]

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram