Månad: juni 2011

Historiens ingslag inglar igen.

I Washington tillbaka i tiden, närmare bestämt år 1816, Bara ett år efter Waterloo och Rothschilds påstådda övertagande av Bank of England, så antog den amerikanska kongressen en lag som tillät en lika privatägd centralbank som den Amerikanska Första banken. Denna bank kallades föga fantasifullt för den andra banken i USA. Den nya bankens stadga […]

Vi gav folket i denna republik den största välsignelse de någonsin haft.

"Vi gav folket i denna republik den största välsignelse de någonsin haft, egna sedlar för att betala sina egna skulder." Samma år i Londontidningen The Times publiceras en berättelse som innehåller följande uttalande: "Om den okontrollerade finanspolicy, som hade sitt ursprung i den nordamerikanska republiken, bör omgående bli indurerad ner till en fixtur, så att inte regeringen […]

Är inte detta ens det minsta konstigt eller innebär att många blivit bedragna?

Theodor Herzl, Founder of Zionism in 1897 “It is essential that the sufferings of Jews... become worse... this will assist in realization of our plans. I have an excellent idea. I shall induce anti-Semites to liquidate Jewish wealth. The anti-Semites will assist us thereby in that they will strengthen the persecution and oppression of Jews. […]

AVP coming up.

Med bara ett uns av eftertanke så kan man nog vara förvissad om att den skendemokratiska liturgins regissörer, helt enkelt har sett till att förslaget går igenom den grekiska omröstningen imorgon. Europas framtid ligger givetvis inte i dess enfald, även om man lätt kan förledas att tro detta utifrån det beteende som det politiska garnityret återkommande uppvisar som exponent […]

SkrivstilsRing

Ibland undrar jag hur utbredd denna helt enorma kuliss egentligen är, men jag inser ju samtidigt att den närmare sekellånga period som detta har pågått mera intensivt, ovillkorligen också måsta ha satt sin närmast outplånliga spår i folksjälens tankevärld. Dagen började med att jag uppmärksammade mig själv i en diskussion om källhänvisningar, någonting som implementerades av språkvårdens […]

Döda är alla lik

Att regeringen, den Svenska Riksbanken, och en mängd finansiella institutioner numera bryter mot ett flertal olika lagar i fråga om bedrägeri och egendomsförvaltning för att lura olika befolkningar, ryms inom ramarna för att numera vara en självklarhet, för en växande minoritet av individer runt om i världen. Sedan grundandet av exempelvis husen Wallenberg, Rothschild och […]

Som vore annat än bankernas väl det politiska syftet.

Precis som vore det under en bilkrasch i slow motion, så är allas ögon låsta av skräck fokuserade på det politiska kaos där Grekland nu är den fallande kolossen på lerfötter från Rhodos. Så desperat har nationens öde blivit att även ekonomiskt självmord nu verkar vara att föredra framför de åtstramningar som de europeiska grannländerna verkar […]

En dunkel dager.

Allt är inte okej. Och det kommer att bli väldigt mycket värre... mycket värre. Ekonomin är genom det finansiella systemet på tröskeln till en katastrof. Krigen sprider sig även därför som löpeldar. Världen är ute i hårt blåsväder. Inte då, säger världens politiska ledare och massmediala experter. Ja, okay, det finns vissa problem, men finansiärerna […]

Eurasia been there done that.

Bankernas(penningväxlingens) bedrägeri började inte ens vid Jesu tid. Två hundra år före Kristus så led redan Rom av bankernas utsugning genom skuldsättning. Två offentliga folktribuner, som skulle bestå av okränkbara ämbetsmän, vilka hade till uppgift att skydda de fattiga från de rikas övergrepp, hade inte heller då en chans emot bankerna och deras rätt att bilda valuta […]

Skuldkänslor

Utan att ens behöva se efter i Palanthiren, men enbart beroende på de faktiska omständigheter som föreligger i att enskild skuld monetariseras till allmänt betalningsmedel som pengar så kommer inflationen att överstiga 50 procent under de närmaste åren, tack vare den massiva skuld som landet har samlat på sig i förhållande till betalningsförmågan. Sociala åtaganden […]

Y= c+i+g+x-m

  Vad det egentligen är som har förtäckt den pågående depression, som har sköljt över USA, Europa och Asien? Jo, det är den enorma mängden av statens upplåning och utgifter som har ersatt ekonomisk verksamhet inom den privata sektorn. Den verkliga omfattningen av detta avslöjas inte i de mest rapporterade makroekonomiska siffrorna och inte gärna […]

Egentligen fel sida

Men jag tänkte att det spelar ju inte så stor roll om bäste Robert får lite mera uppmärksamhet i saken om han ändå inte har för avsikt att göra rätt för sig enligt vad som har överenskommits. Man behöver knappast säga att kaka inte sällan söker maka. Ett riktigt järngäng utan h.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram