The empire strikes back.

2013-05-16

Empire strikes back

Att publicera valda delar av sanningen med opinionsbildande syfte är den ledstjärna som mediernas ledningsdirektiv nu anammar så till den milda grad att de skapar en polariserande kuliss inom ramen för sig själva, medier mot medier i media.

Nu måste den politiska adeln snart välja och aversionen i befolkningen växer nu exponentiellt med tiden och det försämrade välfärdsklimatet.

Riddar Brunke, en krigare av möjligen något mindre ädel modell, som tappade huvudet på Åsen som fick hans namn, har ju passande nog fått ett tempel på platsen som nu manifesterar vansinnets yttersta potens nu när Goldman Sachs skall beredas öppet inträde till men för demokratin.

Idag blir det nog en rad olika möten inom maktens adel vars agenda inte främst beskriver att den ljusnande framtid är ”vår”, i alla fall inte för människor och samhälle.

Vi andra har dock ännu vår i luften med det ökande ljusets ankomst till det allmänna medvetandet, men de som inte är vi, sjunker nu allt djupare ner i det själsliga mörkret.

Så nu börjar då till slut den informationsmässiga jakten på de demokratiska förrädare som nu alltså står inför valet att antingen ansluta sig till det som är ljuset och den riktiga beskrivningen av verkligheten och genom detta ta ansvar och konsekvenserna av sitt eget handlande, eller möta de befolkningsmässiga konsekvenserna av ett folk som inser sig bedraget och vilka excesser som detta kan tänkas medföra.

Detta är början på tiden då den moraliska räkningen för det demokratiska förräderiet mot folket skall summeras för ett moraliskt svek och förräderi som har begåtts av den politiska adeln, vars ansvar till slut hamnade i knäet på den som det rätteligen tillkommer.

Underlåtenhet att handla ligger ofta en chef mer till last än valet av tillvägagångssätt och att den politiska adeln nu skulle underlåta att ta till sig de krafter som verkar för upplysning om tingens rådande ordning kommer i så fall innebära den slutliga dödsdomen för det partipolitiska systemet.

Nu kan alla konstatera att trycket ökar på den politiska adeln och dess infama försök att dölja sitt skyddande av den finansiella maktens rätt att plundra människor och samhället. Den politiska maktens pågående demokratiska förräderi har nu stött på betydande motgångar i form av upplysning om tingens verkliga ordning.

I ett av den styrande maktens eget mediala organ så uttrycks idag i klartext det som alla har väntat på att det förr eller senare måste ges tillkänna som förklaring på alla de accelererande kriser som alla samhällen inom BIS och IMF befinner sig i. Bankerna bestämmer allt!

Ingen tror ju i alla fall längre på den demokratiska kuliss som består av skymmandet av att det är de enskilda bankernas pengar som styr den ekonomi som kontrollerar politiken, så vilken roll spelar det om Goldman Sachs öppet tillsätter riksbanksdirektionen, istället för som bara bestämmer i det dolda bakom kulissen? Att människor inte orkar bry sig nu och istället väljer att skjuta upp engagemanget tills dess att de tvingas till att engagera sig för sin fysiska överlevnads skull, är manifestationen av den intellektuella tragedin för samhället av idag.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram