Pyramid i Ghaza

2013-05-11

pyramid

De i dag principiellt allt överskuggande finanserna och den ekonomi, vilka är beskrivande uttryck för utvecklingen inte bara inom, utan även emellan civilisationer, kan emellertid inte alls härledas från skötsel av finanser eller ekonomi i enskilda länder, utan bara ifrån den internationella finansarkitekturen. Det kan liknas vid en pyramid av små pyramider, som inte sällan göms bakom religiösa levnadsregler.

Det finns till exempel ännu en enorm finansiell petrodollarstrukturell pyramid, men ”det ryska ledarskapet”, länderna kring Persiska Viken och de asiatiska nationerna funderar nog ganska intensivt just nu på möjliga alternativ.

Jag är övertygad om att världen inom en nära framtid ska se ett finanssystem som är annorlunda än det som vi är vana vid, och att Sverige faktiskt kan vara en fullfjädrad medlem av detta nya finansiella system, vår lite tveksamma historiska bakgrund till trots.

Enligt fler än enstaka förkunnare så är ju trots allt ändå finans och valutasystemet nära ett sammanbrott.

Men många underlåter givetvis att redovisa vad som är det underliggande skälet till detta, vilket de själva alltså är delaktiga i.

Denna Pyramid byggdes emellertid inte i Egypten, även om rivningsarbetet signifikativt nog påbörjades där 2011, alltså ganska precis etthundra år senare.

Från 1909-13 och efterföljande år bedrev så Rockefellers en systematisk och blockvis gjorda överföringar av det ägda Standard Oil Co. Där värden på överstigande $300 millioner flyttades till Rockefeller Foundations konton, vilka disponerades av familjemedlemmar, vilket skapade ett därmed globalt instrument för radikal social omstrukturering, alltså genom Amerikanskt kapital med ett Brittiskt strategiskt underliggande tankesätt. Hur många kan på allvar tro att när detta var färdigt, så ansåg man att det inte var läge för ett privatkontrollerat Centralbanksystem?

John D. Rockefeller hade startat sin olja-verksamhet på 1860 talet med Brittiskt kapital. Familjens relationer med Imperiet ett halvt sekel senare, det hade sin tyngdpunkt i John D.’s bror William Rockefeller, vilken var president för Standard Oil of New York (senare Mobil) och vidare grundare av National City Bank (senare CCitibank).

År 1911, så genomförde broder William, en anställning av en genom privatkontakter hänförlig individ, inom den sociala elit som han själv tillhörde, en högt ansedd Brittisk Secret Intelligence Service officer, vid namn Claude Dansey, som alltså togs i anspråk av en eller annan anledning, som inte var slumpen utan fastmera var beroende på dennes kännedom om Imperialistisk underrättelsetjänstverksamhet och hur man agerar i enlighet med gängse kolonialdoktriner som exempelvis de som skapats av Sykes-Picot. Divide et impera et.c.

När Amerikas Förenta Stater sedemera förberedde sig för att liera sig med den forna koloniala fienden Stor Brittanien i samband med WW1 enligt idéerna från Rothschild- Balfour för skapandet av av den Zionistiska staten Israel, så genomförde Claude Dansey personligen reorganisationen av U.S. Army Intelligence Service till att bli en kopia av det Brittiska Secret Service. Claude Dansey’s trogne amerikanske efterföljare, blev Generalen Marlborough Churchill (en avlägsen släkting till trinde Winston Churchill) som sedan raskt blev direktör för U.S. military Intelligence.

Efter WWI skapade så General Churchill någonting som kom att kallas för ”Black Chamber”, det var en New York-baserad spion-organisation underställd, the State Department, U.S. Army, och faktiskt även dessa i ovan beskrivna privata New York finansiärer Rockefeller et al, alltså lojala mot Storbritanien och lika alltså det forna Brittiska Ostindiska Kompaniet. Detta blev alltså grunden till det som vi idag känner till som CIA. Denne inte så humanistiske hederstyp, General Churchill skulle förresten snart även komma att medverka till att skapa en inte fullt så trevlig medicinsk forskningsorganisation, för att efterkomma viljan hos Rockefellers och Brittisk underrättelse tjänst/finanselit-Rothschilds.

På tal om denna inledningsvis lilla, men sedan inte fullt så lilla biologiska kuliss (Ariseringsprocessen) för ekonomisk interferens(läs stöld) så skall man kanske även beakta vad som senare hände före och i samband med att Ariseringsprocesserna tog sin början i Europa i allmänhet och Tyskland i synnerhet. Då skrev nazisterna och sionisterna ett avtal om att transportera alla judar till Palestina för skapandet av staten Israel i Enlighet med Balfour deklarationen, avtalet kallades för Transfer-agreement.

Detta innebar i det vidare ett rent konkret frånhändande av egendom från personer utifrån någon form av märklig uppgiven biologiskt underbyggd grund. Man kunde ju annars kanske tro att slika processer hörde ett antal tidigare århundraden till, men så alltså icke.

Tillbaka i Mars 31, 1933, så gav den ”Amerikansk Judiska Kommittén”, kontrollerad av den Judiska familjen Warburg och den Judiska organisationen ”B’nai B’rith” som i hög grad påverkades av den Judiska familjen Sulzberger (”New York Times”), ut en formell, officiell ”judisk” skrift ifrån dessa två organisationer, att lända troende till efterrättelse” att inga Amerikaner skall bojkotta Tyskland eller Tyska varor och i någon mån eller omfattning vara eller verka uppviglande mot den Tyska Nazismen, vidare påtalades vikten av att medverka vidare till att inga mer massmöten fick hållas, eller som man så vackert uttryckte saken, ”liknande former av sinnesrörelseskapande åtgärder komma att anställas.”

Den Amerikanska Judiska Kommittén och B’nai B’rith (moderorganisation till ”Anti-Defamations Förbundet”) fortsatte faktiskt med denna hårdnackade, no-attack-on-Hitler inställning genom hela 1930-talet, detta alltså medan ariseringsprocesserna pågick för fullt i Tyskland, vilket är under exakt samma tid som där många Judar och andra anti-fascister kämpade för sina liv under förespeglingar som uppgavs vara biologiskt grundade. En biologisk forskningsgrund finansierad av Rothschild och Rockefeller et al.

Detta förhållande beskrivet i ovan kräver, alltså rätt ovillkorligen av den efterkommande historiebeskrivningen, ett fokus förskjutande av betraktelsen, samt likafullt att betraktelsen placeras helt inom ett kretslopp av Rockefeller/Rothschild/Harriman/Bush, senare neråt genom Bilderberg/Trilaterala förbundet vilket kan förklara någonting av det förhållande som familjen George Bushgang har till Amerikanska Judiska och Sionistiska ledare. Varav några av dem, i slutet av samarbetet med hans familj, alltså spelade alltså en otäck del i dramat om Nazismen. Är detta måhända en av anledningarna till varför ”professionella Nazijägare” aldrig har upptäckt hur Bush familjen skapade sina pengar? Trots att handlingarna i dag finns öppna?

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram