Månad: juni 2009

FAkTA BESKRIVER FÖLJANDE

Penningmängden mätt som M1, det vill säga allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt avistainlåning, ökade med 6,2 procent i maj, jämfört med samma månad föregående år, enligt Riksbankens finansmarknadsstatistik, som publiceras av SCB. I april var ökningstakten 5,8 procent. Det bredare måttet M3, som består av M1 och även inkluderar inlåning med vissa villkor […]

Varför olyckor inte kommer ensamma...

Det som egentligen kan utgöra en anledning till oro har faktiskt presenterats i flera artiklar som publicerats i New England Journal of Medicine nu under våren och försommaren. Artiklarna vilka mestadels utgår från studier av hur tidigare stora influensaepidemier har uppstått och verkat, framför allt den dödliga spanska sjukan 1918 och den allvarliga epidemin 1957, […]

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram