Månad: januari 2011

När hungriga vargar börjar jaga.

Världsomspännande hunger när finansiella system raglar som vore de intoxikerade av för mycket likvider, kommer allt närmare vår trygga och ombonade vardag. I nuläget händer precis det som egentligen hela tiden har varit fullkomligt förutsägbart: I länder i Afrika, Asien och Latinamerika har explosioner av svältkatastrofer och hungeruppror brutit ut. Världen ser nu utan tvivel […]

I stilla undran över tingens ordning

Det finns egentligen inget dumt i de finansiella medierna, även om man lätt får detta som intryck. De vet exakt vad de gör. Allt de vill är emellertid att behålla sina arbeten och i denna process så säljer de ut sig själva, sina familjer och vänner, andra människor och sitt eget land. De vet mycket […]

Ringar av oro.

Utifrån det senaste dygnets förlopp så vill jag  uppmärksamma grunderna till denna sociala oro och vad som måste komma. Nu när Rep Ron Paul (R, TX-14) har blivit ordförande i representanthusets finansiella  underutskott, som ger Congressional Oversight av den Amerikanska centralbanken, så är Federal Reserve System (Fed), cheferna på Fed, stående på kö inför den […]

Mental istids permafrostlossning

Är inte alldeles klar över vad jag skall skriva om idag, det känns som om allt bara eskalerar i någon form av sammandragning inför det som komma skall. De rätt uppenbara imperialistfasonerna som tar sig uttryck som demokratiyttringar i de forna Nordafrikanska kolonierna, de kan ju tyvärr med en inte helt obetydlig sannolikhet främst vara ägnade att […]

66,6 år sedan men ingen minns...

Världen håller alltid på att förändras, och hotet om våld och död kommer inte heller denna gång att räcka för att hålla eliten vid makten. Den gemensamma tanken hos folk börjar vakna, att utbilda sig genom nätet, att därför kräva sin inneboende rätt till frihet, inte bara i små kontrollerbara fickor, utan i hela världen. […]

I´ve been brassin and laughin so long that even my own mama think´s my mind ´s gone.

I flera år har USA:s officiella hållning varit att kritisera Kina genom att direkt eller vi omskrivningar kalla Kina för "valuta manipulatörer". Faktum är emellertid att precis som så ofta annars inom politiken, att Federal Reserve egentligen är den verkliga valutamanipulatören, eftersom deras handlingar snart kommer att leda till en amerikansk hyperinflationshärd för den stora […]

U better watch out your walking, the way U talking or U and your homies may B lying there chokin´.

En bra utgångspunkt för att förstå hur ekonomin fungerar är att förstå hur det mäts och summeras. Vad innebär då detta? Jo det innebär helt enkelt bara att nationella ekonomier mäts i termer av deras bruttonationalprodukt eller BNP. BNP består av personlig konsumtion (C), privata investeringar (I), netto handel(X) (dvs. export minus import) och de […]

I never crossed a man that didn´t deserve it.

Kina förbereder sig för att dumpa dollarn, men är det verkligen på det viset? Ja. Kina är den ojämförligt största innehavaren av amerikanska skulder och dollarvaluta i världen. Kina är också den största innehavaren av utländsk valutareserv i världen. Kinas kassakistor är alltså fyllda med besparingar. Alltså vidare, varför skulle då den kinesiska regeringen redan […]

As I walk through the valley in the shadows of death.

Ju närmare vi kommer till kanten av ravinen desto mera hörs nästan Coolios röst och desto djupare blir uppenbarligen också bedrägeriet. Många individer känner ändå faran intuitivt, men sannerligen om inte den stora flocken av Gnuer fortfarande oberört travar på mitt i rovdjurens revir, helt obekymrade om allt annat än den morot som hänger på ett metspö som är […]

SystemplädeRing

Under de senaste åren har begreppet ekonomisk globalisering verkligen visat sitt rätta ansikte som den trojanska häst den egentligen är, ett slags imperialismens förklädda redskap. En gång sades globalisering vara nästa steg i utvecklingen av den "fria marknaden" kapitalismen och frälsare för tredje världens nationers strävande efter ekonomisk utveckling och status. Nu vet många bättre och […]

Irländsk skuldhanteRing

Jag är nu i princip fullkomligt övertygad om att Centralbanksystemets ledning med hjälp av politikerna enbart upprätthåller bluffen med att centralbanksystemet inte är totalt havererat, bara därför att man inte alls vet vad man annars skall göra, detta eftersom systemet nu uppenbarligen är mera förmultnat än vad både jag och många andra trodde att det […]

Vad gör du-Jag tänker-jaså ingenting!

Människan, givetvis av någon anledning, tenderar att inte sällan projicera det förflutna in i bilden på framtiden. Det är en känslomässigt rationell brist i vår arvsmassa, en slags förenkling för att försöka göra situationen begriplig och hanterbar förståndsmässigt. Denna tankemässiga lättja är också skälet till varför så många annars intelligenta människor missar så stora vändpunkter […]

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram