Månad: januari 2013

Största möjliga tyzzzztnad

Utredningen om Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning överlämnade den 30 januari 2013 sitt betänkandet till regeringen. Utredningens uppdrag har varit att göra en översyn av hur erfarenheterna från den finansiella krisen har påverkat synen på Riksbankens balansräkning. I uppdraget ingick bl.a. att utreda hur stor Riksbankens valutareserv bör vara och hur den bör finansieras samt […]

Pestens tid är slut.

Vi lever nu genom dödsryckningarna av ett imperium där en gång solen aldrig gick ner, nu går den ner för alltid. För de människor som förstår vad denna skuldförgiftning är som sker, så är processen likt den omtalade att bli instängd i en taxi där taxametern är på och Taxin bara kör på i en […]

Läs lyssna och förstå!

Lyssna på texten och fundera på vad det är som Karl Gerhard beskriver. LYSSNA GÄRNA MÅNGA GÅNGER OCH TÄNK, DETTA ÄR GRUNDEN TILL HELA VÅR MODERNA MONETÄRFINANSIELLA HISTORIA I ETT STYCKE! Festmissiv är här med farlig dramatik här skall spelas lyxrevy man e väl rik. Är herr Dahlin och Sko glömsk av Lolo Frou Frou. […]

Politisk sång då som nu.

De kommer militäriskt med krigiska ögonbryn men är alltjämt vulgäriskt kan hända att revyn, som speglar tidens ansikte nu även gör honnör och stram givakt för våldet de rår inte för, att de är ju bedårande barn av vår tid de är alltså klädda till så kallad strid, ett hjärnrör med hj-de uppbär som försvar […]

Idel ädel adel

Vi är fast i bojor under en skuldtyngd som leder till en depression på grund av att regeringen i verkligheten har gjort allt för att göra fel saker för människor och samhället och uppsåtligen har misslyckats med att ta itu med de grundläggande problemen. Förr eller allt mindre senare faller vår verkliga historia ner över […]

Hundar är hundar.

Liksom en hund återvänder till sin spyor, en dåre återvänder till sin dårskap." - Ordspråksboken 26:11 Det är nästan tragiskt roligt att se ekonomiska principer som användes under den stora depressionen på 1930 talet tillämpas så blint och slumpmässigt som förespråkas av vissa ekonomer och politiker. Det är svårt att förklara verkligheten av tingens ordning för […]

The leading cause of today's reality is ignorance.

Den ruttna kärnan av problemen idag är det privatkontrollerade finansiella systemet med centralbanker och en slapp politisk adelsklass. Politiska nyttiga idioter med sina händer på spakarna till schimära makten avlades och tränades att vara där för att tjäna en annan agenda. De är helt enkelt inte byxade, för annat än kornen i sina säckar eller […]

Lite anmärkningsvärt i dag vill jag nog påstå..

-------------------------------------------------------------------------------- Från: Carl Norberg [mailto:08.50031133@telia.com] Skickat: den 28 maj 2008 20:12 Till: 'PJ Anders Linder' Ämne: Finanssystemhaveriet. Hej igen. Jag hoppas nu att du hunnit läsa det förra dokumentet jag bifogade om pengars värden och dess skapande. Jag har anfört detta under ett antal år numera, och har väl inte direkt stött på patrull i […]

Ringar ingen vill tänka på.

Inte särskilt många människor vill tänka på eller ens försöka se vad som händer när den fundamentala, den grundläggande och bärande delen och funktionen av det valutafinansiella systemet havererar. Alltså den bärande del där bankerna kan påverka penningmängden genom att skapa krediter och därigenom styr och kontrollerar allt i samhället som är kopplat till ekonomi som […]

Illusionskollapsupptakt.

En inte alltför kvalificerad gissning som alla nu kan göra, är att när guld kommer på tapeten i nationella sammanhang, så är funktionen av pengar på upphällningen. Vid Davosmötet som kommer så kommer givetvis en världsvaluta att lanseras av bankerna, för att rädda bankerna, eftersom detta är vad allt i dessa politiska system går ut […]

IIlusioner gungar

Politiska löften i allmänhet och partipolitiska vallöften i synnerhet är som bekant inte några direkta gjutjärnsgarantier och de kan ju demokratiskt närmast illustreras av liknelsen med dilemmat för bilisten som stannar i det lilla samhället för att fråga den lokala människan om den känner till vägen till den stora staden och möts av svaret - […]

Vakna ögon ser mer.

Det bankfinansiella systemet med enskild vinstmaximering som grund för betalningssystemet gör att aktiemarknader, fastighetsmarknaderna, marknader för valuta, och råvarumarknader alla bara är riggade till förmån för bara en part och till nackdel för alla andra människor på vår planet. Dessutom, om du studerar demokratiska principer och regeringar som påstår sig vara i demokratier faktiskt följa […]

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram