Månad: december 2008

Finans i en ring

Först Island, Ungern, Ukraina och Lettland, och nu kommer den globala finanskrisens andra våg där det inte längre handlar om att rädda enskilda finansinstitut utan istället om hela nationer. Denna våg brakar nu igång med full exponentiell kraft. För vår svenska del så handlar det nu främst om att de övriga baltiska staterna Estland och […]

Pengar till Jul

Pengar och värde är inte vad många tror. Många pratar om pengar. Men hur skapas pengar? Och hur får och behåller pengarna sitt värde? En grundläggande och mycket vanlig vanföreställning, är att ekonomi handlar om pengar, detta är egentligen fel, pengar är ett verktyg för att lättare kunna bedriva handel med varor, och vidare att […]

Framring

Rimliga prognoser måste göras med utgångspunkt i fysiskt kapital, vetenskapliga och teknologiska komponenter, inte likt nu i statistiska teorier. Penningvärden måste regleras inom rimliga intervall av uppskattningar. Ett sådant system kan kallas för ett protektionistiskt system. Människor som idag bara tänker i termer av köpa och sälja saknar begrepp om den roll som långsiktiga kapitalförbättringar […]

Framring

Rimliga prognoser måste göras med utgångspunkt i fysiskt kapital, vetenskapliga och teknologiska komponenter, inte likt nu i statistiska teorier. Penningvärden måste regleras inom rimliga intervall av uppskattningar. Ett sådant system kan kallas för ett protektionistiskt system. Människor som idag bara tänker i termer av köpa och sälja saknar begrepp om den roll som långsiktiga kapitalförbättringar […]

Räntering

Med avseende på den just genomförda räntesänkningen som genomförts av riksbanken så är det nu på sin plats med några ytterligare belysande reflexioner kring detta. I dagens SvD så anför riksbankchefen, som jag uppfattar detta helt oseriöst, att denna sänkning skedde slumpvis, vilket givetvis är en grov förvanskning av sanningen. Flytten av räntemötet var inget […]

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram