År: 2010

Vi skriver 2011 som detta nu gått i Ring.

Efter mordet på Gustav III 1792 och det efterföljande tjugoåriga tumult som uppstod, så förblev Sverige genom 1809 års författning ändå en monarki, men nu egentligen även till delar som nation styrd av frimurarna, vars stormästare Karl XIII var. Beslutsprocessen var ur det nationella perspektivet där utav både informell och dold, men den reella makten […]

Julifiering

Andlighetens närvaro kommer allt närmare den moderna människans medvetenhet, därav önskar jag alla en riktigt god och eftertänksam jul.

Skuldifie-Ring

I ett egennyttigt, orättvist och ohållbart system, så angrips alla deltagare förr eller senare och systemet lämnar sedan deltagarna sårbara för exploatering och efterkommande förfall. Detta är även de bakomliggande orsakerna till den skuld och den obalans som vi finner i det rådande finansiella systemet av idag och som först måste lösas för att göra […]

Religionering och påkomsten av julen

Detta ett av mänsklighetens första stora politiska styrmedel, som av någon helt outgrundlig anledning fortfarande i dagens informationsklimat, är en fråga som åsätts eller snarare tillåts att ta helt orimliga proportioner, all denna upplysning till trots, och nu anfäktas det att de intellektuella dessutom åberopar detta synnerligen infama styrmedel för de oupplysta. Ibland jungfrufödslar, heliga […]

DupeRing

Jag kan konstatera att lydmedia nu rycker ut till försvaret av systemet genom att försöka inbilla folk nödvändigheten i att behöva lida för att bevara det skuldbaserade finansiella systemet med Fractional Reserve Banking och Baselregleringarna. Detta beskrivna behov är ren och skär vilseledning eftersom folk istället för sitt eget bästa borde inse att om inte annat så […]

Eurogeddon

Den politiskt mediala makten kan välja att antingen ljuga för skattebetalarna, eller så kan den ljuga för sina kreditgivare, europeiska myndigheter har nu lärt sig detta, men att göra båda dessa saker samtidigt, det är som vi strax skall konstatera mycket svårt. Den nu föreslagna EU-politiken som innebär att nuvarande prioriterade långivare(bankerna) till ekonomiskt drabbade […]

Helms Deep är Help´s deem

Den gamle mannen kände sig både upprymd och sorgsen där han stod på bröstvärnet på borgen och tillsamman med de andra skyttarna utgjorde den främsta linjen av de kommande  fientliga handlingar som skulle vederfaras en angripare. Han var numera lite till åren kommen och egentligen för gammal för aktiv strid, men i ljuset av angriparens överlägsna antal […]

Hur illa kan det bli.

I dag så övar Syd Korea skarpt  i anslutning till Nord Koreanskt territorium, samtidigt så gör lydmedia sina plikt och informerar om att både Judendom och Islam är mycket illasinnade individer som om de inte skall tillåtas att slå ihjäl varandra själva, i vart fall bör hjälpas till detta på traven. I Dagens Nyheter 1944-11-25 […]

Denna skrevs i November 2007.

  Konsumtionssamhällets avslutning. Vi lever nu på lånad tid med en lånad levnadsstandard om detta finansiella system verkligen skall bestå. Vi är nu så överskuldsatta både som nationer och individer, att oavsett om så återbetalningstiderna utsträcktes till evigheten, så skulle skulderna inte kunna betalas tillbaka. Ungdomar har alltmera börjat inse att de inte har någon egentlig ekonomisk […]

Denna skrev jag i December 2008.

Finans i en ring December 11, 2008 Först Island, Ungern, Ukraina och Lettland, och nu kommer den globala finanskrisens andra våg där det inte längre handlar om att rädda enskilda finansinstitut utan istället om hela nationer. Denna våg brakar nu igång med full exponentiell kraft. För vår svenska del så handlar det nu främst om att […]

Idé

 Illegal religionsutövning bara måste vara en kommande politisk affärsidé för att skydda de religiösa ifrån otillbörliga intrång i deras mentalt sakrala helgedomar,  jag vill ju inte verka elak och skriva skygglappar, det enda de individer  som man då inte själv alltså har utsett till att vara religiösa behöver göra, det är ju att bevisa att deras religion […]

Spende-Ring

Av någon anledning så lever snart befolkningarna i den inte helt sunda villfarelsen att man kan spendera sig ur en skuldkris. Den hjälp som Centralbanksystemet har av media i detta måste vara nära nog ovärderlig. I Sverige har vi exempelvis DI som ett mycket potent exempel på detta. Den som läser DI, framstår ju som intellektuell i de […]

1 2 3 28

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram