Månad: februari 2013

2B or not 2B

Att ett kreditbaserat valutafinansiellt system kräver en evigt ökad skuldsättning för sin egen räntekostnadsförsörjning, tycks vara alltför svårt för gemene man att begripa. Människor tror trots den verklighet som alla kan se att det är möjligt att betala av skulder med nya skulder och att det därför är möjligt att minska skuldsättningen i ett kreditsystem, […]

Politiska adelsgamars kalas.

När självbildningsnivåns insikter räcker till att göra självkritik till självgodhet, då har människan kommit till den definitionsmässiga punkt där högmodet möter fallet. Då kommer, efter anpassningen till verkligheten, enbart förbättringar och utveckling att kunna ske. Men ännu så länge väljer många människor att tro att hela samhället och människorna INTE har blivit lurade av en politisk […]

Självbildningens vikt

Varför går historien i cykler? Det är eftersom historien faktiskt upprepar sig eftersom de styrande känslorna hos människans inte förändras, oavsett århundradena som passerar. Nu kan allt förändras när självbildningsnivån förändras utifrån att informationsrörlighetsriktningen har förskjutits nittio grader. Majoriteten av människorna har ännu oftast fel eftersom människor ignorerar HUR saker fungerar och fortfarande föredrar att […]

Tomten var vaken

När jag var ute med hunden i morse så träffade jag en liten tomte som satt på en stubbe i skogen. Den lille tomten såg bekymrad ut och hade ett lite elakt utseende, men jag frågade just därför hur det stod till och om jag kunde hjälpa honom. Tomten svarade att allt numera var lite […]

Deadheads R go.

Så otroligt många intelligenta människor tror, säger och gör dumma saker. När en så stor del av befolkningen beter sig på det viset, så ruttnar nationen från insidan och får ge vika för yttre påverkande krafter. Det är tyvärr helt oundvikligt att den som sår i vind får skörda storm Jag har därför inte sällan sökt […]

Det var en gång, men två gånger blir en ringande gong-gong!

Det var en gång ett litet land. Det fanns förresten flera länder men just detta land var anmärkningsvärt, eftersom människorna trodde sig om att vara lite klokare än alla andra människor i andra länder. Människorna i de andra länderna drabbades en dag av ett underligt problem som på sikt såg ut att också drabba människorna […]

Tid och tanke.

Vi måste nu stå upp för oss själva som individer tillsammans, med avseende på våra efterkommande. Vi befinner oss i gränslandet mellan världen som vi nu minns den och den allvarligaste ekonomiska krisen i världshistorien. Den ekonomiska krisen har inte på något sätt nått sin kulmen, som vissa "ekonomer" har förutspått. Krisen fördjupas, vi har […]

Led dig själv rätt väg.

Vi lever i det moraliska förfallets tidevarv när lögnen har blivit norm och rättfärdigheten slaktas på den egna nyttans altare. Ledande folkvalda politiker och centralbanksanställda runt världen ser nu som sin naturliga uppgift att ljuga människor rakt i ansiktet. Internet har ritat om spelplanen för makten och ger oss möjligheter att dela information om tingens […]

Jippikajej...

Vi kan skylla alla typer av människor och institutioner för vår misslyckade fantasi, vår brist på eget fritt tänkande, men det ändrar inte vår situation det minsta. Det skjuter bara fram den dagen då vi tar tyglarna till vårt eget öde. Jag tar detta ett stort steg vidare. Vi vet inte riktigt vad vi är kapabla […]

En förtrollad värld.

Den finansiella maktens Paladiner har aldrig saknat några som helst ambitioner att förleda och bedra människor för att gynna enskild vinstmaximering. Det moderna samhällets innersta väsen är skuld. Skuld utgör värdet på det som människan åtrår mest, pengar. Skuld syns inte och finns bara som en illusion i sinnet på människan, en illusion som kräver […]

För ledning

Det möjligas konst kallas ibland för politik, vilket alltså per definition kan ses som synonymt med avsaknad av moraliska och etiska gränsdragningar. Det politiska ansvarstagandet för samhällets situation utsträcker sig till omvårdnaden av den egna individuella situationens nytta för de politiskt valda. Den fundamentala samhällsekonomiska komplikationen har funnits i det valutafinansiella systemet sedan dag 1 och […]

Tidevarv komma tidevarv försvinna, men skulderna växer.

Om alla pengar är kreditpengar alltså skulder, så måste ju alla pengar vara någons skuld, även de pengar som människor har sparat i olika former. Att då anföra argument om pensionssystemets funktion och hållbarhet utan att ta hänsyn till att hela summan i pensionssystemet faktiskt utgör en del av ekonomin, som skapar en ackumulerad kostnad […]

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram