År: 2008

Finans i en ring

Först Island, Ungern, Ukraina och Lettland, och nu kommer den globala finanskrisens andra våg där det inte längre handlar om att rädda enskilda finansinstitut utan istället om hela nationer. Denna våg brakar nu igång med full exponentiell kraft. För vår svenska del så handlar det nu främst om att de övriga baltiska staterna Estland och […]

Pengar till Jul

Pengar och värde är inte vad många tror. Många pratar om pengar. Men hur skapas pengar? Och hur får och behåller pengarna sitt värde? En grundläggande och mycket vanlig vanföreställning, är att ekonomi handlar om pengar, detta är egentligen fel, pengar är ett verktyg för att lättare kunna bedriva handel med varor, och vidare att […]

Framring

Rimliga prognoser måste göras med utgångspunkt i fysiskt kapital, vetenskapliga och teknologiska komponenter, inte likt nu i statistiska teorier. Penningvärden måste regleras inom rimliga intervall av uppskattningar. Ett sådant system kan kallas för ett protektionistiskt system. Människor som idag bara tänker i termer av köpa och sälja saknar begrepp om den roll som långsiktiga kapitalförbättringar […]

Framring

Rimliga prognoser måste göras med utgångspunkt i fysiskt kapital, vetenskapliga och teknologiska komponenter, inte likt nu i statistiska teorier. Penningvärden måste regleras inom rimliga intervall av uppskattningar. Ett sådant system kan kallas för ett protektionistiskt system. Människor som idag bara tänker i termer av köpa och sälja saknar begrepp om den roll som långsiktiga kapitalförbättringar […]

Räntering

Med avseende på den just genomförda räntesänkningen som genomförts av riksbanken så är det nu på sin plats med några ytterligare belysande reflexioner kring detta. I dagens SvD så anför riksbankchefen, som jag uppfattar detta helt oseriöst, att denna sänkning skedde slumpvis, vilket givetvis är en grov förvanskning av sanningen. Flytten av räntemötet var inget […]

Indiering

Tidningen Indian Express beskriver på lördagen (29.11) att en av ledarna i den sydasiatiska grenen av knarkkartellen Dope Inc:s smugglingsverksamhet, och en man vid namn Dawood Ibrahim, spelade en logistisk nyckelroll i diversionsoperationerna emot Bombay, i Indien under de senaste dagarna. Artikeln hade rubriken "Dawood försåg Bombay-terroristerna med logistisk hjälp".   Även om den indiske […]

Ordets makt

Tro är det sista som människan har kvar. Tro är inte vetande, då tro förutsätter ovetskap.   Människan förmår inte veta allt, allvetande är allsmäktighet, och därför inte en mänsklig möjlighet. Denna mänskliga oförmåga kallar människan för gud.   Så antingen nu människan blir gud eller vet allt, så förblir hoppet det sista som överger […]

Historiering

  Efter mordet på Gustav III 1792 och det efterföljande tjugoåriga tumult som uppstod, så förblev Sverige genom 1809 års författning ändå en monarki, men nu egentligen även till delar som nation styrd av frimurarna, vars stormästare Karl XIII var. Beslutsprocessen var ur det nationella perspektivet där utav både informell och dold, men den reella […]

Tid och värde

Pengar och värde är nämligen inte vad vi vanligtvis och i allmänhet tror. Många pratar mycket om pengar. Hur får man då egentligen pengar att få och behålla sitt värde?  En grundläggande föreställning, som är mycket vanlig och ännu mera felaktig, är att ekonomi handlar om pengar, detta är alltså egentligen fel, pengar är ett verktyg […]

Värde ring

En gång för länge sedan kom människan på att för att underlätta byteshandeln med varor så kunde man med fördel använda ett värderingsinstrument som var mindre skrymmande än själva varan ifråga, detta för att göra ett byte möjligt utan att för denna skull ha en vara rent fysiskt närvarande på platsen där utbytet av varans […]

Kommenterad artikel

När jag betraktar debatten kring Carnegiefallet och finansbranschen i gemen som den förs i dessa hysteriska börstider blir jag förvånad. I mina ögon förefaller många av de som nu kniper poäng på att raljera över kritstreckskrisen djupt okunniga om hur branschen egentligen fungerar; myterna och missuppfattningarna breder ut sig och naiviteten kring branschens villkor är […]

Ringning

I stället för att nu eliminera alla finansiella derivat, vilket vore en viktig del i att försätta det globala finanssystemet i en ordnad konkurs, så försöker britterna nu istället att rädda derivatmarknaden och nätverket av banker med oreglerade finanscentrum, i olika skatteparadis, vilket är de egentliga omloppsbanorna för det brittiskt imperialistiska spekulativa systemet.   Två […]

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram