Månad: maj 2013

Igen går igen.

För hundra år sedan så infördes dumheten som norm i USA. För 668 år sedan så kom höjdpunkten i den värsta finansiella kollapsen i den mänskliga historien hittills. Den stora depressionen på 1930-talets var ingen stora depressionen, det var faktiskt en både lidandemässigt mild och dessutom kort episod, jämfört med vad bankernas krasch på 1340-talet […]

Tankar går igen.

Egentligen så borde ju sundheten i sinnet på en individ som finner glädje i att sitta ensam och betrakta representationen av andras individers skulder, starkt ifrågasättas eftersom det åtminstone inte rimligtvis kan vara särskilt svårt att begripa att skuldsedlar utan skuldinnehavare måste kunna anses som en aning överskattade till sitt värde. Utan att ens behöva ha […]

Min 2008 års modell

(En gammal artikel med dåtida tankar som har bäring på verkligheten.) Med hänsyn till det rådande och nu snabbt annalkande ekonomiska läget i världen i allmänhet och landet i synnerhet, så krävs en ny samhällsekonomisk inriktning, avseende det finansiella system som skall beskriva ekonomin och utgöra mätverktyg på värde för att möjliggöra handel, ett system som bygger […]

Det är inte ett Ok.

Allt är inte okej, verkligen inte! Och det kommer att bli väldigt mycket värre… mycket värre. Ekonomin är genom det finansiella systemet på tröskeln till en katastrof. Krig och ofärd sprider sig även därför som löpeldar. Världen är ute i hårt blåsväder. Inte då, säger världens politiska ledare och massmediala experter. Ja, okay, det finns […]

Att vara lik.

Att regeringen, den Svenska Riksbanken, medierna och en mängd finansiella institutioner numera bryter mot ett flertal olika lagar i fråga om bedrägeri och egendomsförvaltning, detta för att lura befolkningen, ryms fortfarande inom ramarna för att vara en godtagbar och accepterad självklarhet, dock för allt färre individer inte bara i Sverige utan även runt om i världen. […]

Capital Hilling.

I Washington tillbaka i tiden, närmare bestämt år 1816, Bara ett år efter Waterloo och Rothschilds påstådda övertagande av Bank of England, så antog den amerikanska kongressen en lag som tillät en lika privatägd centralbank som den Amerikanska Första banken. Denna bank kallades föga fantasifullt för den andra banken i USA. Den nya bankens stadga […]

En makalös manick, en moped!

Jag brukar ju själv inte sällan anföra att namnet på funktionens denominering har begränsad roll för funktionens innebörd 😉 Men jag hoppar tyvärr inte sällan över det som jag (uppenbarligen felaktigt)tror är givet för andra när jag skriver. Detta kan tankemässigt målande uttryckas för att beskriva dysfunktionaliteten i det valutafinansiella systemet i termer av en […]

Tankar på morgonen.

Jag konstaterar lite avmätt denna vackra morgon att Sachsen-Coburg-Gotha, Brzezinski, Schultz, Rockefeller, Rothschild et consortes, nu kommer att börja med sina offer på Mammons altare för att stilla folkets växande törst efter den upplevda maktens blod.   Det blir förvisso nära nog löjeväckande att se, men det är i alla fall patetiskt så att det […]

Kom till tanken.

Det bra med nätet är att minnet är hyfsat beständigt. Dock har detta med det dysfunktionella finansiella systemets haveri låtits gå så långt, att det börjar bli svårt att se hur denna omvandling skall kunna genomföras som en ordnad reformation. Verkligheten knackar på dörren, jag undrar vem det är som besöket gäller. I den innevarande […]

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram