Månad: oktober 2008

Ringning

I stället för att nu eliminera alla finansiella derivat, vilket vore en viktig del i att försätta det globala finanssystemet i en ordnad konkurs, så försöker britterna nu istället att rädda derivatmarknaden och nätverket av banker med oreglerade finanscentrum, i olika skatteparadis, vilket är de egentliga omloppsbanorna för det brittiskt imperialistiska spekulativa systemet.   Två […]

Relationering

Den Amerikanska konstitutionen, handlar om att själva avsikten med konstitutionen skall vara den verkande kärnan i det amerikanska systemet, och detta är en motsats till det brittiska systemet. Det Amerikanska systemet är ett kreditsystem, och inte ett penningsystem som det brittiska.   Detta betyder rent formellt enligt konstitutionen att Amerikanska pengar skapas genom kongressbeslut, som […]

Energifördelning

Under en längre tid har det aktualiserade energiförsörjningsbehovet kommit att spela en alltmera framträdande och betydande roll i det svenska välfärdssamhället. Detta har skapat en situation där även priset på energi kommit att bli, och alltmera kommer att bli en avgörande faktor för hur fördelningen av välfärd sker i det moderna svenska välfärdssamhället.   Den […]

Oljedollarpriset

Oljedollarpriset.     Eftersom dollarpriset bestäms av den efterfråga som råder på dollarvaluta så innebär att för litet utbud eller för låg tillgänglighet av valutan, att priset på valutan stiger.   Just nu råder en enorm brist på valuta på i princip varenda kapitalmarknad på jordklotet, däremot så finns det mängder med fiktivt bildad valuta […]

Pengaringen

  Pengar och värde är inte vad vi tror MÅNGA PRATAR om att tjäna pengar. Men jag vill här diskutera något mycket svårare. Hur skapar man pengar? Och hur får man pengarna att få och behålla sitt värde? En grundläggande föreställning, som är mycket vanlig, är att ekonomi handlar om pengar, detta är egentligen fel, […]

För-troende

För-troende   Det är i dag mycket aktuellt att uttrycka att det är förtroende för systemet som skapar situationen.   Trots det direkt påvisande ordet så tycks själva meningen undgått de flesta, och alldeles särskilt de olika aktörerna på finans och valutamarknaderna.   År 1492 så hade en inte obetydlig del av jordens befolkning förtroende […]

Nuring

Vladimir Jakunin, chefen för den ryska statens järnvägar och en av flera grundare till World Public Forum - Dialogue of Civilizations, uttryckte på en presskonferens i Moskva den 8 oktober att en ny finansarkitektur kommer att dominera detta års Rhodos-konferens, som öppnades nu den 9 oktober på den grekiska ön.   De allt överskuggande "finanserna […]

Vem i ringen.

Versaillessystemet, var  från början ägnat att kollapsa därav Dawes och Young i kommittéväsendet, detta hade kommitté ligan (Dulles, Wallenberg, Schacht, Young , Dawes) otvivelaktigt föresatt sig, vilket det också som bekant sedermera gjorde; och sedan skulle det införas ett nytt finanssystem, vilket de gjorde 1931, med Bank for International Settlements (Internationella regleringsbanken), som finns kvar […]

Ringarna

Nu har alltså till sist ifrån bildandet av BIS och IMF, vilket företogs av skaparna eller deras arvingar till dessa dagens investmentbanker, systemet äntligen räddningslöst gått i graven.   Den stora finans kollapsen år 1929-31 skakade Amerika, Tyskland, och England, och den innebar en försvagning av i princip allt, till och med av offentliga myndigheters makt. […]

Ringlikt

För att känna sin nutida belägenhet, så måste man känna vad som förevarit, och detta för att ens göra möjligt att veta varthän man nu färdas. Denna historia har höljts i dunkel, av skäl som blir alltmera uppenbara ju mera man läser om dem. Detta förlopp tar sin begynnelse i direkt anslutning till att första […]

Ringars historia
Ringningen

Idag klockan 15.30 Svensk tid, på Wall Street, så ringer klockan för den sista versen på detta epos som skrevs redan på1920 talet, the fat lady sings. En kategorisk vägran att på något sätt försöka närma sig problemet, har istället resulterat i diverse infama försök att lösa problemet genom att istället göra problemet större. Ett kanske […]

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram