Månad: februari 2014

Verklighetens gryning.

Vi måste nu både stå upp för oss själva enskilt som individer och gå tillsammans, med avseende på våra efterkommande. Vi befinner oss i gränslandet mellan världen som vi nu minns den och den allvarligaste ekonomiska krisen i världshistorien. Den ekonomiska krisen har inte på något sätt nått sin kulmen, som vissa ”ekonomer” har förutspått. […]

Ett rop i mörkret

Bara Sverige har en svensk befolkning och bara Sverige har svenska politiker. I detta till synes banala uttryck döljs det en bottenlös befolkningsmässig okunskap om den fulla innebörden av den politiska struktur som kontrolleras av den ekonomi som styrs av pengar, som skapas av de enskilda vinstmaximerande bankerna. Många, för att inte säga i princip […]

Ellerfantasier

Vi är fortfarande kvar med elefanten i rummet som ingen, eller i alla fall för få ser, anledningen är att regeringar fortsätter att hållas som gisslan: den allsmäktiga eliten bakom regleringsbanken, den nya världsordningen, eller kalla det vad ni vill? Makthegemonin brukar ju vara ett enklare sätt att uttrycka detta som, det är samma struktur […]

Sotji 2 Ukrain

Några få korta månader efter  det att Putin fångat det amerikanska utrikesdepartementet i en katastrofal återvändsgränd av utrikespolitiska förbindelser under sin falska flagga i den syriska upptrappning, vilken uppnådde ingenting alls av de förutbestämda petrodollarbaserade naturgas-till-Europa - pipeline ambitionerna och som istället alienerade USA från sina båda ståndaktiga allierade, Saudiarabien och Israel, så har då […]

Det stora spelet.

En av de mer intressanta aspekterna av den arabiska våren är att den i stort sett förskonade Gulfmonarkierna med petrodollarlojalitet. För att vara säker, monarkierna i Bahrain och Jordanien fick visserligen brottas med en viss oro. Ändå inträffade kärnan i den arabiska våren protesterna i de arabiska republikerna, vilka noterade fall från makten. Som jämförelse […]

Led vidare

  Den alltmer enfaldiga insatsen till opinionsbildning från de kontrollerade och styrda medierna får en närmast komisk inramning i ljuset av den verklighet som återspeglas av det förändrade informationsflödesklimatet. Stora sociala revolutioner och krig har ofta föregåtts av perioder av att människor har givit upp hoppet om reformer och förtvivlade har börjat ett tillbakadragande från […]

Honor a word 2 the letter

En centralbankschef har "licens att ljuga" ... Federal Reserves ordförande Ben Bernanke, som gick i pension förra veckan som världens mäktigaste centralbankschef, kan man inte lita på. Inte heller kan man lita på Janet Yellen, som efterträder honom denna vecka på Federal Reserve. Och inte på Mark Carney, chef för Bank of England, Mario Draghi, […]

Du gamla du fria..

Pengarna i den cirkulerande penningmängden är krediter - skulder - vilket alltid "glöms" bort, alltså att när skulden skapas existerar inte ännu ens pengarna till den "ränta" som skall betalas i framtiden. Det enda sättet som den framtida räntekostnaden någonsin kan betalas på, är om mer pengar skapas ... och hur vårt system skapar nya pengar […]

Den svenska självbildens haveri.

Kärnan i dominans är inte våld (vilket endast distribueras när det inte finns något annat sätt att upprätthålla dominans) utan skapande och internalisering av en specifik uppsättning av föreställningar om hur världen fungerar. Dessa föreställningar innehåller en uppsättning värderingar och myter som styr vårt beteende och hur vi upplever världen omkring oss. Allt de strukturer […]

Vid räkningens förfall

Hästens år är här i kinesisk tideräkning, den fonetiska behandlingen på anglosaxisk terminologi kan sägas vara användbar i tiden, vilket träffande nog tycks vara någonting som det värsta systemkramande mediala trumpetorganet tycks ha tagit fasta på. I ljuset av verkligheten kommer det att uppdagas vilka som har verkat för enskild nyttomaximering under förespegling av altruism. […]

Vågor växer och hela havet stormar

Det finns en grundläggande motsättning mellan att uppnå global ekonomisk stabilitet och att ha en enda nationell valuta till att spela rollen som världens reservvaluta. Detta är knappast någon ny uppenbarelse eller prediktion. Men händelserna de senaste månaderna har fört detta ämne tillbaka in i rampljuset. För år 2007 så nåddes den punkt där detta inte längre […]

OpinioneRing

Många har nu som bekant sagt, att det första offret i krig alltid är sanningen om verkligheten. Jag tror som nog lika bekant, alltså att det är en rätt skarpsinnig iakttagelse. Det finns hyfsat många skäl till varför det skulle vara på det viset, och dessutom många ursäkter till varför det faktiskt är just på […]

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram