Månad: april 2014

Att vilja är att kunna.

...det drar ihop sig till en tid i en tillvaro vars utseende alltmer förändras ur det geopolitiska perspektivet. Men för att börja där allt börjar, i vårt medvetande: Människor och samhällen nås alltmer av insikten om att i princip ingenting av yttre värden är betingade av de funktionsmässiga grunder som har varit den gängse allmänna […]

Vår sanning om oss själva

Även om var och en av oss i slutändan utgör produkten av våra egna beslut och interna val, även utanför påverkan av vår miljö, så är den kulturella atmosfären i vår tid verkligen vad som egentligen i grunden avgör och präglar hur vi kan uttrycka vår egenart. Men den lysande och begåvade kan därför också […]

ICU 2

Jag fick igår frågan om vad som kommer att hända framgent, vad detta har för syfte och kommer att få för olika effekter. Vi är nu alltfler som ser det uppenbart ovillkorliga utvecklingsförloppet, så vi sammanfattar oss alltmer enligt följande som en växande allmän uppfattning - medvetenhet. Men eftersom frågeställningen var inlindad i skrivningen som […]

Den egna tankens ovillkorliga värde

Outtalade och icke öppna kollektiva överenskommelser, där deltagarna i ett kognitivt formaterat landskap kommer överens om att tvingas - ledas - av en speciell attraktion eller målsättning, alltså utan tydliga och öppet erkända ledarskap har lett oss dit vi är - som alltså alltid är diskriminerande och därför per definition inte är altruistiska. Den kollektiva diskrimineringens […]

Öppna sinnen öppna minnen

Även denna dag kom och den massiva mängden information från de kognitiva landskapsarkitekterna har avslagits.Det finns ingen återhämtning - den är bara inte där. Jobbstatistik är alltid samma sak - det är alltid samma masserade och formaterade informationsmassa utan bäring på verkligheten. Summan av kardemumman är att folk verkligen har tvingats börja kämpa. För ingenting […]

Motvilja skapar tvånget

Den kollektiva ursäktens värmande tröst inför den egna besvikelsen på sig själv, har nog aldrig känts kallare i Sverige. Det individuella själsliga vädret blir allt kyligare som en ovillkorlig konsekvens av samhällsklimatets utveckling.Listan över skäl till varför vi inte ska agera är lika varierande som vår fantasi. Så hur bekvämt är det inte om alla säger […]

Ikaros lärde sig den hårda väg[g]en

Ingen kan flyga som Janet, utom då förstås duvhökarna på Brunkebergsåsen, de finansiella Titanerna. För att parafrasera Donald Rumsfeld, vilken för övrigt måste betraktas som ett tämligen vederstyggligt exemplar av någonting som skall kallas för en människa: vi arbetar i ekonomin som vi har, inte ekonomin som vi kanske vill ha eller vill ha vid […]

Vilja förstå eller inte

Ett allt bättre väder för miss - förståelse eller för annat. Så frågor tycks komma som brev på den gamla posten, alltså på den tiden när inte FRA - NSA läste och manipulerade all vår post först, och de innehåller en ökande frekvens på följande tema, hur svårt kan det geopolitiska läget vara att förstå?Tja, […]

Agera eller reagera

Frågan om när människor ska slå tillbaka är avgörande för all motståndsrörelse. Använd våld för tidigt eller utan ordentlig anledning i ögonen på allmänheten, och upproret kan förlora det moraliska initiativet och sitt stöd av befolkningen. Väntar för länge, och de totalitära horderna kan vara för långt förankrade, och tvingar upproret att slåss från en […]

Inte bara en annan saga

*Konungen är död leve konungen! [Kejsaren]* *Inget folk är så förslavat som det folk som på oriktiga grunder tror sig äga sin frihet.* *Demokratins fundament är en upplyst och medveten befolkning.* Tre steg, tre tankar i en, varför? Jo - Vad vi bevittnar just nu i den (inte alls så) fria och öppna demokratiutvecklande delen […]

Annars en dag

...och en annan dag som slutar på "annars": och en annan dag där Putin spelar G (ruppens insolventa länder) -7 som vore de en ett schackspel.Den senaste: EU bör ge stöd till Ukraina för att säkerställa kontinuerliga leveranser naturgas till regionen , sade president Vladimir Vladimirovichs talesman enligt uppgifter från Bloomberg. "Ryssland är det enda […]

Våga vara sitt eget ljus i mörker

Eftersom vi inte längre litar på det nu inte så populära oraklet i Delfi till vår vägledning, det som dyrkas av en följsam befolkning som hovleverantör av den enda sanna kartan över verkligheten, istället för att försöka bredda vårt eget synfält och ta bort våra Ray Ban för att kunna se ordentligt och uppfatta tillvaron […]

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram