Månad: september 2013

Mind the words

Det är vår ”självsyn - självet” eller mer allmänt uttryckt vårt "ego" som orsakar de flesta av de konflikter som vi ser idag. Självet utgör källan till allt. Om du inte vet eller snarare förstår, vad självet eller egot är för någonting funktionsmässigt, så betyder detta att du identifierar dig med en av yttre betingelser […]

På tal om vädret...

Västvärldens regeringar må ha finansierat hur mycket studier och propaganda material som helst som säger att folk inte ska få panik, plundra eller gå hungriga mitt i en kris, men faktum är att historien alltid har visat något annat. När regeringar talar om behovet av förstärkningar, så står alltid kriser redan för dörren. Anders Borg […]

Orbis fiat lux.

Detta är en existenskris för de kreditbaserade finansiella valutasystemen och civilisationen. Den är ett resultat av att en kuliss fick fäste 1931 i samhället genom skapandet av BIS och IMF, i speciellt Amerika och Europa, som ända sedan dess alltmera har förletts ifrån den positiva produktiva ekonomiska idén om att ett produktivt samhälle bygger upp […]

Realdepression

Ett intellektuellt moraliskt samhälle måste bebos av en informerad, utbildad och medveten befolkning samt regleras av hederliga ledare som verkligen leder baserat på altruism och på landets grundläggande principer om likabehandling, frihet och på att allt utgår ifrån att det bara finns människor som individer och att det bara finns beteenden, genom och för folket. Ett […]

Putins brev i New York Times.

Vad Putin har att säga till amerikaner om Syrien MOSKVA - Den senaste tidens händelser kring Syrien har fått mig att tala direkt till det amerikanska folket och deras politiska ledare.Det är viktigt att göra detta i en tid av bristande kommunikation mellan våra samhällen. Förbindelserna mellan oss har gått igenom olika stadier. Vi stod mot […]

911 4 US.

På denna 12-årsdag av 9/11, så måste du naturligtvis efter ett helt dussin år, nu fråga dig själv om du verkligen vill fortsätta att tro på att temperaturerna från kontorsbränder för första gången i människans historia kunde orsaka att tre stora stålkonstruktioner föll sönder till stoft, bara för att någon, oavsett vem, som påstår detta. […]

Att vara demokrat.

Jag har länge varit engagerad i att skriva min syn på olika politiska frågor på min facebooksida och blogg, i mina försök att få folk att tänka och betrakta de paradigm som de baserar sina politiska åsikter på, ur nya perspektiv. Jag försöker därvid att få människor till att inse att det inte finns någon […]

2 B CN 4 moore.

Syrien hade bytt till euron för sin försäljning av olja under 2006. Nu, som vore det av en tillfällighet, är deras land mitt i ett inbördeskrig och Syrien är den mest destabiliserade och farligaste platsen i världen. Den amerikanska regeringen backar nu upp Al - Qaidarebellerna genom att tillhandahålla vapen i Syrien, medan man samtidigt […]

2 have 4 CN

Sorg är källan till kunskap genom eftertanke, de som vet mest måste sörja djupast, det är kunskapens träd inte livets träd. Många är de myter som allmänheten håller fast vid så kärt. Många är de lögner som ännu så tappert anförs av de politiska ledarna. Många är också de kvarnstenar som sitter runt halsen på […]

2 have CN B 4

Under de senaste åren har begreppet ekonomisk globalisering verkligen visat sitt rätta ansikte som den trojanska häst den egentligen är, ett slags imperialismens förklädda redskap. En gång sades globalisering vara nästa steg i utvecklingen av den ”fria marknaden” kapitalismen och frälsare för tredje världens nationers strävande efter ekonomisk utveckling och status. Nu vet många bättre och […]

G20 4 U

Barack Obama försöker verkligen att bli den västerländska demokratins lieman och dödgrävare nummer 1. Nobels fredspris har han ju redan fått. Statschefer som Roosevelt och Churchill var visserligen också kulissbildare av rang och proxys för att pengar styr den ekonomi som kontrollerar politiken, men nu är den politiska maktens roll som tjänare till den reala […]

Gods not mourning 4 U

Vad som har hänt är den gradvisa tillvänjning av folket, lite i taget, till att först styras av förvåning, att ta emot beslut som man kanske har funderat på i hemlighet, att tro att situationen var så komplicerad att regeringen var tvungen att agera på information som folket kunde inte förstå, eller att information var […]

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram