Vakna ögon ser mer.

2013-01-19

262805_3949915820922_1415097265_n

Det bankfinansiella systemet med enskild vinstmaximering som grund för betalningssystemet gör att aktiemarknader, fastighetsmarknaderna, marknader för valuta, och råvarumarknader alla bara är riggade till förmån för bara en part och till nackdel för alla andra människor på vår planet.

Dessutom, om du studerar demokratiska principer och regeringar som påstår sig vara i demokratier faktiskt följa dessa principer, så kommer du att upptäcka att de flesta "demokratiska" regeringar arbetar från en fascistisk plattform och inte en demokratisk. Att ange att en fri marknad samexisterar i ett land där enskilda bankintressen har monopolistisk makt att kontrollera betalningsmedlet är lika omöjligt som relation betraktat, som den fysik maxim som säger två föremål inte kan uppta samma utrymme samtidigt.

Utan fria marknader, kan kapitalism per definition inte existera, så all information om kamp mellan arbete och kapital är helt enkelt falsk och grundad på oförståelse eller okunskap. Fria marknader finns inte någonstans i världen eftersom bankerna och inte den fria marknaden styr, så är kampen en bluff, kapitalismen kan inte existera.

Kapitalism eller kommunism är svaret på världens ekonomiska problem, det är inte sant. Denna falska uppfattning ger också eländiga misantroper som tidigare Riksbankschefen Urban Bäckström möjlighet att skylla ifrån sig och skriva dumma artiklar där han hävdar att kapitalismen och fria marknader inte bör klandras för dagens globala ekonomiska orättvisor mellan bankirer och "alla andra". Denna typiska omvänd psykologi knepföring är ett som bankirer är notoriskt förtjusta i. Alltså detta med att säga att du inte bör skylla "kapitalism och fria marknader" för globala ekonomiska misslyckanden, detta vet Urban Bäckström, att eftersom folk inte litar på honom, kommer de att falla i hans fälla och tro motsatsen till vad han säger - att kapitalismen och fria marknader är ansvarig för skapandet av massiva globala intäkter och orättvisor i dag, även om varken "kapitalism" i sin renaste bemärkelse eller "fria marknader" finns någonstans i världen.

Dessa smarta psykologiska knep gör också möjligt för bankerna att skriva artiklar sprängfyllda med lögner om att "Bankerna inte orsakade fastighetsbubblan", och fortfarande ha en stor andel av massorna sluka och smälta denna desinformation utan att ifrågasätta, precis som detta vore deras dagliga frukost.

Pengar styr ekonomi som styr politik och därför styr bankerna vår statliga polis och statliga myndigheter som genom övervakning krossar allt oliktänkande och motstånd mot bankernas brottsliga verksamhet. Det faktum att statlig polis och myndigheter bugar sig för bankirerna som underordnade tjänare visar att dessa länder där sådana incidenter äger rum sedan länge varit långt mer fascistiska än demokratiska. Mussolini eller Pinochet kunde inte ha bett om bättre samarbete och större lydnad från statlig polis och statliga myndigheter för övervakning än bankirerna fått.

Tyvärr finns det fler lögner än sanningar cirkulerande bland alla massmedias distributionskanaler idag, så ingenting bör godtas till nominellt uppgivet värde. Du måste kontrollera att allting själv tills du är nöjd ifråga om att att du har kommit till sanningen om verkligheten. Avslöja verklighetens utseende, och när du gör det, gör allt du kan för att sprida den frilagda sanningen om verkligheten till överallt. Det är bara så vi kommer att återfå vår frihet

När jag säger att nästan alla pengar är krediter kan ingen säga emot mig.

- När jag säger att krediter skapas i enskilda vinstmaximerande banker till kostnad av ränta så kan ingen säga emot mig.

När Riksbanken uttrycker att banker kan påverka penningmängden, så kan ingen förneka detta.

- När jag uttrycker att pengar skapade i riksbanken därför är en balanspost för att balansera bankernas kreditbildning mot Riksbanken i interbanksystemet så kan ingen förneka detta.

Men när jag uttrycker att kreditbildningspunkten är det styrande för makten över pengar som styr ekonomi vilket styr politik, då ser många besvärade ut och förefaller bli intresserade av matlagning och Idol på TV

Eftersom digitaliserade kontanter som pengar skapade i centralbanker, i vårt fall riksbanken inte lämnar RIX-systemet, så är det ju anmärkningsvärd ur det perspektivet att man skyller problemen på centralbanker, eftersom det i Sverige bara är de fyra storbankerna som har konto i RIX-systemet. Så att pengar skapade i centralbankerna på något vis skulle utgöra ett styrmedel är naturligtvis helt befängt. Pengar skapade i centralbankerna är en KONSEKVENS av de enskilda vinstmaximerande bankernas kreditexpansion, centralbankspengar är inte en orsak eller ens förutsättning. Pengar styr ekonomi som styr politiken och därmed styr bankerna allt eftersom de styr penningmängden. Allt annat är bara opinionsbildningskulisser.

Matrixande

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram