Största möjliga tyzzzztnad

2013-01-31

Utredningen om Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning överlämnade den 30 januari 2013 sitt betänkandet till regeringen. Utredningens uppdrag har varit att göra en översyn av hur erfarenheterna från den finansiella krisen har påverkat synen på Riksbankens balansräkning. I uppdraget ingick bl.a. att utreda hur stor Riksbankens valutareserv bör vara och hur den bör finansieras samt vad som är en lämplig storlek på Riksbankens eget kapital.

Utredningen föreslår bland annat:

Riksbanken föreslås få ett kostnadsfritt, förlust och inflationsskyddat kapital på 75 miljarder kronor, varav 30 miljarder i eget kapital.
Riksbanken bör få rätt att förstärka sin valutareserv så att dess balansomslutning kan uppgå till 200 miljarder kronor.
När Riksbanken har lämnat likviditetsstöd i utländsk valuta bör den få rätt att återställa valutareserven genom upplåning via Riksgäldskontoret.
Riksbankens finansiella oberoende stärks.
Kostnaderna för den upplånade delen av valutareserven bör bäras av bankerna genom avgifter.
Valutarisken som följer med valutareserven bör elimineras genom att flyttas till Riksgäldskontoret.
Utredningens förslag uppskattas ge en samhällsekonomisk vinst på 430 till 645 miljoner kronor per år med förstärkt valutareserv, och 180 till 270 miljoner per år i normala tider.

Men att ställa Riksgälden under IMF som man antyder - förespråkar på sidan 133, talas det tyst om. Att sälja guldet har man ju inte heller precis basunerat ut avsikterna med...

http://www.regeringen.se/content/1/c6/20/81/11/895e5e28.pdf

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram