Månad: januari 2013

Goddag yxskaft!

I nedan varande korrespondens kan envar konstatera att det är den enhet (Riksbanken) som främst syftar till att bevara det valutafinansiella banksystemet (prisstabilitet) på samhällets bekostnad som är satt att upprätthålla funktionen av det betalningssystem som samhället måste ha för att systemet med handel av varor och tjänster skall fungera. Riksbankens primära mål är alltså […]

Vakna en massa.

- När jag säger att pengar styr ekonomi protesterar ingen. - När jag säger att ekonomi styr politiken så protesterar ingen heller. Men när jag säger att pengar därmed ovillkorligen styr politiken, så får många något oroligt och nästan lite olyckligt i blicken och skruvar på sig och säger tydligen saker som att så illa […]

Panik 1939 ur lite olika perspektiv.

Spelfilmen "Panik" från 1939, av "skandalförfattaren" Gustaf Ericsson, handlar om en förment judisk och bolsjevikisk konspiration mot industri- och finansmannen Ivar Kreuger. Filmen hade urpremiär på Alcazar i Malmö den 5 mars 1939, men lades ner efter någon vecka. Bortsett från att den gick upp på några landsortsbiografer några år senare har den därefter aldrig […]

Vakenhet.

  Vi lever nu i slutet på en tid av kredit. Vi lever nu på lånad tid till en lånad levnadsstandard. Vi är både skuldsatta som nationer och individer. Våra ungdomar har börjat inse att de inte har någon framtid. Dessa ungdomar har blivit de fattigaste individerna inom de olika samhällsskikten. Och dessutom så förblir […]

Ringar av tid och makt.

Fascism är ett system där regeringen kartellbildar på uppdrag av den privata sektorn, planerar ekonomin för att centralt subventionera dessa vinsmaximeringsintressen, upphöjer polisstaten som källa för ordning, förnekar människors grundläggande rättigheter och friheter enskilt och gör den verkställande staten obegränsade mästare för samhället i finanshegemonins lydband .. .. Detta beskriver vanlig politik i Sverige idag […]

Mindset

Billig, relativt ren energi kommer faktiskt att skynda på slutet för planeten, hur tråkigt detta än låter. Varför? Därför att människor vill nyttomaximera och inte vara eftertänksamma! -Eftersom det kommer att påskynda utarmningen av alla andra resurser. Till exempel skulle billig energi göra att vi kunde avsalta enorma mängder havsvatten och odla mat på olönsam mark. […]

Om-tanke

Folket i detta land måste återfå en känsla av ansvar för sina liv och livet för kommande generationer. Tillräckligt många människor behöver uppfatta att de manipuleras, kontrolleras och används av vilseledande tänkare och väckas från deras narcissistiska materialistiska kreditfinansierade liv. Vår kultur har misslyckats. Fientlighet och ilska i landet börjar bubbla över. Massorna börjar inse […]

Smitta på samhällskroppen.

VIRUS "Virus brukar inte räknas som en livsform, då det saknar egen ämnesomsättning, och ej kan föröka sig på egen hand, virus beskrivs ofta snarare som ett mellanting mellan levande och död materia. Det kan inte föröka sig utan att infektera en levande cell. Med hjälp av cellens maskineri tillverkar viruset fler enheter virus. Om […]

Girighetens nytta

I ett egennyttigt, orättvist och ohållbart system, så angrips alla deltagare förr eller senare och systemet lämnar sedan en efter en, deltagarna sårbara för exploatering och efterkommande förfall, alltså även deltagare som upplevt sig tillhöra det "egna" laget, det är systemets inneboende natur och eviga strävan. Detta är även de bakomliggande orsakerna till den skuldkris […]

Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram