Får bland svanar

2012-11-24

Ett får tillbringar merparten av sitt liv njutandes av daglig matning från en omtänksam bonde. Veckorna går och det är samma sak dag in-dag-ut för fåret. Gratis mat. Fritt bete. Goda tider året runt.

Tanken hos får kan även förmodas innebära antagandet om att jordbrukaren har ett egenintresse i att hålla får vid liv. För får är detta ett symbiotiskt förhållande. "Bonden matar mig och håller mig glad, och jag håller bonden glad", säger och tänker fåret. "Bonden behöver mig, annars, varför skulle han ta hand om mig?"

Detta pågår under 1.000 dagar.

Sedan två dagar före Längfredagen, dag 1.001, visar sig bonden igen.

Men den här gången kommer han inte bärande på mat, utan snarare, han svingar en yxa!

Detta är ett svart svan evenemang - för får.

Per definition är det en stor genomslagskraft, svårt att förutse, och en sällsynt händelse för får, som inte bara aldrig såg situationen komma, utan aldrig ens hade övervägt möjligheten att händelsen skulle kunna inträffa.

För jordbrukaren å andra sidan var det inte en svart svan händelse. Bonden visste hela tiden varför han bedrev utfodring av får, och vad slutresultatet skulle bli.

Själva karaktären av Svarta svan händelser gör dem nästan omöjliga att förutse. Poängen med denna liknelse är att lägga fram idén om att vi ibland är Långfredagsfår och att förstå detta kan göra det lättare för någon att börja, eller åtminstone, kanske överväga möjligheten av långt - ifrån - normala händelser.

I år, när du njuter av att lammkebab eller lammstek, tacka det senaste offret för den svarta svanen för att vara icke-kontemplativt, annars kunde fåret för länge sedan ha räknat ut detta och agerat och du skulle tvingas att bita i gräset i stället.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram