Ett annat perspektiv att dela.

2012-11-22

Namnet på spelet är ismer, målet är att döda samhället, dess grundläggande statuter främjar ideologier som avfärdar folkets  suveränitet och individuella friheter. Detta dämpar också föreställningar om en allsmäktig närvaro som står i vägen för vår underdåniga indoktrinering. Världen som vi känner den faller sönder omkring oss. Och inte bara ekonomiskt. Vi har tillåtit iscensatt dödande av världen som vi känner den från en grupp själsligt missriktade oansvariga maktknarkare.

Varför är dessa människor så dåliga? Varför hänvisar jag så ofta till dessa bankirer som den mörka sidan?" Är detta helt enkelt beroende på att de drivs enbart av ett maktbegär? 

Medan vällust, girighet och högmod verkligen är grundläggande beteendevetenskapliga och destruktiva synder, så saknar många människor moralisk uthållighet och faller för olika frestelser som finns i det moderna samhället. Även om underlåtenhet att motstå frestelserna av de grundläggande synderna är ett tecken på minskad eller bristande karaktär utifrån bristande självinsikt och självkänsla, så är detta i sig inte helt fördömande. Nej, det är på grund av deras brist på sammanhängande perspektiv, deras oförmåga att se saker i sitt större sammanhang ur tillräckliga perspektiv 

De har försökt att installera sig som de vore de enda människorna på jorden, de försöker styra världen, utan andra kvalifikationer än sitt medlemskap i de olika "lyckospermie klubbarna." De använder institutionella medel som de har skaffat sig genom generationer av korruption och framgångsrik finansiell manipulation, de har förvrängt sina känslor bortom all rimlig etik och moral, de är depraverade. 

De ideal som kanske kan ha verkade ädelt betingade hos sina farföräldrar har avsatts. Deras enda motiv för världsherravälde har kokat ner till en enda minsta gemensamma nämnare. Absolut girighet, liksom absolut makt, korrumperar den absolut. Med ingen som helst välvillig vision för framtiden, har de systematiskt decimerat jordens resurser. Den resulterande obalansen är en som nu endast kan rättas till av den svårt lidande hela mänskligheten, inklusive dem själva. De är moraliska galningar som målade in mänskligheten i ett hörn som är ur alla avseenden, ofrånkomligt.

Centralbanksverksamhet är verktyget med vilket den mest avskyvärda plundringen någonsin genom världshistorien har begåtts. Den amerikanska Federal Reserve är den mest framgångsrika av alla centralbanker i historien och den är värdeavtappningsventil för hela centralbanksystemet inom BIS och IF. Sedan 1971 är det ohämmad utgivning av krediter som har fortsatt att urholka valutavärdet och som en följd har förfalskat levnadsstandard i allt snabbare takt.

Bankhegemonin har framgångsrikt placerat sina agenter i positioner som politiker inom allt från skolans styrelseledamöter till Statsministrar, tidningsutgivare, kolumnister, kyrkan, universitetsprefekter, professorer, läroboksförfattare, arbetskraftens fackföreningsledare, filmare, radio och kommentatorer TV och många andra.

Dessa medel styr informationen och gör den tillgänglig för vårt folk. De manipulerar den allmänna opinionen, väljer vem de vill lokalt och nationellt, och aldrig någonsin kommer de att ifrågasätta det närmast sinnessjukt krokiga systemet med pengar. 

De främjar skolans utveckling, dyra riktade biståndsprojekt, "stadsförnyelse", bredare utländska bistånd, och många andra system som placerar människor djupare i skuld till banksystemet. Tankeförmögna medborgare undrar varför miljarder spenderas på ett program och miljarder på ett annat som kan förstöra det första eller helt upphäver detta, såsom exempelvis att betala vissa lantbrukare inte odla grödor, medan man samtidigt bygger dammar eller kanaler för att bevattna mer jordbruksmark. 

Målet är mer skuld. Tusentals statligt sponsrade metoder för att slösa pengar pågår kontinuerligt. De flesta gör ingen skillnad, men de är aldrig beskrivna för vad de verkligen är: De suger och suger vår nations ekonomiska blod.

Är det fortfarande möjligt att som svensk, att vi finner vår moraliska dygd, uppfinner vårt land, och startar om vår grundläggande verksamhet "liv, frihet och strävan efter mänsklig jämlikhet"? Ja, men först måste utgivningen av pengar returneras till "Vi folket" och tas ur händerna på bankhegemonin. 

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram