Att gå emot det egna.

2012-03-18

Vladimir Putins valseger tillsammans med de utrikespolitiska utvecklings- riktningarna, innebär att Ryssland nu med all sannolikhet står inför ett förnyat angrepp inifrån, som inte osannolikt också har sin mer eller mindre belagda grund i att Vladimir Putin redan har skickat ett hangarfartyg till Syrien och att Rysslands ambassadör sparkats ut ur Qatar, vilket visar på ett Ryssland som rör sig i en ”vänster” riktning enligt klassisk gängse partipolitiskt intresseinriktnings terminologi, vilket allt flera börjar begripa, enbart är en kuliss för den realpolitiska agenda som har styrt tillvaron i många länder utan att folket har varit medvetet om detta och som vidare gör att förespeglade kulissen nära nog helt saknar koppling till den rådande verkligheten.

Så som tillvaron beskrivs i nedan kan det nämligen också vara och det kan till och med vara så illa, att det inte alls är osannolikt att det är på detta vis som beskrivs i det följande, som är en sammanställande beskrivning av en rad olika omständigheter i sak, omständigheter som envar faktiskt kan kontrollera själva.

Detta är en kombination som nu gör Petrodollar bankirer i allmänhet och skrymtare i synnerhet mycket nervösa, alltså inte minst detta att folk alltså skall kontrollera och förstå detta större sammanhang eller perspektiv. Mikhail Dmitrievitch Prokhorovs snöpliga resultat i presidentvalet i Ryssland skapar nu därför ett annat och förändrat strategiskt läge för Petrodollarhegemonin, som nu hastigt måste förändra detta för att inte situationen helt skall gå överstyr för den rådande maktens konstitution. Vi börjar så här, Prokhorov som utger sig för att vara folkets man, äger New Jersey Nets basketlag som är värt 18 miljarder dollar. Han är den 3: e rikaste mannen i Ryssland och den 32: a rikaste mannen i världen.

Prokhorov är väl därför kanske inte helt sannolikt en Mikail Chodorkovskij-adept eller i alla händelser så är han ju som gammal vän till M.C, en front-man för de internationella bankirerna/Petrodollarkonglomeratet. Han skulle med all rimlighet bara spela samma roll som den kroatiska miljardären Milan Panic fyllde, när han ställde upp i presidentvalet i Jugoslavien 1992. Panic förlorade ju som bekant mot Slobodan Milosevic, varför landet kort därefter istället slets sönder av bankirerna. Milosevic som förresten senare sannolikt förgiftades i Haag och enligt uppgift dog i lunginflammation isolerad, efter att han kraftfullt hade generat åklagaren via sitt kraftfulla försvar. Den mediala pinsamheten för Petrodollarhegemonin höll på att bli helt uppenbar i detta, att Haagdomstolen residerar i en fastighet vars ägare har intressen i saken är ytterligare en pikant krydda till anrättningen.

Om Prokohorov förlorar, vilket alltså nu är en omständighet i sak, så kommer bankirerna ta till våld mot den ryska staten, var en åsikt ibland initierade sedan tidigare och där är vi nu?

Det skulle emellertid definitivt inte vara första gången Petrodollar har riktat angrepp mot det resurs-rika Ryssland.

Historiebeskrivning börjar med visserlig fördel inte alltid längst bakifrån, men..
Trots att de internationella banksyndikaten alltid har handlat med Sovjetunionen, så har tillgången till landets stora oljeresurser ändå varit begränsade. Ronald Reagan kom in i Vita huset år 1980, varför det då rätt omgående bestämdes att Sovjetunionen skall splittras i små bitar för att där vid öppna landets oljefält till de fyra oljebolagen/Big4Oil. Hans utsedde man för att genomföra detta var CIA-chefen Bill Casey, vars romersk-katolska-korsriddare från Malta anslutningar blev grundligt utnyttjade i saken. Men för att begripa lite om detta så får vi gå tillbaka en bit för att förstå perspektiven genom grunderna till den strukturen

Vatikanens hemliga Opus Dei "heliga Maffian" låg bakom tillsättningen av den polska kardinalen Carol Wojtyla till påve http://sv.wikipedia.org/wiki/Johannes_Paulus_II. Wojtyla blev som känt är, påve Johannes Paulus II och lanserade en Opus Dei / Vatikanen grundad insats för att reversera de latinamerikanska befrielserörelsernas teologier och den östeuropeiska kommunismen, klädsamt uttryckt. Men det fanns som alltid annars även i detta ytterliga perspektiv på saken. Han blev ju närmast något av en handelsresande i dessa ämnen. Redan detta kunde ju möjligen ha fått någon luttrad att höja på ögonbrynen åt den gudomliga hängivenhetens plötsliga uppkomst, vilken finns beskriven i Wikilänken. För egentligen så var det sannolikt mera så att fascism kom nämligen liksom naturligt precis som modersmjölken gjorde för Karol Wojtyla. Under 1940-talet var faktiskt någonting så anmärkningsvärt hedersamt som en kemisk försäljare för IG Farben. Wojtyla sålde nämligen till nazisterna, den cyanid som nazisterna använde i IG Farbens eget Auschwitz dödsläger http://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10005189. En möjligen inte så där helt moraliskt tilltalande försörjningsmetod, av en som sedermera blev kyrkans ledare och inte själv belyser detta, ens med att påtalandet om det för alla läskunniga syftet med dödandet i lägren, när alltså Ariseringsprocesserna avslutades, vilket uppenbarligen var att förhindra egendomsåtervinningen från Ariseringsprocesserna. Alltså, Ariseringsprocessernas innebörd är obestridd, lägrens del i processerna är obestridd men slutsatsen utifrån detta blir religion?

En av Carol Wojtylas bästa vänner var förresten Dr Wolf Szmuness, som var den skapande kraften bakom den i USA under 1978  skapade studien Center for Disease Control, genom vilken enligt många insattas uppfattning, AIDS-viruset infördes i gay befolkningen. Vilket inte heller detta till sist kommer att undgå upptäckt i ljuset av informationen tillgänglighet.För det är alltid så att till syvende och sist kan det idag alltid belysas vem som har haft nyttan av vad och detta är inte till allas fromma.

År 1982 träffades Ronald Reagan och påven Johannes Paulu II,vid mötet enades dess två om att inleda ett program för att lösgöra Östeuropa från Sovjetisk dominans i helt enlighet med Wikilänken på Carol Wojtulas gärningsmannaskap . Polen, som var påvens hemland, skulle utgöra den naturliga nyckeln i saken. Katolska präster, AFL-CIO, National Endowment for Democracy, Vatikanbanken Immobilliare och CIA, i princip alla som var möjliga skulle enligt vad historien obestridligen utvisar, sättas in i detta projekt.

Kyrkans bossar äro rara gossar

Vatikanen är enligt vad många diskretionära (passivt ägande) förvaltare världens största bakomliggande ägare av aktier, med hjälp av sitt schweiziska dotterbolag Banco di Roma per la Svizzera, ett bolag som är arrangerat för att bedriva dess mer diskretionära verksamhet. Italiens lätt fascistiske Benito Mussolini, vars tillsättning med Volpi Di Misurata, gav ju dessutomen gång i tiden Vatikanstaten generösa skattelättnader som fortfarande den faktiskt alltjämt åtnjuter.

Banco Ambrosiano s P-2 ledare Robert Calvis http://en.wikipedia.org/wiki/Roberto_Calvi Grand Oriente frimurares stöd för försoningen med Vatikanen spelar en helt central i detta nutida skede. Men för att förstå detta och varför, så hoppar vi bakåt i tiden igen

Förbindelserna mellan Vatikanen och Frimurarna har varit ansträngda sedan 11: e århundadet, och den grekisk-ortodoxa spliten från de romerska katolikerna då Tempelherreorden och Johanniterorden fraktionerna uppstod. Den senare var alltså den katolska fraktionen. De bytte sedemera namn till riddarna av Malta, efter ön där de fann sin tillflykt efter korstågens nederlag, med hjälp från Vatikanen. Malta är idag ett komplex av CIA/MI6/Mossad intriger även om jag själv tycker mycket om platsen.

På 13-talet var påven Clemens V, uppbackad upp av Frankrikes kung Filip V. Den av historien illa ansedde Helige Clemens(vem beskriver historien och var befinner vi oss idag!) debiterade de senare uppgivet mera protestantiskt inriktade tempelriddarna, en hel radda med då mindre smickrande anklagelser om kätteri och beskrev vidare deras förkärlek för egennyttig läkemedelsutveckling d.v.s att göra folk sjuka för att kunna sälja på dem en lösning, att bedriva vapenhandel, spel och dobbel samt givetvis prostitution. Dessa aktiviteter är vad som gjorde tempelriddarna "snuskigt rika". Påven Clemens statuerade med detta som grund därför ett varnande exempel med Tempelriddar ledaren (Grandsigneur) Jaques de Molay, http://sv.wikipedia.org/wiki/Jacques_de_Molay ,vilken brändes på bål fredagen den 13 till allmännelig evig hågkomst och varnade exempel för girighet och moraliskt förfall, även om Helige Clemens alldeles säkert inte heller var något dygdemönster Tempelriddarna tog sitt rov och flydde till Skottland för att grunda Scottish Rite frimureriet. De passade också i samband med detta på att finansiera House of Windsor, vilka ännu idag som bekant styr Storbritannien och utgör ledningen för frimureriet i hela världen. Frimicklar medlemmar skriver fortfarande in sina barn i de Molay Society, som är uppkallad för att hedra den rostade Tempelrövaren.

Varför någon i allt detta skulle ha ett namn som på gammal svenska skulle vara Rödskjölde,(Rothschild) kanske egentligen säger det mesta och är väl närmast tragikomiskt att behöva konstatera. Så tillbaka till nästan nutid i slutet på 1970 talet.

Calvis försök att förena dessa protestantiska och katolska hemliga sällskap var en framgång för att inte säga maktmässigt social succé. Han blev därför kassör för att den polska Solidaritetsrörelsen, alltmedan medan Richard Nixons finansminister sekreterare David Kennedys smutsiga Continental Illinois Bank fungerade som inkörsport för CIA: s fonder, som skickade tillgångar via Bank of Cicero till biskop Paul Marcinkus http://sv.wikipedia.org/wiki/Paul_Marcinkus i Europa för att finansiera fackföreningen Solidaritet. Paul Marcinkus är för övrigt mannen som myntat uttrycket” Det går inte att driva kyrkan på Ave Maria böner” Vatikanen slog sig alltså ihop med Europas finanskriminella adel, City of London och CIA för att driva fram någonting som kallas för ett JASON samhälle http://en.wikipedia.org/wiki/JASON_(advisory_group) och beväpnade följdriktigt sydamerikanska diktatorer för att krossa befrielseteologin. År 1978 när påven Johannes Paulus II tog makten, så utfärdade Vatikanen en jubileums stämpel med en egyptisk pyramid och det Roshaniya allseende ögat. [725] Vatikanen och Petrodollar brödraskapet återförenades genom detta sigill.

Reagans möten med påven Johannes Paulus II 1982, var sedan en bekräftelse av denna kraftfulla nygamla allians och att alliansen nu kunde fungera i strategiskt operativa termer, som nu alltså skulle fokusera på att få Sovjetunionen på knä. Redan innan Reagan träffade påven så hade CIA preparerat en uppgiftslämnare på det polska försvarsdepartementet en överste Ryszard Kuklinski. http://en.wikipedia.org/wiki/Ryszard_Kukli%C5%84ski Kuklinski rapporterade till Vatikanen och hjälpte till att organisera den polska Solidaritetsrörelsen, ledd av den rika Radziwill familjen. De flesta av Solidaritet ledare var förresten gamla pengar aristokrater, ifall nu någon till äventyrs inbillade sig annat så tar vi här kål på den myten också.

Föregångaren till solidaritet var något som hette National Alliance of Solidarists, en rysk / Östeuropeisk fascistisk grupp finansierad av (Royal Dutch) RD / Shells Sir Henry Deterding och tyska Vickers Arms Corporations VD Sir Basil Zacharoff. Auckland Geddes Rio Tinto Zink, det bolag som förövrigt finansierade Francisco Francos fascistiska kupp i Spanien och alltså även bidrog till Solidaritets finansiering.
Polska Solidaritets hade då även ett amerikanskt huvudkontor, det var någonting som hette Tolstoy Foundation http://en.wikipedia.org/wiki/Tolstoy_Foundation, som av en märklig slump var inrymt i samma byggnad http://en.wikipedia.org/wiki/Sir_William_Wiseman,_10th_Baronet som Julius Klein Associates vilka tillhandahöll vapnen till den lite mordiska Haganah och till Sternligans sionistiska dödsskvadroner som mördade Folke Bernadotte och som stal palestinsk mark för att grunda/vidga staten Israel.
Solidaritetsrörelsen beskrevs i västerländska medier som en stor polsk politiskt befriande kraft. Med båtlaster med CIA hjälp, störtade Solidaritet den kommunistiska regeringen i Warszawa. Deras Ikon Lech Walesa blev Polens president. År 1995 blev Walesa besegrad av den tidigare kommunistiska ledaren Aleksander Kwasniewski. Walesa belönades för sin insats med ett jobb på Pepsi. Co.

Andra Malteserriddare Medlemmar som deltog i den östeuropeiska destabiliseringen var Ronald Reagan NSA(National Security Agency) och Robert Vesco, löjtnant Richard Allen, Reagan NSA domaren William Clark, Reagan ambassadör i Vatikanen, William Wilson och Zbigniew Brzezinski (vars son 2012 är nyutnämnd ambassadör i Sverige). Andra framträdande Malteserriddar medlemmar har varit Prescott Bush, Nixons finansminister William Simon, Nixon kuppens skapare Alexander Haig, kontraindikationer supporter J. Peter Grace och Venezuela / Rockefeller agenten Gustavo Cisneros. Man kan säga att i intresseföreningar är det inte sällan intresset som förenar och att detta mera sällan är religionen i dessa sammanhang.

Reaganadministrationen hade flera delar, i huvudsak fem, som strategi för sina ansträngningar att förstöra Sovjetunionen. För det första skulle man driva JASON Sällskapets Star Wars koncept i ett försök att engagera Sovjet i en rymdbaserad kapprustning som de visste Moskva inte hade råd med, USA-dollarn var ju gud bevars reserv valuta för världshandeln med otaliga varor denominerade(prissatta) i dollar och kunde ju därför tryckas i obegränsade mängder på alla andra bekostnad. För det andra skulle CIA lansera hemliga operationer i Polen (Solidaritet), Tjeckoslovakien och Ungern i försök att störta de sovjetiska allierade regeringarna. Medan Walesa uppstod i Polen blev poeten Vaclev Havel CIA:s den vita riddaren i Tjeckoslovakien. Liksom Walesa, blev ju Havel utifrån sitt uppsåt rätt omgående impopulär och blev också därför snart utkastad från sitt marionettordförandeskap.

En ytterligare del av CIA: s destabilisering program för Sovjetunionen var att köpa vapen från dessa östeuropeiska länder för att beväpna CIA-sponsrade rebeller i Nicaragua, Afghanistan (Mujahedin-Al quaida), Angola och Moçambique, med BCCI(http://en.wikipedia.org/wiki/Bank_of_Credit_and_Commerce_International) och senare BNL(http://www.bnl.it/wps/portal) som ledningar. Den amerikanska administrationen ville också lägga vantarna på den högteknologiska sovjetiska arsenalen.  Så Polen sålde i hemlighet till USA en rad avancerade sovjetiska vapen värda 200 miljoner dollar. Rumänien gjorde samma sak. Båda länderna fick därför sina utländska skulder till bankerna avsevärt minskade

Den tredje komponenten i Reagan strategin var att ekonomiskt stöd till Warszawapakten blev avhängigt ekonomisk privatisering. Fjärde strategi i detta var att USA skulle lägga en våt filt över den östeuropeiska och sovjetiska etern med pro-västerländska propaganda, med hjälp av fronter som Radio Liberty, Radio Free Europe och Voice of America i kombination med att CIA finansierade lokala tidningar och tidskrifter.

CIA fick som exempel på detta hjälp inom Sovjetunionen från sina Mossad kompisar i ett försök att lansera mediamogulen och Mossad kassören Robert Maxwell http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Maxwell. Men när Maxwell hotade att avslöja ett möte mellan KGB chefen Vladimir Kryuchkov och Mossadrepresentanter ombord på hans privata yacht, där en kupp mot Mikhail Gorbatjov diskuterades, så beställde Mossad en träff med Maxwell. Den 4 november 1991 just som han seglade runt Kanarieöarna så mördades Maxwell av israeliska kommandosoldater. Det blev en massflykt av ryska judar till de Israel-ockuperade bosättningar i Palestina, som uppenbarligen var en del av hemligheten i affären mellan Mossad och Kryuchkov http://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Kryuchkov, som fortfarande tjänstgör i Moskva fängelset för sin något landsförrädiska roll i Gorbatjov kuppen.

Men det var den femte och sista delen av Reaganadminstrationens strategi som fick The Four Horsemen (Petrodollarligan) att verkligendregla, men som också nu blir deras fall. Reagans spöken/Trojaner inledde även en ekonomisk krigsförings kampanj mot Sovjetunionen, som innebar en frysning av tekniköverföring, förfalskning av den ryska rubeln och sponsring av separatistiska islamistiska grupper i det sovjetiska centralasiatiska Kaukasus. Dessa ”jihadister” var instruerade att rikta sabotage mot en viktig transkontinental naturgasledning som Sovjetunionen byggde. Sovjetunionen har mer naturgas än något annat land på jorden och ville slutföra denna gasledning som sin kassako för 21:a århundradet men Big 4 Oil(Petrodollarligan) ville mjölka kossan.

När Sovjetunionens siste president Michail Gorbatjov meddelade sin perestrojka och kampanjer för glasnost att privatisera sitt lands ekonomi, så hjälpte han egentligen främst Petrodollarligan att förstöra hans eget hemland. Var Gorbatjov duperad, en ovetande medbrottsling, ett CIA programmerat medel eller bara en hjärntvättad driftkucku på petrodollarkonglomeratets altare? Hur som helst så spelade han en kort tid en nyckelroll i demontering av Sovjetunionen och i att petrodollarhegemonin lyckades etablera sig i den forna Sovjetunionen

Sovjet kontrollerade inte bara dessa stora egna resurserna som nation, men även tredjehands resurser inom så kallade Sovjet-allierade Comecon nationer. En del av perestrojkan skulle innebära upphörandet av det sovjetiska stödet till dessa utvecklingsländer, för att lindra den växande sovjetiska skuldbördan, som liksom USA: s skuld, till stora delar var upplupen från årtionden av det kalla krigets militära utgifter. De två supermakterna skulder hölls givetvis av samma internationella banker, vad annars, som använde denna skuld-spak för att välja en vinnare och att öppna de ryska och dessa tredje poolers globala resurser till exploatering för sina egna företags tentakler.

När Berlinmuren föll och Gorbatjov störtades till förmån för IMF kumpanen Boris Jeltsin, rusade fyra oljebolagen till Moskva för att börja göra affärer i olja. Olja och naturgas har alltid varit den primära sovjetiska exportvaran och förblev även så under det nya Ryssland. År 1991 tjänades landets $ 13 miljarder år i hårdvaluta från oljeexport. År 1992 meddelade Jeltsin att Rysslands världsledande 9200 miljoner fat/dag inom oljesektorn skulle privatiseras.

Sextio procent av Rysslands sibiriska reserver hade aldrig utnyttjas. År 1993 meddelade världsbanken lån på $ 610.000.000.000 för att modernisera Rysslands oljeindustri det i särklass största lånet i bankens historia. Världsbanken dotterbolag International Finance Corporation köpte aktier i flera ryska oljebolag och gjorde ytterligare ett lån till Bronfman s Conoco för inköp av Siberian Polar Lights Company.

Det viktigaste redskapet för internationell bank kontroll över rysk olja var Lukoil, initialt 20% ägt av BP Amoco och Credit Suisse First Boston bank, där Clintons jugoslaviska sändebud och Dayton Peace Accords arkitekten Richard Holbrooke fungerade som operatör. Bush Sr advokaten Dick Thornburgh, som orkestrerat BNL mörkläggningen, var nu CS First Boston Chief Financial Officer. En handfull sionistiska ryska oligarker, kollektivt kallade för den ryska maffian, ägde resten av Lukoil, genom något som kallades Saudi Aramco Russia, som partner till Petrodollarligan, en partner till Big 4 Oil i projekt över hela landet vilket innebar en verkligt häpnadsväckande mängd kapital .

Detta inkluderade Sakhalin Islands projektet som kallas Sakhalin ett $ 15000000000 Exxon Mobil företaget och Sakhalin II, en $ 10 miljardaffär ledd av kungliga nederländska (RD) / Shell som inkluderade Mitsubishi, Mitsui och Marathon Oil som partners. Den Sibiriska utvecklingen var ännu större. RD/Shell är 24,5% partner i Uganskneftegasin, som styr ett stort sibiriskt naturgas område. Vid Priobskoye driver BP Amoco ett $ 53000000000 projekt. Vid Timan Pechora i Norra ishavet kör Petrodollarligan ett konsortium bestående av Exxon Mobil, Chevron Texaco, BP Amoco och Norsk Hydo ett $ 48000000000 företag.

I november så planerar 2001 Exxon Mobil  på att investera ytterligare $ 12 miljarder i en olje-och gasprojekt i ryska Fjärran Östern. RD / Shell meddelade en $ 8500000000 investering i sina Sakhalin Islands som eftergift. BP Amoco gjort liknande proklamationer. [734] År 1994 pumpade Lukoil upp 416 miljoner fat olja, vilket gjorde det till den fjärde största producenten i världen efter RD / Shell, Exxon Mobil och delägaren BP Amoco. Dess femton miljarder fat i råvarureserver på andra plats i världen kungliga nederländska / Shell. Detta kallas att expandera ur sina delägare, eller att renodla ägandet.

I det sovjetiska Kaukasus, med benägen uppmuntran från Langley, alltså där Bodis brukar hänga, skapas därför snart en splittring från Ryssland. Kartan över Centralasien blev åter skriven som Kazakstan, Uzbekistan, Tadzjikistan, Turkmenistan, Kirgizistan, Armenien, Azerbajdzjan, Ukraina och Georgien vilka alla förklarade sin självständighet. Rörledningen som Reagan beordrade kontroll över riktades om som sovjetisk naturgas österut till norra Stilla havet hamnen i Vladivostok och västerut till Svarta havet hamnen Novorrossiysk från världens rikaste naturgasfält ligger under och ligger an mot stranden av Kaspiska havet, som ligger i hjärtat av Kaukasien. Alltså inte precis centralt.

Petrodollarligan åtrådde denna resurs mer än någonting i hela världen. De ville bygga sina egna privata rörledningar när de fick sina händer på Kaspiska havets naturgasfält, som även innehåller uppskattningsvis 200 miljarder fat råolja. Oljeindustrin privatiseringar blev snabbt meddelade i de nya centralasiatiska republikerna som hade, på grund av sin självständighet, tagit kontroll över stora Kaspiska havets olje-och gasreserver. Genom hela 1991 höll Chevron samtal med Kazakstan. [736]

De centralasiatiska republikerna blev omgående de största mottagarna av USAID stöd, liksom Exim Bank, OPIC och CCC lån, Azerbajdzjan, Turkmenistan och Kazakstan var särskilt gynnade. Dessa länder styr stranden av Kaspiska havet, tillsammans med Ryssland och Iran. År 1994 fick Kazakstan $ 311.000.000 i USA stöd och ytterligare $ 85.000.000 för hjälp att avveckla Sovjettidens kärnvapen och President Clinton träffade Kazakstans president Nursultan Nazarbajev. De undertecknade en rad avtal som sträcker sig från nedrustningsavtal erbjudanden till rymdforsknings samarbete. Kazakstan, med uppskattningsvis 17,6 miljarder fat i oljereserver, hade varit en strategisk del av det sovjetiska kärnvapen nätet och var hemmet för det sovjetiska strategiska rymdprogrammet.

De två ledarna undertecknade inte av en slump även ett avtal om investeringsskydd för amerikanska multinationella företag. Free Trade Institute och US Chamber of Commerce skickade ut tjänstemän för att träna kazaker i de finare konstarterna av den globala kapitalismen. Petrodollarhegemonin agerade vid denna tid mycket snabbt. Chevron Texaco ianspråktog den största vinsten-på $ 20000000000 då Tenghiz oljefält togs över av en annan aktör på Korolev. Exxon Mobil tecknade ett avtal för att utveckla en offshore koncession i Kaspiska havet. Tengizchevroil är till 45% ägt av Chevron Texaco och 25% ägs av Exxon Mobil. President George W. Bushs NSA och senare utrikesminister Condaleeza Rice, en expert på Centralasien, satt i styrelsen vid Chevron tillsammans med George Schultz från 1989 till 1992. Kära Lisa hade till och med en oljetanker uppkallad efter henne själv, det är så sött!( http://www.aztlan.net/oiltanker.htm)

På andra sidan Kaspiska havet, så tog Azerbajdzjan emot hundratals miljoner dollar av USA: s stöd och BP-Amoco ledde ett konsortium av sju oljejättar som spenderade de första $ 8 miljarder på att utveckla tre eftergifter utanför huvudstaden till Bakus-historiska basläger Big 4 Oil i regionen. BP Amoco och Pennzoil-som nyligen förvärvades av RD/Shell- tog kontroll i Azerbajdzjan Oil Company, i vars styrelse ingår den tidigare Bush Sr utrikesministern James Baker.

År 1991 dök så Air America super trojanen Richard Secord (http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Secord) upp på fri fot i Baku under täckmantel av MEGA Oil. Secord & Company och då borde en blind ha kunnat se vad som komma skulle, men han sålde som vanligt vapen denna gång Israeliska, mot "bruna påsar fyllda med kontanter" och transporterade mer än 2 000 islamistiska kämpar från Afghanistan med hjälp av Gulbuddin Hekmatyar. Och som av en ren slump så började också afghanskt heroin strömma in Baku. Han har ju till och med fått filmer gjorda om sig den mannen. Den ryska ekonomen Alexandre Datskevitch anför att ”184 heroin laboratorier upptäcktes av polisen i Moskva år 1991 och var en av dem drivs av azerier, som använder intäkterna för att köpa vapen för Azerbajdzjan kriget mot Armenien i Nagorno-Karabach". Ingenting nytt under solen alltså avseende metodvalet och att bara sanningen kan göra människan fri.

Man kan ju utifrån omständigheterna i saken nära nog misstänka att Exxon och Mobil låg bakom 1993 års kupp mot den valde armeniska president Abulfaz Elchibey. Supertrojanen Secord s islamister hjälpte. Osama bin Laden att inrätta en frivilligorganisation i Baku som en bas för att angripa ryssarna i Tjetjenien och Dagestan. En mer böjligt president Heidar Aliyev installerades 1996 och på order av Amocos direktör blev han inbjuden till Vita huset för att träffa president Clinton-som enligt NSA:s Sandy Berger redovisar $ 90 000 värde i Amoco aktier. Men det kan ju vara som det är med den saken, påssenten alltså…. http://www.manta.com/c/mmzkc27/clinton-amoco

Armeniska separatister som stöds av CIA tog över de strategiska armeniska regionerna Nagorno-Karabach och Nakhnichevan som gränsar Turkiet och Iran. När Turkiets president Turgut Özal nämner ett ingrepp i Nakhnichevan för att slå tillbaka den azerbajdzjanska kontingenten, så spelade turkiska remiärministern Suleyman Demirel snabbt ner uttalandet från viktiga amerikanska allierade. Dessa två områden är avgörande för Petrodollarhegemonins planering för att bygga en pipeline från Kaspiska havet över Turkiet till den ryska Svarta havs hamnen Novorrossiysk. Samma rutt används av Turkiets Gray Wolves maffia i deras Centralasien till Europa heroin strävanden. När Gray Wolf ombudsmannen Mehmet Ali Agca (http://sv.wikipedia.org/wiki/Mehmet_Ali_A%C4%9Fca )under 1981 försökte lönnmörda påven Johannes Paulus II så använde CIA sin Gladio strategi för att försöka lägga skulden på Bulgariens kommunistiska Lukasjenko regering. http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Gladio

Lukoil äger 26% av den ryska Svarta havet hamnan i Novorrossiysk. Dess president Vayit Alekperov ville bygga den Kaspiska rörledningen genom Groznyj i Tjetjenien, medan Petrodollarhegemonin föredrog vägen genom Turkiet. CIA stödde därför både armeniska separatister och tjetjenska islamistiska rebeller för att säkerställa kaos i Groznyj. Alekperov gick slutligen med på den turkiska rutten.

År 2003 så hade försvarsdepartementet föreslagit ett $ 3 800 000 militärt träningsbidrag för Azerbajdzjan. Senare erkändes att detta var för att skydda USA: s tillträde till oljan. Som författaren Michael Klare uttryckte saken, "Sakta men säkert så har den amerikanska militären omvandlats till en global olje-skydds service", i Petrodollarhegemonins oheliga tjänst kunde han gott ha tillagt i detta.

Turkmenistan, som gränsar till Kaspiska havet i sydost, är en virtuell gas republik, som innehåller stora fyndigheter av naturgas. Det har också stora reserver av olja, koppar, kol, volfram, zink, uran och guld. Den största gasfält är Dauletabad i sydöstra delen av landet, nära den afghanska gränsen. Det var Unocal-ledda Centgas som satte igång att bygga en pipeline som skulle ansluta oljefälten runt Chardzhan till de sibiriska oljefälten längre norrut. Mer avgörande för Centgas var dock en gasledning från Dauletabad genom hela Afghanistan och Pakistan till Indiska oceanen, rådgivare till projektet var Henry Kissinger. Unocal är nu en del av Chevron. Och alla läsare förstår väl kanske numera vad som är skälet till de svenska nationella militära stödinsatserna.

Med Petrodollarhegemonin med fast ansvar för Kaspiska havets reserver föddes så Kaspiska Pipeline Konsortiumet. Chevron Texaco tog en 15 % insats medan de tre andra oljebolagen och Lukoil delade på resten. Pipeline säkerheten lämnades till det israeliska Magal Security Systems, som är anslutet till Mossad. Azerbajdzjan och Turkmenistan har speciellt mysiga relationer med Israel via den särskilde ambassadören Yusef Maiman, som är ordförande för den israeliska Mehrav koncernen. Mehrav är involverad i ett projekt i Turkiet för att avleda vatten från övre Tigris och Eufrat till sydöstra delen av Turkiet och bort från Irak. Den Kaspiska pipelinen byggdes av Bechtel i samarbete med GE och Wilbros Group. Rörledningen började lugnt flytta olja och gas i november 2001, bara två månader efter 911.

Bechtel byggde också oljefältet infrastrukturen i Tengiz för Chevron Texaco.År 1995 Bechtel ledde ett USAID-finansierat konsortie för att omstrukturera energisektorerna i elva central-och östeuropeiska länder i enlighet med IMF: s mandat. Bechtel fått ett massivt kontrakt för att uppgradera Rysslands många krisdrabbade aluminiumsmältverk tillsammans med Pechiney. Lukoil har kontrakt med New Jersey-baserade ABB Lummus Crest (som bildades när Asea Brown Boveri och Lummis Crest gick samman) för att bygga ett $ 1300000000 raffinaderi i Novorrossysk hamnen och att göra en $ 700.000.000 uppgradering av raffinaderiet i Perm.

Den Bush Jr ledda dministrationen planerar vid denna tid en rad ytterligare Kaspiska havet pipelines för att komplimentera Tenghiz-Svarta havet rutten. En Baku-Tbilisi-Ceyhan pipeline byggdes ett konsortium lett av BP Amoco. Den advokatbyrå som representerar BP-ledda konsortiet är James Baker familj advokatbyrå-Baker Botts. BP Amoco pipelinen löper längs igenom Georgien och genom Tbilisi.

I februari 2002 planerar USA att skicka 200 militära rådgivare och genomföra helikopter attacker i Georgien för att "utrota terrorism". Utvecklingen var en rökridå för att skydda rörledningen. I september 2002  anklagar Rysslands utrikesminister Igor Ivaniov Georgien för att hysa tjetjenska rebeller. I oktober 2003 tvingades Georgiens president Eduard Schevardnadze att avgå i en oblodig revolution.

I september 2004 dödas hundratals ryska skolbarn när tjetjenska separatister tog sig in i en skolbyggnad. Rysslands president Vladimir Putin sade om händelsen, "Vissa politiska kretsar i väst vill försvaga Ryssland, precis som romarna ville försvaga Carthago." Han anklagade "utländska underrättelsetjänster" för delaktighet i attentaten. Hans rådgivare Aslanbek Asjlakanov gick ännu längre och angav på Ryska kanal 2 News, "Dessa män hade sina samtal inte inom Ryssland, men med andra länder. De leddes i koppel. Våra självutnämnda vänner har arbetat i flera decennier med att stycka Ryssland de är marionettstyrare och domptörer och de finansierar terror. "Rysslands KM News hade rubriken" Var det i skolan illdådet planerades, eller i Washington och London. "

Lukoil står som symbol för korruption så skenande i Ryssland sedan Sovjetunionens kollaps. Mutor är normen. Lukoil har gett lyxiga jetplan till borgmästaren i Moskva, chefen för Gazprom (det statligt ägda naturgas monopolet) och Kazakstan president Nazarbajev. I mitten av 1990-talet meddelade Lukoil att man skulle sälja ytterligare 15% av aktierna till utländska aktieägare genom sin största ägare och finansiella rådgivare CS First Boston Bank och Bank of New York. År 2002 meddelade de planer på att sälja en annan stor ägarandel.

Enligt Kurt Wulff på olje-värdepappersföretaget McDep Associates, så tumlar de fyra oljebolagen ännu runt på sina nya Fjärran Östern betesmarker och såg sina tillgångar öka från 1988-1994 enligt följande: Exxon Mobil-54 procent, Chevron Texaco-74 procent, Royal Dutch / Shell - 52% och BP Amoco-54%. Petrodollarhegemonin hade mer än fördubblats sina kollektiva tillgångar på sex korta år. Detta genombrott i den Anglo-Amerikanska globala makten hade alltså att göra med övertagandet och ianspråktagandetav den gamla sovjetiska oljeresursen och den efterföljande utarmningen av dess födslorättsliga ägare. Vad det då innebär för exploatören ifråga att inte längre kontrollera den valuta som måste användas för handel med resursen och detta enbart ur detta enskilda perspektiv, det kan nog var och en räkna ut själv.

Jag vet förresten en pappa som är Member of the Britsish Empire och är Riddare av Malteserorden….

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram