År: 2010

Abdike-Ring

Med avseende på Mona Sahlins nyss tillkännagivna avgång som partiledare för Socialdemokraterna så tycker jag att det finns ett par ytterligare perspektiv på detta som måhända förtjänar att beaktas. En ledare måste trots allt gå före och leda annars är det ingen ledare och en lyssnande ledare uttrycker främst dålig lyhördhet. En organisation bestående av […]

EU-kris-Ring

Enligt astronomerna så var Shoemaker-Levy, en komet som fångades in av Jupiters gravitation tjugo eller trettio år innan den upptäcktes. Eftersom kometen kretsade kring Jupiter, så vid ett givet tillfälle passerade den Roche-gränsen – som är den linje runt en stor massa där den större massans gravitation kommer att slita sönder och absorbera en mindre […]

QE-e-Ring

Nu när Ben Bernanke har återinfört kvantitativa lättnader (QE2) under åsynen av en mestadels mycket skeptisk värld, så har i euroområdet skakningarna nu börjat igen, därför bör våra tankar gå till det svåra läget i världen och de risker vi kan identifiera framöver. Dessa tider är fantastiska tider som Thor Modéen skulle ha uttryckt det […]

Ringaktad fåraktighet

I själva verket så är det inte bara i det långa landet falukorv som detta händer, det som händer sker nu samtidigt över hela världen, även på platser där människor traditionellt sett inte har annat än den djupaste respekt för makthavarna och som accepterar sitt öde på det mest ödmjuka sätt som en fatalistisk filosofi […]

Nu tas det sista hem på dagen.

  Med avseende på att jag häromdagen kritiserade min namne Johan Norberg på hans FB sida för hans uttryckande om Keynes, tänkte jag med några rader beskriva min syn på de Neo- Keynesianska perspektiven i förhållande till verkligheten. John Maynard Keynes själv, var väl måhända en hyggligt framgångsrik investerare, han var ju i alla fall […]

Falle-Ring

Det gör inte sällan ont att vara fel ute. Inte bara känslomässigt, men även ibland rent fysiskt, speciellt när det är själsligt offentligt, det blir liksom exempelvis att krypa med huvudet före in i en buske med mycket vresiga brännässlor. Fasan i detta är nästan filmisk. Ju mer artificiellt pumpade som individens ego är i detta, […]

SystemeRing

Jordens befolkningar är nu skyldiga banksystemet så mycket pengar, att trots det faktum att räntenivåerna på dessa skulder har tvingats ned till en nära nog nollnivå, så räcker inte betalningsförmågan hos befolkningarna och den verksamhet som befolkningarna försörjer sig på, till att betala räntorna på de skulder som de har till banksystemet. Det är utifrån detta mycket fundamentala […]

Ringen kallar nu.

Att bankerna nu föreslår, genom CBOE Merwyn King igår, att de skall sluta med att systemiskt plundra folk genom att skapa valuta med skuld som värdebärare, om de bara får behålla det som de redan har plundrat till sig, det är ju både nonsens samt rent och skärt vansinne. I de djupaste källarhålor borde därför […]

Min rättshaveristiska kriminalitet.

Jag som är dömd som brottsling för bokföringsbrott, för att inte ha lämnat in bokslut på ett inaktivt bolag, kommer nog att finna att den skada som jag har lidit på grund av en helt uppenbart idiotiskt utformad lag, en lag som nu  uppenbarligen även staten inser är så korkad att de ämnar ta bort den, den skadan hur […]

Resa i Ringar

För att känna sin nutida belägenhet, så måste man känna vad som förevarit, och detta för att ens göra möjligt att veta varthän man nu färdas. Denna del av vår historia har alltid höljts i dunkel, av skäl som blir alltmera uppenbara ju mera man läser om dem. Och detta förlopp tar sin begynnelse i […]

Ekonomiska värden är inte finansiell värde-Ring

En sak som framstår som alltmera obegriplig för mig ju längre tiden går, är hur semantiken i debatten, alltså ordvalen, på något vis tycks hindra folk ifrån att tänka efter själva, på vad det är som de egentligen läser för någonting och vad detta egentligen innebär för dem själva dels i smått och vidare för samhället i stort. […]

IMF-ie-Ringen

Medan många människor mycket väl förstår vad som ägde rum, när exempelvis historiska händelser som den amerikanska revolutionen utkämpades, så är ändå inte särskilt många medvetna om dessa händelsers parallella ekonomiska förlopp. Inte minst gäller detta den permanenta finansekonomiska revolution som utkämpats över världens monetära system, sedan år 1694 då Bank of England skapades. Vid […]

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram