Förtydligande!

2011-04-13

Med avseende på dagens drapa vill jag göra följande klarläggande eftersom jag fick antytt för mig av E24 att jag snott artikeln  av LaRoucherörelsen, så är icke fallet. Den betydande delen av artikeln och den information som återfinns däri är hämtad från  Svensk Uppslagsbok 29:e bandet 1936 års upplaga Kolum 161 och framåt, att EAP har exakt samma text som jag har beror nog inte på att dom själva skrev artikeln 2008, jag skrev stommen och publicerade den 2004-2005.

Vill du fortsätta läsa texter av Carl Norberg?

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram