Ringar av oro.

2011-01-29

Utifrån det senaste dygnets förlopp så vill jag  uppmärksamma grunderna till denna sociala oro och vad som måste komma.

Nu när Rep Ron Paul (R, TX-14) har blivit ordförande i representanthusets finansiella  underutskott, som ger Congressional Oversight av den Amerikanska centralbanken, så är Federal Reserve System (Fed), cheferna på Fed, stående på kö inför den fruktade tid när de kan tvingas att avslöja de kontakter som de använder för att hjälpa sina politiska vänner och bankirkollegor världen över.

Fåfänga och anställningstrygghet är en stor del av vad som styr Centralbankchefer. De älskar makten och prestigen i sina jobb, och de gör vad som behövs för att behaga de politiker som satt dem där, annars hade de ju nämligen inte hamnat där alls. Naturligtvis, de flesta av dem är verkliga troende "i den bemärkelsen att världen är i behov av deras kontroll för" monetär politik ",

Kontrollerade politiker och bankirer från centralbanker styr det internationella monetära systemet fullkomligt, eftersom de genom systemet kan manipulera värdet på pengarna och att få finansiering (skapa pengar) utan politiskt impopulär beskattning. England skapade världens första centralbank 1694 genom Bank of England.

1791så skapades "First Bank i USA", (BUS-1) som var igång, men misslyckades 1811. Det andra försöket var "andra banken i USA" (BUS-2), som konstituerades 1816, med en förnyelse krävdes 1836. Det främsta skälet att BUS-2 konstituerades var att utgifterna för kriget 1812 orsakade allvarlig inflation och Amerika hade svårigheter att finansiera militära operationer.

Banken var ett privatägt bolag som hade privilegier från den federala regeringen som gav banken tillgång till stora vinster.

President Andrew Jackson motsatte sig starkt en förlängning av bankens stadga, och byggde därför sin valplattform inför valet till 1832 runt detta och att ta bort detta helt, vilket han gjorde i september-1833. Han lät som bekant sin gravsten prydas av inskriptionen ”I killed the bank”

Federal Reserve System bör anses vara den tredje amerikanska centralbanken (BUS-3). Planen för att skapa detta ekonomiska monster fullbordades den 22 november 1910 ett hemligt möte på en privat klubb på Jekyll Island, Georgia.

I detta möte ingick de sju mest kraftfulla finansiella människorna i Europa och Amerika, som leddes av senatorn Nelson W. Aldrich, som var en affärsbekant till JP Morgan, Bröderna Warburg och John D. Rockefeller, Jr enbart med syftet att utarbeta en plan för en stark centralbank som tjänade deras enskilda vinstintressen. Detta var modellen för Federal Reserve System och målet var den framtida kontrollen av penningmängden och krediten i USA. Detta system skapades "av politiker och bankirer, för politiker och bankmän”.

Eftersom Federal Reserve System var behörigt att utfärda sedlar (först "Silver Certifikat", sedan "Federal Notes"), så var det hela egentligen författningsvidrigt redan från början eftersom artikel 1 avsnitt 8 i den Amerikanska konstitutionen bara tillåter regeringen att "mynta pengar", och ytterligare inte tillåter regeringen att skapa och driva en bank, därav namnet Federal Reserve System istället för Bank.

En annan utmaning för ränksmidarna var att utarbeta ett program för grundläggande bankreformer och få dessa förbi granskningen av patriotiska kongressledamöter och den amerikanska allmänheten.

Aldrich ledde en kommission 1911 för att studera betydelsen och behovet av centralbanker. Han kom hem från en studieresa till Europa där han träffade en särskild Montague Norman Ring CBOE 1920-1944,vilkens inverkan ledde till att Aldrich sedan påstod sig vara en ny anhängare av Centralbanker, men det var givetvis även delvis ett knep för att täcka de redan befintliga planerna från Jekyll Island 1910. Även om en Paul Warburg, en annan bekant i sällskapet också var väl förtrogen med Montague Norman Ring.

I Aldrich-kommissionens rapport, vilken lades fram inför kongressen 1912. Även om Woodrow Wilson, som var demokrat, vann valet 1912 , så var det den republikanska Aldrich planen som formade den debatt som följde. En annan demokrat, Carter Glass från Virginia, ledsagade Federal Reserve Act genom kongressen.

Den 23 dec 1913, då många av Kongressledamöterna, märkligt nog enligt protokollet företrädesvis de stora motståndarna till centralbanksverksamhet redan hade lämnat staden för Julen, så antog kongressen Federal Reserve Act, även kallad Owens-Carter lagen. 

Även namnet var alltså tänkt att förleda, så de valde därför: 1. "federal" för att göra så att det hela verkar vara en del av regeringen, och 2. "System" istället för "Bank", eftersom många kongressledamöter alltså var emot en federal bank. De planerade "systemet" med tolv regionala bankerna (som i grunden alltjämt är ett privatägt företag) för att tillgodose privata banker så att deras regionala frågor skulle höras politiskt.

One bank to rule them all, one bank to find them.

One bank to bring them all and in the darkness bind them.

Somliga påstår att ovan nämnda "hemliga möte" aldrig förevarit, men en person i gruppen, Frank Vanderlip, skrev en första hands rapport från mötet ett kvarts sekel senare (1935) i sin bok Från bondpojke till Finansiär . Andras dagböcker belägger vidare detta.

En direkt effekt av tillkomsten av BIS och IMF 1931, var att alla centralbanker kopplades ihop till ett nätverk, där det alltså givetvis räcker för de privata intressena att ha ett enskilt tappställe för avtappningen av värde. Därav kommer sig att så många Europeiska banker givits del av de Amerikanska QE insatsernas på de Amerikanska skattebetalarnas bekostnad.

Vi kan inte och vi bör inte, lita på regeringar eller Centralbankernas metod att "hantera" vårt monetära system. Detta överskott av pengar orsakar dåliga utgifter och dåliga investeringsbeslut på både affärs och det personliga planet, vilket skapar ekonomiska snedvridningar (stora toppar, sedan dalar).

Vad ska vi göra nu?

Vi skall göra en sak i taget. Vårt nuvarande system med för stora utgifter och falska pengar är inte hållbart. Centralbanksystemet bör omgående avskaffas och statligt utfärdade krediter måste ersätta som pengar, ensamt eller i kombination med komplementära valutor.

Detta kommer att, 1. Sätt gränser för de offentliga utgifterna genom att stoppa dessa oändliga utbud av falska pengar, och 2. Minska eller avsluta krigen och konjunkturerna som finansieras av penningskapandet.

Det är nämligen på det viset, vilket alltför få känner till, att inte ett enda krig sedan medeltiden har utkämpats utan att det någonstans har finansierats av banksystemet, inte ett enda.

Andra förändringar kan följa. Centralbankschefer och IMF utformar redan metoder för att minimera skadorna från dollarns fortsatta nedgång. Den nuvarande planen är att använda en "valutakorg", inklusive USD, Yen, Euro och Yuan. De hoppas att detta kommer att tillåta en "mjuk nedgång" av USD som världens reservvaluta, utan att detta anställer stor förödelse och förluster för bankvärlden och handeln. Det fungerar givetvis inte alls, eftersom de kommer fortfarande att hamna med Fiat pengar som är manipulerade av politiker och bankirer.

Politikerna kommer därför inom kort att bli desperata för att behålla sina arbeten, så de kommer att samarbeta för att driva igenom och upphäva lagar som behövs, annars kommer de att få sparken och ersättas. Politiker kommer antingen hjälpa till eller dra sig undan, precis som George Bush.

Det kommer att kräva något av det ovanstående beskrivna "kraschandet" som omständigheter och även en folkledd monetär revolution för att ta tillbaka vårt regerande ifrån egennyttiga karriär politikers maktambitioner, imperiebyggande krigshetsare (förledda nykonservativa), och bankirerna.

Vänligen sprid budskapet vidare för att få den monetära revolutionen att börja. Tack.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram