SystemplädeRing

2011-01-22

Under de senaste åren har begreppet ekonomisk globalisering verkligen visat sitt rätta ansikte som den trojanska häst den egentligen är, ett slags imperialismens förklädda redskap. En gång sades globalisering vara nästa steg i utvecklingen av den "fria marknaden" kapitalismen och frälsare för tredje världens nationers strävande efter ekonomisk utveckling och status.

Nu vet många bättre och inte många tror att en gurka växer lika fort i Kiruna som på Cypern, bara för att man har en gemensam valuta.

Men nu avslöjas alltså obönhörligen detta kreatur till häst som vore den köpt av en sällsynt hal och opålitlig hästhandlare, mera bestämt en bankir och istället som en fiskal pest sprider sitt delirium och förstörelse där helst kreaturet berör marken, eller mera rättvisande marknaden.

Man kan ju inte gärna förneka att ekonomierna i världen oåterkalleligen numera är knutna till varandra genom det finansiella system som utgörs av Centralbanksystemet och BIS, som är kreaturets blodomlopp och livsnerv, men tills helt nyligen så var detta alltid tänkt på som någonting bra i de flesta finansiella kretsar.

Idag är hästen behäftad med så många sjukdomar att inte ens de mest entusiastiska förespråkarna längre ser oberörda ut, de stora bristerna i det konstruerade ömsesidiga beroendet är smärtsamt uppenbara. Man kan säga att fernissan eller polityren i unionen börjar flagna i samma takt som EU: s många perifera nationer sjunker efter varandra som flugor i en dimma av DDT som använts för att tvätta kreaturet.

Hästen börjar faktiskt nu och som många uppfattar som något förunderligt, att bli alltmera randig och påminner faktiskt även nu i allt väsentligt mera om en Zebra, vars ränder nu börjar framträda till många av hästköparnas stora förtvivlan. Denna fullblods arab kommer minsann aldrig att vinna något Kentucky Derby, den kommer inte ens gå till renrasig avel och frågan är närmast om den ens har ett värde i slaktvikt.

De nu inte längre alls lika morrande tiger ekonomierna i Asien är bukstinna och uppblåsta med investeringskapital som flyr från skuldhaveriet i väst, vilket leder till imponerande nivåer av inflation i öst, där de ligger som mätta tigrar med magen i vädret och väntar på att peristaltiken skall ha sin gång helt enkelt. De finns just inget annat någon kan göra när vederbörande har stoppat i sig alldeles för mycket.

USA är nu på gränsen till en finansiell implosion när Federal Reserve nu öppnar dammluckorna för Fiatvalutans tillflöde i ett infamt försök att dölja Centralbanksystemets extrema destabilisering och bibehålla det lilla av internationell tro till systemets förmåga att hantera de skenande skulderna som återstår.

Globaliseringen har accelererande lett världen till en kommande finansiella katastrof, som ännu inte är riktigt uppenbar för alla.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram