Irländsk skuldhanteRing

2011-01-20

Jag är nu i princip fullkomligt övertygad om att Centralbanksystemets ledning med hjälp av politikerna enbart upprätthåller bluffen med att centralbanksystemet inte är totalt havererat, bara därför att man inte alls vet vad man annars skall göra, detta eftersom systemet nu uppenbarligen är mera förmultnat än vad både jag och många andra trodde att det var. Man sminkar nu detta systemiska lik med allt tjockare färglager och mera parfym för att dölja den förruttnelse som likafullt börjar uppenbara sig i det allmänna medvetandet.

Det börjar alltmera likna komedin http://www.imdb.com/title/tt0098627/

Vän av ordning undrar naturligtvis inte varför svenska lydiga medier glömmer denna lilla detalj, som inte precis kan sägas sakna betydelse för den Svenska ekonomin att "Detta är en skräckhistoria: det visar den omvälvande skicket på det Irländska banksystemet", säger Tim Congdon från Internationella valutafonden Research. "Bankerna har lånat € 183bn totalt, eller 110pc av Irlands BNP.

Man kan ju därför tycka att om nu insatserna av Irlands centralbank verkligen är godkända av Frankfurt, men ändå hamnar utanför de lagenliga gränserna för penningpolitiken, eftersom detta alltså innebär skapandet av pengar utanför den normala kontrollen av ECB-rådet, då har faktiskt skammen klivit upp och börjat promenera helt öppet på torra land, om inte EU skriker stopp rakt ut vid valutaförfalskning. Kejsarens nya kläder framstår ju som förståeligt trovärdiga vid en jämförelse med detta.
http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/8262982/Iris...h-lenders-besiege-central-bank-for-emergency-loans.html

Om räddningsaktionsfonden alltså inte utvidgas, eller om kraven på Irland visar sig förbli alltför betungande, kommer då greker, portugiser och andra också att börja fritt skriva ut euro själva? Vad kommer tyskar och andra nordliga EU-länder tycka om det? Sådana åtgärder strider mot EU: s hela moderna motiv. Detta fullkomligt stinker av desperation och kan knappast vara en åtgärd vid någon större handlingsfrihet..

Alltså, att därför Angela Merkel står upp och säger att inte Euron skall kollapsa, samtidigt som Tyskarna blir öppet rånade på värdet av sitt eget arbete genom att Irland helt enkelt tillverkar Tyska pengar, det verkar helt orimligt. Hon borde rimligtvis företräda Tysklands intressen i en något mera ifrågasättande ton mot Irland. Detta är helt enkelt inte någon trovärdig dumhet.

Jag blir ju alltså minst sagt förvånad, över att ECB låter den Irländska centralbanken förfalska 51 miljarder euro. Irlands centralbank förfalskade 51 miljarder euro direkt ur luften. Beloppets värde backas inte upp av statsobligationer. Inte heller är det ett lån från ECB eller någon annan. Pengarna är falska i alla bemärkelser, så illa trodde jag inte att läget var.

Fakta i detta är nu att den Irländska Centralbanken ökar sitt kontantstöd till Irländska banker och finansierar detta genom att institutionen helt enkelt skriver ut egna pengar.

Irish Independent redovisar i förrgår kväll att Central Bank of Ireland finansierar € 51 miljarder i ett nöd låne program genom att skriva ut sina egna pengar.

Invändningen att precis samma "förfalskning" sker vid varenda banklån som en bank beviljar, den stämmer inte riktigt, eftersom då utgör säkerheten den bärande delen av värdet på den bildade valutan, här i Irlandsfallet finns inga säkerheter alls samtidigt som Irland befinner sig i en valutaunion med andra länder, vars värdemätande valuta alltså inflateras av den irländska åtgärden.

Men det är annars först när säkerheter faller i värde som det blir problem, som i exempelvis subprimelånefallet, men här i Irlands fall så är det alltså soprent ifrån första början.

Man kan ju alltså kalla detta för ren stöld av värdet på arbete, eftersom detta inflaterar värdet på övrig mätning av värde för Eurovalutan.
Kapitaltäckningskravet är den del av det utlånade beloppet som måste finnas bokfört som reservtillgång i banken. Den fastställs enligt Lag (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar, samt regelverken Basel I,II och numera även III.

En täckningsgrad på 8 % föreskrivs, men där finns även regler om kapitaltäckningsgrad per riskgrupp, vilka avseende att de verkliga kraven i fråga om kapitaltäckning ser ut ungefär som följer:

För stat och kommun gäller 0% kapitalkrav av 8 %, vilket som bekant blir just 0%, så i princip kan man ju säga att Irland i någon mån eller på något vis skulle kunna anfäkta detta för att undvika att begå rena förbrytelser. Problemet blir dock att bankerna i sin tur inte har säkerheter nog för att låna dessa pengar enligt lag.

För banker och bankgarantier gäller en 20 % kapitaltäckning av 8 % vilket blir 1.6 %, Vilket systemiskt sett alltså borde vara det mera rimliga caset, men som denna kuliss alltså utvisar så hade de tydligen inte råd med detta ens redovisningstekniskt.

För bostadslån med pantbrev gäller 50 % kapitaltäckning av 8 % = 4 %

För övriga lån gäller 100 % kapitaltäckning av 8 % = 8 %

Alltså, säkerheter bokförs som tillgångar i bankernas balanser enlig vad som föreskrivs i ovan, men trots detta så har alltså bankerna skapat 98 % av penningmängden som skuld  

Dock är det så att det är just dessa få procent som utgör den lilla skillnaden som utgör den bärande principen i detta system, den utgör nämligen begränsningen mot oändligheten. Alltså skillnaden mellan att behöva återbetala eller inte behöva återbetala en skuld.

Trovärdigheten hos skulden i ett oändligt stort skuldsystem, den blir som bekant ganska låg och kan ju aldrig betalas.

Men att vi nu därför här i verkligheten befinner oss på denna fullkomligt löjliga och orimliga valutabildningsnivå i förhålllande till kapitaltäckningskvoterna, det gör ju att prat om återhämtning och annat framstår ju som rent av löjeväckande. Bara för att skulderna inte är oändliga och helt omöjliga att betala rent matematiskt, så innebär ju inte detta att betalningsförmågan kan hantera skulderna till gällande verklighet. Det är inte samma sak.

Sommaren 2009 var precis som jag skrev då, de två mest Baltikumtyngda bankerna en hårsmån från att krascha. Sverige hotades därmed av en bankkris och var ”mycket illa ute”, avslöjar nu finansminister Anders Borg och säger därmed samtidigt att han då ljög som en häst travade.

Men idag så är det nya friska Tigertag igen enligt Anders Borg och allt är finansiell frid och fröjd, Sverige har nu blivit en Europeisk Tigerekonomi, jag kommer osökt att tänka på bilden av att en Svensk Tiger, still. Omvärldens problem är nu som bortblåsta. Anders Borg går nu från klarhet till klarhet genom sitt beteende och han framställer sig därvid själv alltmera så som varandes en seriefigur i förhållande till verkligheten.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram