66,6 år sedan men ingen minns...

2011-01-27

Världen håller alltid på att förändras, och hotet om våld och död kommer inte heller denna gång att räcka för att hålla eliten vid makten. Den gemensamma tanken hos folk börjar vakna, att utbilda sig genom nätet, att därför kräva sin inneboende rätt till frihet, inte bara i små kontrollerbara fickor, utan i hela världen.

När ett barn byter hemmets regler och havererar sin mors favorit blomvas, så skyller barnet oftast hunden, innan barnet skyller på sig själv. Vi tenderar att lära oss värdet av syndabockar vid en mycket tidig ålder. Många människor växer så småningom ifrån denna hemska vana och börjar istället att ta ett ansvar för sina handlingar, medan andra aldrig gör detta under hela sina liv. Förmågan att avleda rättvisa ogillas av de av oss människor som uppskattar samvetet, men i vissa kretsar, är en sådan "talangfullhet" uppskattad över allt annat. Det finns några här i världen som får stor glädje av att skapa förstörelse och låta oskyldiga människor eller oskyldig grupper att få lida. De är den själsliga underklassens förkämpar eller känslornas omåttliga idioter

Max Warburg, var en gång i tiden den dominerande tyske bankiren, vid tiden från WW1 och framåt, och hans bror Paul Warburg, som var den avgörande kraften för upprättandet av Federal Reserve Systemet i USA, de var båda direktörer inom Intressen Gemeinschaft Farben, eller I.G. Farben. Vidare var dessa två bröder samma andas barn och mycket förtroliga med två andra bröder, men på en mera nordlig breddgrad, som hette Marcus och Jacob Wallenberg, faktiskt så förtroliga att de till och med var kollegor i detta just detsamma IG Farben som familjen Wallenberg var delägare i.(SOU 1999:20 sid. 195)

IG Farben, det gigantiska kemi företaget, som producerade Zyklon B-gas som används i nazisternas förintelseläger och för övrigt själva drev flera av dessa humanbiologiskt tveksamma nyttoinrättningar i privat regi, varibland Auschwitz nog är den mest kända, som alltså ägdes till 100 % av IG Farben. H.A. Metz från I.G. Farben var direktör för Warburg Bank of Manhattan, som senare blev en del av Rockefeller Chase Manhattan Bank.

Standard Oil of New Jersey var en annan kartell partner med IG Farben före kriget där hette den ägande familjen Bush, sedan det tidiga 1920 talet. En annan amerikansk I.G. Farben direktör CE Mitchell, som var chef för Federal Reserve Bank of New York och Warburg National City Bank var densamme som sade nej till den kredit som Kreugerkoncernen behövde i samband med guldmyntfotens avskaffande. Oj, Vilken slump! Och så håller det på ända fram till våra dagar.

Ordföranden för I.G. Farben i Tyskland, Hermann Schmitz, tjänstgjorde i styrelserna för Deutsche Bank och Bank for International Settlements [BIS]. Under 1928 så blev värde Schmitz framröstad till ordförande i styrelsen för National City Bank, numera Citibank.

Efter kriget(WW2), så bar det sig därför inte bättre än att tjugofyra I.G. Farben chefer ställdes inför rätta i Nürnberg, för brott mot mänskligheten, inklusive uppförande och underhåll av koncentrationsläger och användning av slavarbete och även sist men inte minst, anstiftan till världskrig

Finansieringen och upprustningen av Tyskland i strid mot Versaille fördraget blev lika lönsamt som det visade sig bli farligt för den europeiska freden. Och i detta spelade Sverige en avgörande roll, vilket definitivt aldrig har fått sin nöjaktiga belysning. Men detta kan såväl som någonting annat belysa denna avart av mänskliga beteenden inom vilket vi svenskar sannerligen inte utgör någon mänsklig exponent för humanitär förståelse och medvetenhet.

När så människor i denna själsliga underklass drabbas av skuldkänslor för att sätta världen i krig och ekonomiska depressioner som kommer att föra elände, lidande och död för miljoner av världens invånare och därför alltså ibland skapar betänkligheter. Så karaktäriseras inte sällan dessa betänkligheter ibland likasinnade kamrater som "ett nervöst misslyckande".

Men efter en välgörande behandling av psykiatriker, så brukar dessa emellertid återvända till sitt arbete med en förnyad energi utan vidare utvikningar av medlidande för "det lilla folket" som skall utgöra deras offer.

Den italienska filosofen Niccolò Machiavelli, diskuterade ofta "dygden" som syndabock. I sin avhandling "The Prince" (vilket i huvudsak var en handbok för tyranniskt sinnade despoter på 1600-talet} så redogjorde han för hur man kan manipulera raseriet hos massorna, till att verka mot ändarna av staten (eller kungadömen, eller diktatur, eller autokrati, etc.). Även om han måste anses ha varit en första klassens själlös ärkeidiot av högsta rang, så var Machiavelli före sin tid i en mening, han förstod innan många andra att en folkstorm alltid var ett övermäktigt hot mot den klassiska regeln om järnhandens monarki.

Världen höll på att förändras redan då vad avser informationshastigheten, och hotet om våld och död skulle inte komma att räcka för att hålla eliten vid makten. Den gemensamma tanken som medvetenhet hos folk började vakna, folk började i en allt större utsträckning att utbilda sig, att kräva sin inneboende rätt till frihet, inte bara i små kontrollerbara geografiska regioner, utan i hela världen.

Den härskande klassen var därför tvungen att anpassa sina metoder för detta allmänna medvetandets uppvaknande, genom att vända sig bort från hot om våld och mot en mer psykologiskt rotat taktik för upprätthållandet av makten. Användningen av exempelvis demokrati blev därför en värdefull metod för eliten att skapa en illusion av sig själva som en slags kapitalistisk kriminalitet, medan illusionen samtidigt tillät samma män som låg bakom den verkliga kriminaliteten mot liv och hälsa hos andra människor, att ändå behålla sin "frälsare" status i allmänhetens ögon.

Det slutliga verktyget för att underminera alla vidare möjligheter till realdemokratiskt verkande beslut och åtgärder ifrån det allmännas sida, men ändå under förespegling av ett rådande folkstyre, det blev därför således skapandet av BIS och IMF och det finansiella system som vi har idag med skuldmyntfoten och de privata bankerna rätt att skapa valuta mot skuld grundat på i princip ingenting, detta skedde omöjligtvis av någon slump eller beroende på brister i någon planering.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram