Girighetens nytta

2013-01-01

Empire strikes back

I ett egennyttigt, orättvist och ohållbart system, så angrips alla deltagare förr eller senare och systemet lämnar sedan en efter en, deltagarna sårbara för exploatering och efterkommande förfall, alltså även deltagare som upplevt sig tillhöra det "egna" laget, det är systemets inneboende natur och eviga strävan.

Detta är även de bakomliggande orsakerna till den skuldkris och den obalans som vi finner i det rådande finansiella systemet av idag och som som är det problem som först måste lösas för att göra någon som helst reform av detta samhälle hållbar. Kredit hos den enskilde kan inte mera utgöra det bärande värdet på valuta. Och detta inbegriper givetvis att även omfatta behandlingen av missbruket såsom främjande av ett globalt handelssystem, som till sin natur blir orättvist och obalanserat till förmån för oligarker (1%)som alldeles oavsett politisk inriktning runt om i världen får de större vinsterna för sig själva och som förr eller senare lämnar den breda massan av folk (99%) fattiga och exploaterade.

Och missbruksbehandlingen måste också inkludera bekämpningen av utkämpandet av ofonderade krig för att skydda och främja privilegierade kommersiella intressen, eftersom all den stund som någon behövde spara ihop till sina krigskostnader, så skulle nämligen alla krig upphöra. Krig är en ren kreditfråga. Vidare behandling måste vara medicin emot en politisk finansiering av system som är föga mer än mjuka transplantat och en öppen inbjudan till korruption av särintressen.

Girighet är inte bra för andra. Girighet är därför en sjukdom på samhällskroppen, en abberation, avvikelse från enkla och ärliga ambitioner och därför nödvändig att bestämma till sin form så som en överdrift. Denna enkla skillnad kan annars komma att gå förlorad om ett folk inte längre klara av att kunna skilja mellan dygd och synd, ära och ändamålsenlighet, aptit och frosseri, medel och mål. Varje stor religion och varje skola i filosofi varnar därför genom historien för farorna med otyglad och oreglerad girighet.

Och ändå är det denna generation i informationens tidevarv, som skulle komma att göra en gud av girigheten, men i rättvisans namn så skall det väl också sägas att de flesta, de kan verkligen inte förstå vad det är som de gör och hur och vem det är som de tjänar.

Girighet som ofta reser i sällskap med hybris, är ett redskap för korrumperande inflytande av makt och dårskapens triumfer. Girighet är smittsam, och den angriper förnöjsamheten i samhällets centrum och omvänder den istället mot anarki och förtryck.

Girighet är konsumtionens bottenlösa hål som konsumerar inifrån per person i en ändlös strävan att tillgodose behov utan att någonsin kunna nå tillfredsställelse

Alla system som främjar girighet, frosseri och OMÄTTLIGHET som sina högsta strävanden och grundläggande ideal, är kulturer av perversion och missbruk på en skala i paritet med det antika Rom, en obalanserad förolämpning mot naturlagarna vilka aldrig erkände den Kejserliga gudomligheten, som med en dödlig attraktion lurar, misslyckas och själv- förstör.

Vad västvärlden har idag är inte marknader av kapitalism som belönar förtjänster och arbete av individer, utan snarare en produkt av oärliga och oordnade sinnen, ett system av bedrägerier och plundring av privilegierade oligarker maskerade som rättvisa och ärliga marknader för berättigade värderingar och prisbildning. De är illusioner för lättledda som inte kan se varken sig själv eller sin omgivning.

Eftersom den fria marknaden är så svag politiskt, så är de former av kapitalism som föreligger i många länder väldigt långt från den beskrivna ideala rollen, som inte ens kan utgöra fundamentet för samhälle. De är istället korrupta versioner, där mäktiga intressen hindrar att konkurrensen verkar i sitt vad som i så fall borde vara dess naturliga sunda element.

När pengar styr ekonomi och ekonomi styr politiken, så styr den part som kan styra penningmängden allt. Detta leder ovillkorligen till ett samhälle i upplösning och sönderfall när penningmängdspåverkan i samhället kan ske med enskild vinstmaximering som grundläggande syfte.

debt star.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram