Goddag yxskaft!

2013-01-18

300845_10150351467515942_175868780941_8681096_1312748670_n

I nedan varande korrespondens kan envar konstatera att det är den enhet (Riksbanken) som främst syftar till att bevara det valutafinansiella banksystemet (prisstabilitet) på samhällets bekostnad som är satt att upprätthålla funktionen av det betalningssystem som samhället måste ha för att systemet med handel av varor och tjänster skall fungera.

Riksbankens primära mål är alltså att bevara funktionen av detta vårt valutafinansiella system, där enskilda vinstmaximeringsintressen kan påverka penningmängden genom att skapa krediter ur ingenting till en kostnad av ränta för människor och samhället, vilket alltså resulterar i en evigt växande ackumulerad räntekostnadstillväxt som dömer systemet till att haverera. 

Att i detta säga att bocken har satts till att vakta trädgården är en mycket mild och vänlig beskrivning av verkligheten!

Bäste Carl Norberg,

Tack för ditt e-brev och dina synpunkter. MSB:s uppgift är att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Den myndighet som svarar för penningpolitiken i Sverige är Riksbanken. Det är även Riksbanken som är ansvarig myndighet för försörjning av sedlar och mynt i Sverige. Vi kommer därför att vidareförmedla din fråga till dem.

Med vänlig hälsning,

Kjell Kalmelid, handläggare

Enheten för samhällets informationssäkerhet /Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Telefon/Direkt: 010-240 4150

Telefonväxel: 0771-240 240

Mobil: 0722-46 44 88

www.msb.se

Postadress

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

651 81 KARLSTAD

Besöksadress
Fleminggatan 14, Stockholm

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: no-reply@msbmyndigheten.se [mailto:no-reply@msbmyndigheten.se]

Skickat: den 17 januari 2013 09:16

Till: MSB Registratur

Ämne: Kommentar från msb.se

Med avseende på det rådande finansiella situationen i landet och att  pengar styr ekonomi som styr politiken, så MÅSTE myndigheten etablera en beredskap för det kommande haveriet av det valutafinansiella systemet.

Det finns idag ingen känd beredskap för det förlopp som nu är förestående, grundat på den aritmetiska dysfunktionen av det  enskilt vinstmaximerande kreditsystem som samhället ovillkorligen måste ha för sin arbetsdelning för att inte kollapsa.

Myndigheten måste ta sitt ansvar i detta och kan inte underlåta att upprätta handlingsplaner för införande av system för arbetsdelningens värdeförmedling. Myndigheten bör kommunicera detta med sakkunskap i frågan.

http://www.msb.se/sv/Forebyggande/Krisberedskap/

Carl Norberg

carlnorberg@live.se

http://www.esv.se/Verktyg--stod/EA-boken/?page=eabok_ch_8_sec_Krisberedskap+och+h%C3%B6jd+beredskap

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram