Oljedollarpriset

2008-10-17

Oljedollarpriset.

 

 

Eftersom dollarpriset bestäms av den efterfråga som råder på dollarvaluta så innebär att för litet utbud eller för låg tillgänglighet av valutan, att priset på valutan stiger.

 

Just nu råder en enorm brist på valuta på i princip varenda kapitalmarknad på jordklotet, däremot så finns det mängder med fiktivt bildad valuta uppbundet i form av övervärderade fastigheter, kreditderivat samt andra finansinstrument vars värdegrund vilar på en efterfråga som inte gäller.

 

Problemet i nu är således att dessa tillgångar inte går att realisera och använda, av det enkla skälet att de nu saknar värde motsvarande den valutabildning som de har utgjort grund för, inte ens om de ändå fortfarande skulle ha något värde, så vill innehavaren sannolikt realisera sin förlust.

 

De enorma likviditetsunderskotten på valuta och finansmarknaderna blir utifrån detta något av ett moment 22 läge.

 

Givet att staten tillskjuter likviditet så kommer bankerna att först försöka befria sig ifrån att behöva realisera sina förluster, vilket i sin tur innebär att likviditeten ändå inte kommer att nå den realekonomiska marknaden där denna likviditet behövs. Bankerna ser inte till samhällets nytta, utan givetvis främst till sin egen.

 

Vad avser oljepriset så kan detta säga speglas i den brist på dollarvaluta som föreligger på den realekonomiska marknaden, och det relativa pris på dollarvalutan som andra valutor nu får som relation.

 

Utbudet för dollarvaluta för handel med olja, är alltså nu långt under den efterfråga som råder, vilket speglas i den nu uppkomna situationen.

 

Eftersom förlusttäckningsbehoven är av rent astronomisk natur så kommer inga likviditetsinjektioner i världen kunna få fart på den realekonomiska situationen, så länge detta går via banksystemet, eftersom detta system helt absorberar injektionernas effekter.

 

 

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram