Ringlikt

2008-10-10

För att känna sin nutida belägenhet, så måste man känna vad som förevarit, och detta för att ens göra möjligt att veta varthän man nu färdas. Denna historia har höljts i dunkel, av skäl som blir alltmera uppenbara ju mera man läser om dem. Detta förlopp tar sin begynnelse i direkt anslutning till att första världskriget håller upphöra, och att Versaillesfreden sedan skall komma verka styrande för många olika förlopp i detta. Men att det allt sedan dess för svensk del, inte har varit aktuellt med något deltagande i militärallianser, det måste anses som alldeles uppenbart.

Syftet då som nu får anses vara att istället maximera den förtjänst som försäljning av krigsmatriel , innebär för det militärindustriella komplexet..

Ur Nürnberg Trials:

“For the period of transition from 1919 up to rearmament, A. K. [Krupp] had undertaken various tasks, in order to keep up the Company's activity in the field of artillery, in the sense of observing activities in that field in the rest of the world (relation: BOFORS) and then also for the production of artillery material, within and to a certain extent also beyond, the limitation established by the peace dictate”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 2-2: The Directors of American I.G. at 1930:

 

 

 

 

 

 

American I,G.
Director

 

 

 

 

 

 

 

Citizenship

 

 

 

 

 

 

 

Other Major Associations

 

 

 

 

 

 

 

Carl BOSCH   

 

 

 

 

 

German   

 

 

 

 

 

FORD MOTOR CO. A-G  

 

 

 

 

 

Edsel B. FORD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORD MOTOR CO. DETROIT

 

 

 

 

 

 

 

Max ILGNER 

 

 

 

 

 

 

German

 

 

 

 

 

 

Directed I.G. FARBEN N.W.7  (INTELLIGENCE) office. Guilty at Nuremberg War Crimes Trials.  

 

 

 

 

 

F. Ter MEER

 

 

 

 

 

 

German

 

 

 

 

 

 

Guilty at Nuremberg War Crimes Trials  

 

 

 

 

 

H.A. METZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director of I.G. Farben and BANK OF

C.E. MITCHELL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director of FEDERAL RESERVE BANK OF N.Y. and NATIONAL CITY BANK  

 

 

 

 

 

Herman SCHMITZ

 

 

 

 

 

 

German

 

 

 

 

 

 

On boards of I.G. Farben (President) () Deutsche Bank () and BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. Guilty at Nuremberg War Crimes Trials.

 

 

 

 

 

 

Walter TEAGLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director FEDERAL RESERVE BANK OF JERSEY  

 

 

 

 

 

 W.H. yon RATH 

 

 

 

 

 

 

Naturalized

 

 

 

 

 

 

Director of GERMAN GENERAL U.S. ELECTRIC (A.E.G.)  

 

 

 

 

 

Paul M. WARBURG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

First member of the FEDERAL RESERVE BANK OF NEW YORK and BANK OF MANHATTAN  

 

 

 

 

 

W.E. WEISS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sterling Products

 

 

 

 

 

 

 
Source:

Moody's Manual of Investments; 1930, p. 2149.

 

 

 

 

 

 

Note:

Walter DUISBERG (U.S.), W. GRIEF (U.S.), and Adolf KUTTROFF (U.S.) were also Directors of American I.G. Farben at this period.

 

 

 

 

 

 

Som ett led i Svensk sysselsättningspolitik så hade regeringen 1933 upptagit förhandlingar med Sovjet om ett handelsavtal, vilket innebar att Sverige skulle lämna en statlig femårig kredit på 100 miljoner kr till Sovjetunionen för att möjlig göra sovjetiska beställningar till svensk industri, och att denna industri som detta berörde behöver väl inte närmare förklaras vara den som producerade krigsmatriel.  Vid riksdagsbehandlingen på våren 1934 hade avtalet dock mött stark kritik, bl.a. från förre statsministern Felix Hamrin (”det ena landet får statslån, det andra landets varor blockeras”).

 

 

 

 

 

Syftet med detta var emellertid något helt annat, enligt gängse politisk tradition. Genom de begränsningar som åsatts exporten till Tyskland, kunde man i och med detta låns erbjudande och dess storlek i förhållande till exporten till Ryssland, klart åberopa betydligt höjda exportnivåer för Tysklands vidkommande. Så dagens ägare Krupp, Thyssen och BAE, av den Svenska krigsindustrin, tillsammans med deras Svenska partners, de har spelat detta spel utifrån enbart ekonomiska orsaker och grunder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

För att känna sin nutida belägenhet, så måste man känna vad som förevarit, och detta för att ens göra möjligt att veta varthän man nu färdas. Denna historia har höljts i dunkel, av skäl som blir alltmera uppenbara ju mera man läser om dem. Detta förlopp tar sin begynnelse i direkt anslutning till att första världskriget håller upphöra, och att Versaillesfreden sedan skall komma verka styrande för många olika förlopp i detta. Men att det allt sedan dess för svensk del, inte har varit aktuellt med något deltagande i militärallianser, det måste anses som alldeles uppenbart.

Syftet då som nu får anses vara att istället maximera den förtjänst som försäljning av krigsmatriel , innebär för det militärindustriella komplexet..

Ur Nürnberg Trials:

“For the period of transition from 1919 up to rearmament, A. K. [Krupp] had undertaken various tasks, in order to keep up the Company's activity in the field of artillery, in the sense of observing activities in that field in the rest of the world (relation: BOFORS) and then also for the production of artillery material, within and to a certain extent also beyond, the limitation established by the peace dictate”

 

 

 

 

 

 

Table 2-2: The Directors of American I.G. at 1930:

 

 

 

 

 

 

American I,G.
Director

 

 

 

 

 

 

 

Citizenship

 

 

 

 

 

 

 

Other Major Associations

 

 

 

 

 

 

 

Carl BOSCH   

 

 

 

 

 

German   

 

 

 

 

 

FORD MOTOR CO. A-G  

 

 

 

 

 

Edsel B. FORD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORD MOTOR CO. DETROIT

 

 

 

 

 

 

 

Max ILGNER 

 

 

 

 

 

 

German

 

 

 

 

 

 

Directed I.G. FARBEN N.W.7  (INTELLIGENCE) office. Guilty at Nuremberg War Crimes Trials.  

 

 

 

 

 

F. Ter MEER

 

 

 

 

 

 

German

 

 

 

 

 

 

Guilty at Nuremberg War Crimes Trials  

 

 

 

 

 

H.A. METZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director of I.G. Farben and BANK OF

C.E. MITCHELL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director of FEDERAL RESERVE BANK OF N.Y. and NATIONAL CITY BANK  

 

 

 

 

 

Herman SCHMITZ

 

 

 

 

 

 

German

 

 

 

 

 

 

On boards of I.G. Farben (President) () Deutsche Bank () and BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. Guilty at Nuremberg War Crimes Trials.

 

 

 

 

 

 

Walter TEAGLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director FEDERAL RESERVE BANK OF JERSEY  

 

 

 

 

 

 W.H. yon RATH 

 

 

Naturalized

 

 

 

 

 

 

Director of GERMAN GENERAL U.S. ELECTRIC (A.E.G.)  

 

 

 

 

 

Paul M. WARBURG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

First member of the FEDERAL RESERVE BANK OF NEW YORK and BANK OF MANHATTAN  

 

 

 

 

 

W.E. WEISS

 

 

 

 

 

 

 

 

Sterling Products

 

 

 

 

 

 

Source:

Moody's Manual of Investments; 1930, p. 2149. 

 

 

Note:

Walter DUISBERG (U.S.), W. GRIEF (U.S.), and Adolf KUTTROFF (U.S.) were also Directors of American I.G. Farben at this period.

 

 

 

 

 

 

Som ett led i Svensk sysselsättningspolitik så hade regeringen 1933 upptagit förhandlingar med Sovjet om ett handelsavtal, vilket innebar att Sverige skulle lämna en statlig femårig kredit på 100 miljoner kr till Sovjetunionen för att möjlig göra sovjetiska beställningar till svensk industri, och att denna industri som detta berörde behöver väl inte närmare förklaras vara den som producerade krigsmatriel.  Vid riksdagsbehandlingen på våren 1934 hade avtalet dock mött stark kritik, bl.a. från förre statsministern Felix Hamrin (”det ena landet får statslån, det andra landets varor blockeras”).
Syftet med detta var emellertid något helt annat, enligt gängse politisk tradition. Genom de begränsningar som åsatts exporten till Tyskland, kunde man i och med detta låns erbjudande och dess storlek i förhållande till exporten till Ryssland, klart åberopa betydligt höjda exportnivåer för Tysklands vidkommande. Så dagens ägare Krupp, Thyssen och BAE, av den Svenska krigsindustrin, tillsammans med deras Svenska partners, de har spelat detta spel utifrån enbart ekonomiska orsaker och grunder. 

För att känna sin nutida belägenhet, så måste man känna vad som förevarit, och detta för att ens göra möjligt att veta varthän man nu färdas. Denna historia har höljts i dunkel, av skäl som blir alltmera uppenbara ju mera man läser om dem. Detta förlopp tar sin begynnelse i direkt anslutning till att första världskriget håller upphöra, och att Versaillesfreden sedan skall komma verka styrande för många olika förlopp i detta. Men att det allt sedan dess för svensk del, inte har varit aktuellt med något deltagande i militärallianser, det måste anses som alldeles uppenbart.

Syftet då som nu får anses vara att istället maximera den förtjänst som försäljning av krigsmatriel , innebär för det militärindustriella komplexet..

Ur Nürnberg Trials:

“For the period of transition from 1919 up to rearmament, A. K. [Krupp] had undertaken various tasks, in order to keep up the Company's activity in the field of artillery, in the sense of observing activities in that field in the rest of the world (relation: BOFORS) and then also for the production of artillery material, within and to a certain extent also beyond, the limitation established by the peace dictate”

 

 

 

 

Table 2-2: The Directors of American I.G. at 1930:

 

 

 

 

 

 

American I,G.
Director

 

 

 

 

 

 

 

Citizenship

 

 

 

 

 

 

 

Other Major Associations

 

 

 

 

 

 

 

Carl BOSCH   

 

 

 

 

 

German   

 

 

 

 

 

FORD MOTOR CO. A-G  

 

 

 

 

 

Edsel B. FORD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORD MOTOR CO. DETROIT

 

 

 

 

 

 

 

Max ILGNER 

 

 

 

 

 

 

German

 

 

 

 

 

 

Directed I.G. FARBEN N.W.7  (INTELLIGENCE) office. Guilty at Nuremberg War Crimes Trials.  

 

 

 

 

 

F. Ter MEER

 

 

 

 

 

 

German

 

 

 

 

 

 

Guilty at Nuremberg War Crimes Trials  

 

 

 

 

 

H.A. METZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director of I.G. Farben and BANK OF

C.E. MITCHELL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director of FEDERAL RESERVE BANK OF N.Y. and NATIONAL CITY BANK  

 

 

 

 

 

Herman SCHMITZ

 

 

 

 

 

 

German

 

 

 

 

 

 

On boards of I.G. Farben (President) () Deutsche Bank () and BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. Guilty at Nuremberg War Crimes Trials.

 

 

 

 

 

 

Walter TEAGLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director FEDERAL RESERVE BANK OF JERSEY  

 

 

 

 

 

 W.H. yon RATH 

 

 

 

 

 

 

Naturalized

 

 

 

 

 

 

Director of GERMAN GENERAL U.S. ELECTRIC (A.E.G.)  

 

 

 

 

 

Paul M. WARBURG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

First member of the FEDERAL RESERVE BANK OF NEW YORK and BANK OF MANHATTAN  

 

 

 

 

 

W.E. WEISS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sterling Products

 

 

 

 

 

 

 
Source:

Moody's Manual of Investments; 1930, p. 2149.

 

 

 

 

 

 

Note:

Walter DUISBERG (U.S.), W. GRIEF (U.S.), and Adolf KUTTROFF (U.S.) were also Directors of American I.G. Farben at this period.

 

 

 

 

 

 

Som ett led i Svensk sysselsättningspolitik så hade regeringen 1933 upptagit förhandlingar med Sovjet om ett handelsavtal, vilket innebar att Sverige skulle lämna en statlig femårig kredit på 100 miljoner kr till Sovjetunionen för att möjlig göra sovjetiska beställningar till svensk industri, och att denna industri som detta berörde behöver väl inte närmare förklaras vara den som producerade krigsmatriel.  Vid riksdagsbehandlingen på våren 1934 hade avtalet dock mött stark kritik, bl.a. från förre statsministern Felix Hamrin (”det ena landet får statslån, det andra landets varor blockeras”).

 

 

 

Syftet med detta var emellertid något helt annat, enligt gängse politisk tradition. Genom de begränsningar som åsatts exporten till Tyskland, kunde man i och med detta låns erbjudande och dess storlek i förhållande till exporten till Ryssland, klart åberopa betydligt höjda exportnivåer för Tysklands vidkommande. Så dagens ägare Krupp, Thyssen och BAE, av den Svenska krigsindustrin, tillsammans med deras Svenska partners, de har spelat detta spel utifrån enbart ekonomiska orsaker och grunder.  

 

 

 

 

 

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram