Mindcontrol.

2013-06-13

rök och speglar 2

När ett meddelande återupprepat visas i allt omkring dig, tenderar du att acceptera det och ta det för givet. Du befinner dig omgiven av det och ditt undermedvetna absorberar och blir nedsänkt i klimatet av repetitiva idéer. Dessa idéer blir och utgör ursprunget till dina tankar. Det är där dina önskningar, åsikter och perspektiv föds.

För att få kontroll över vårt medvetande, måste vi lära oss hur man modererar egna fördomar inbyggda i hjärnans betingade funktioner, det som vi kallar för boxen. Vi tillåter en hel uppsjö av illusioner att stå mellan oss själva och verkligheten. Denna snedvridning är tröstande, den förenklar, men det är bara genom att ha sett genom dessa illusioner som vi kan nå verkligt befriande. Bara då kan människan komma närmare att få en glimt av den universella ordningen, och utgöra en medveten del i denna.

Sunt förnuft definierar att vi i själva verket lever i ett neo-feodalt samhälle byggt på ekonomisk skuldsättning och mentalt slaveri.

Det kanske låter kanske som pretentiös retorik och det låter uppenbarligen extremt för propagerande och betingade sinnen och ja, detta är extremt. Men det är också den olyckliga verkligheten av den nuvarande situationen, vilken är extrem. Fakta finns öppet för ett rationellt och objektivt sinne att absorbera och förstå detta.

Under de senaste 35 åren, med tekniska framsteg, har det skett en explosion i produktion och vinster, i skapande av välstånd. Denna ökning är utan tidigare motstycke, som många vet, men välståndet har alltmera kanaliserats till den ekonomiska 1 % toppen genom funktionen av det kreditbaserade valutafinansiella systemet inom BIS och IMF. Det "mesta" av det, men egentligen gick lejonparten av detta välstånd, alltså inte ens till denna översta ekonomiska 1 %, utan till själva toppen som är kanske en hundradel av en procent, till dagens moderna aristokrati som kontrollerar detta globala finansiella system.

I USA har de rikaste 400 personerna lika mycket rikedom som 185 miljoner amerikaner tillsammans, det är bara 400 personer som besitter lika mycket rikedom som 60 % av hela den amerikanska befolkningen.

När man diskuterar den moderna finansiella aristokratin, är därför huvudfokus på den patologiska, kortsyntheten och de girighetsberoende krafter som i det omvända gör så mycket mer för att begränsa människans potential än för att öka den.

I stort sett består aristokratin av ett slags kluster av regeringar, politiska partier, politiska grupper, tankesmedjor, underrättelsetjänstfraktioner, militärindustriella företag, stora globala företag, banker och mediaimperier. Detta ingår i det kluster av mega-rika miljardärer som via verkställande direktörer som har oöverträffad kontroll över rikedomar och resurser, alltså bestående av de människor som kontrollerar 147 sammankopplade företag som kontrollerar hälften av världsekonomin.

Dock är den ultimata poängen här att visa folk att det finns för närvarande mer än tillräckligt med rikedom och förmåga att lösa samhällsproblem. Vi kan verkligen utveckla samhället på ett aldrig tidigare skådat sätt. Vid denna tidpunkt nu, det finns redan en överväldigande majoritet av befolkningen, även en majoritet av mega- rika, som inser att våra nuvarande system är föråldrade, ohållbara och alltmer instabila.

Vi behöver inte ägna vår ändliga tid och energi till att slåss med varandra. Vi har redan en kritisk massa av medvetna medborgare, vi behöver bara inspirera och organisera människor att bygga kulturell och politisk vilja. När vi gör detta kommer vi att vara en ostoppbar kraft.

Det är förnekandet av rikedom som håller människor i schack, det håller människor i skuld.

Just vid den punkt när teknologiska framsteg, produktion, distribution och rikedom ökar och borde ha gjort allas liv mycket lättare, precis när grundläggande nödvändigheter borde ha blivit mycket billigare och lättare att få tag i, så blev det tvärtom.

Kostnaden för produktionen har sjunkit dramatiskt och distributionens effektivitet skjutit i höjden. Bostäder, mat, hälsa och utbildningens kostnader borde ha rasat dramatiskt. Men de mest grundläggande förnödenheterna betingar nu ett mycket högre pris, och människor tvingas att ta på sig en ökande skuldsättning för att hålla ihop tillvaron. Eftersom de flesta människor är ”medvetna”, så har studieskulder, konsumtionsskulder, medicinska skulder och hushållens skuldsättning nått till all-time high nivåer.

Som en gammal klok person sa en gång, "Det finns två sätt att erövra och förslava en nation. Den ena är genom svärdet. Den andra är genom skuld."

Vi lever i ett neo-feodalt system av skuldslaveri. Den avsedda tjänaren är nu medvetna skuldsatta konsumenter.

När du förstår den rikedom som finns, så börjar du förstå det brott mot mänskligheten som är på gång. Vi lever i det rikaste, mest tekniskt avancerade samhälle mänskligheten någonsin har känt till. Men här är vi, på 2000-talet, med alla tiders rekordantal svenskar som lever skuldsatta.

Efter ytterligt lite övervägande, måste det sägas att det är inte bara den största stölden av rikedom i historien, det är också det största brottet mot mänskligheten i historien.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram