En bjälke i ögat.

2013-06-30

484471_10150906242747864_1418112256_n

HUR ser pengars funktion egentligen ut till sin inneboende natur? Är detta bjälken i ögat som ingen vill låtsas om? Ja det är det.

Om nu alla pengar utom fysiska kontanter är krediter, så reser ju detta frågor om vad för någonting ÄR dessa pengar, var finns pengar, varifrån och hur kommer pengar till ekonomin?

Alla pengar som inte är fysiska kontanter är alltså krediter - vilket är skuldfordringar, dessa skulder som kallas "tillgångar" och som vi kallar för pengar, skapas genom att banken bokför skuldbelopp som inlånad tillgång från de som skuldsätts, varefter motsvarande summa pengar som "kredit" ställs på konto till förfogande hos de som skuldsätts, så skapas pengar, till en kostnad - ett pris - av ränta som tillfaller banken.

Pengar som inte är fysiska (4%) kontanter, skapas i de privata bankerna ur ingenting. Syftet med att skapa dessa krediter är att bankerna skall tjäna pengar som också är krediter som kostar ränta vilket skapar en tillväxt av räntekostnad.

Problemet rent funktionsmässigt är bland annat att tillväxten måste vara evig samtidigt som jorden är ändlig. Ett annat problem är att eftersom "gamla krediter kostar nya" så jagar pengar pengar, i en allt snävare spiral, som alltså till slut inte medger annat än att alla pengar enbart har detta ändamål.

Nya krediter går alltså i en ökad utsträckning till att betala räntekostnaden för äldre krediter, vilket ger en utsträckt livstid för krediterna (Jfr Bolånetiderna). Krediters livstid mäts i kreditomsättningshastighet, där en fallande kreditomsättningshastighet alltså mäter en ökande livslängd på skulderna, med andra ord när pengar jagar pengar för att betala för räntekostnaden.

När större delen av varje ny kredit går till att betala för äldre krediters räntekostnad, då ha systemet nått sin skuldmättnadspunkt och blir självförgörande, därefter blir sparande förvärrande eftersom skulderna ändå växer av sig själv.

Jag har lagt många sommarveckor på Almedalsveckan, dock inte mer.
De ägarstyrda mediernas uppgift är att använda propaganda och desinformation för att skydda status quo. Den härskande klassen med sin politiska adel som betjänter har makten att manipulera den allmänna opinionen, dölja sanningen, ändra offentliga uppgifter och sprida direkta lögner, men de kan inte styra de faktiska omständigheterna och verkligheten smäller den genomsnittliga människan i ansiktet varje dag.

Pengars inneboende matematiska funktion som kredit med en kostnad av ränta tar nämligen mycket liten hänsyn till både Almedalar, järnrör, fördelningspolitik, rasism eller andra kulisser och ingen blir gladare än de som kontrollerar pengarna, av att människor koncentrerar sig på saker som saknar betydelse för pengarnas inneboende funktion som styr den ekonomi som styr politiken.

Stagflation kan mer exakt uttryckas som att stagnation i den reala och produktiva delen av ekonomin, sker samtidigt som inflation sker i den finansiella delen av en kreditbaserad ekonomi, efter skuldmättnadspunkten. Detta skapar ett likviditetsflöde från den reala delen av ekonomin in i den finansiella delen, ett flöde betingat av att pengar som krediter skapar en evigt växande ackumulerad kostnad av ränta i ekonomin som helhet.

Detta kommer aldrig att nämnas i Almedalen så länge detta globala kreditbaserade valutafinansiella system inom BIS och IMF är bestående.

Som en noga memorerad religiös besvärjelse surrande i medierna kring Almedalen, så har politiker och centralbanker kontinuerligt betonat och matat den allmänna opinionen med hur deras stimulanspolitik är utformad för att främja allmänna intressen och välstånd för det samhället. Verkligheten är som alla kan se en annan.

Cyniska observatörer kan dock notera att denna "modiga" politiska hållning möjligen kan ha något att göra med att få stöd av en stor majoritet av väljarna som identifierar sig som "allmänheten." Däremot har den kumulativa effekten av deras ekonomiska program obestridligen uppnått den raka motsatsen till det anförda. Allmänheten krossas av stagflationsutveckling, höjda skatter, negativa realräntor, urholkade valutor och alltmer påträngande regler.

En stor och hälsosam allmänhet är den enskilt viktigaste bastionen för demokrati och frihet i den moderna världen. Individer som identifierar sig med allmänheten uppvisar ett starkt stöd för sin nation och ekonomiska system. En liten, svag allmänhet med stort utanförskap öppnar den politiska dörren till diktatorisk kontroll och tyranni.

images (4)

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram